Bài hát không tên cuối cùng

lưu giữ em các nhưng chẳng nói Nói ra nhiều cũng vậy thôi Ôi đớn nhức đã những rồi Một lời thêm càng bi đát thêm Còn hứa gì? Biết bao lần em đang hứa hứa cho những rồi lại quên Anh lên tiếng ai hiện thời Ngày còn đây bạn còn đây cuộc sống đời thường nào ngóng Này em hỡi tuyến đường em đi đó tuyến đường em theo đó Sẽ đưa em sang trọng đâu Mưa mặt chồng, bao gồm làm em khóc, tất cả làm em nhớ phần nhiều khi bản thân mặn nồng. Này em hỡi tuyến phố em đi đó, con phố em theo đó Đúng xuất xắc sao em? cách nhau rồi Thiên đường thôi lỡ cho thần tiên chấp cánh Xót đau người tình yêu thích Suốt con đường ai dìu lối Hãy yêu nhiều người em tôi Xin gởi em Một lời chào, một lời thương, một lời yêu Lần sau cuối

Bạn đang xem: Bài hát không tên cuối cùng


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Giảm Đau Lưng Khi Ngồi Lâu ? Nguyên Nhân, Cách Khắc Phục

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.