Bài tập về bảo toàn nguyên tố

Trong một bội phản ứng hóa học, các nguyên tố luôn luôn luôn được bảo toàn.Tổng số mol nguyên tử của thành phần A trước phản nghịch ứng luôn bằng tổng số mol nguyên tử của thành phần A đó sau bội phản ứng.

Bạn đang xem: Bài tập về bảo toàn nguyên tố

Phương pháp này tiết kiệm chi phí được thời hạn phải viết nhiều phương trình bội nghịch ứng, mà cụ vào đó chỉ cần viết sơ vật dụng phản ứng (sơ đồ vật hợp thức, chú ý hệ số), màn trình diễn các đổi khác cơ phiên bản của các chất hoặc những nguyên tố trung tâm của bài xích toán.

Nên quy về số mol nguyên tử của yếu tắc (chú ý công suất phản ứng, nếu có).

.II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thường sử dụng phương thức bảo toàn nguyên tố trong số bài toán sau: các dạng bài xích hỗn hợp nhiều chất, xảy ra thay đổi phức tạp.

+ từ nhiều chất ban đầu tạo thành sản phẩm

+ từ 1 chất ban đầu tạo thành hỗn hợp nhiều sản phẩm

+ từ không ít chất ban sơ tạo thành các sản phẩm

+ Đốt cháy để phân tích thành phần nguyên tố của hợp chất

.III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý:

+ tinh giảm viết phương trình làm phản ứng nhưng mà viết sơ trang bị phản ứng trình diễn sự thay đổi của nguyên tố đang buộc phải quan tâm

+ từ bỏ số mol của nguyên tố bọn họ quan chổ chính giữa sẽ tính ra được số mol của những chất

+ Số mol nguyên tố trong vừa lòng chất ngay số nguyên tử của nguyên tố kia trong hợp chất nhân cùng với số mol hòa hợp chất đựng nguyên tố đó

Giả sử ta bao gồm hợp hóa học AxBycó số mol là a (mol).

Xem thêm: Sam Sam Đến Rồi Sau 8 Năm: Triệu Lệ Dĩnh Thăng Hoa, Sam Sam Đến Rồi

Khi kia số mol thành phần A với B trong hợp hóa học là: nA=ax với nB= ay

Ví dụ 1: Khử không còn m gam Fe3O4 bởi CO thu được tất cả hổn hợp A tất cả FeO và Fe. A tan toàn vẹn trong 0,3 lít hỗn hợp H2SO4 1M đã cho ra 4,48 lít khí (đktc). Tính m?

.A. 23,2 gam. B. 46,4 gam. C. 11,2 gam. D. 16,04 gam.

Hướng dẫn giải

Fe3O4 → (FeO, Fe) → 3Fe2+

a mol 3a mol

Áp dụng định qui định bảo toàn yếu tắc Fe:

nFe (trong FeSO4) = nSO42- = 0,3 mol

nFe (trong FeSO4) = nFe(Fe3O4) =0,3 mol = 3a mol⟹ nFe3O4= a= 0,1 mol

mFe3O4 = 0,1*232= 23,2 gam

Ví dụ 2: hòa tan hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe với 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư được hỗn hợp D. Mang lại dung dịch D tính năng với NaOH dư thu được kết tủa. Thanh lọc kết tủa, cọ sạch rước nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Quý hiếm của m là

.A. 16 B. 30,4 C. 32 D.48

Hướng dẫn giải

(Fe, Fe2O3) HCl →( FeCl2, FeCl3) NaOH→Fe(OH)2, Fe(OH)3 to→Fe2O3

Theo đề ban sơ gồm: 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3.

Vậy tổng thể mol Fe=0,2+0,1.2=0,4mol

= mFe2O3= 0,4/2 x160=32g

Ví dụ 3: Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp có 0,27 gam bột nhôm và 2,04 gam bột Al2O3 trong dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Mang đến CO2 dư tác dụng với dung dịch X nhận được kết tủa Y, nung Y ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Biết hiệu suất các phản ứng đông đảo đạt 100%. Cân nặng của Z là

.A. 2,04g B. 2,31 C. 3,06g D.2,55g

Hướng dẫn giải

(Al, Al2O3) NaOH → NaAlO2 CO2→Al(OH)3 to→Al2O3

Số mol nhôm ban đầu: 0,27/27 + 2,04/102 =0,03mol

mz= 0,03 x 102= 3,06g

Ví dụ 4: Đun nóng hỗn hợp bột bao gồm 0,06 mol Al, 0,01 mol Fe3O4, 0,015 mol Fe2O3 và 0,02 mol FeO một thời gian. Hòa tan trọn vẹn hỗn phù hợp rắn sau bội nghịch ứng bằng dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp X. Thêm NH3 vào X cho đến dư, thanh lọc kết tủa, đem nung ngoại trừ không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam hóa học rắn. Cực hiếm của m là

.A. 9,46g B. 7,78g C. 6,4g D.6,16g

Hướng dẫn giải

(Al, Fe3O4, Fe2O3, FeO) to→rắn ‒HCl →(AlCl3,FeCl2, FeCl3) NH3→Al(OH)3, Fe(OH)2, Fe(OH)3 to→Al2O3, Fe2O3

mrắn = mAl2O3+mFe2O3= 0,06/2 x102+(0,01×3/2 +0,02/2+0,015/1)x160=9,46g

Ví dụ 5: Đốt cháy 6,72 gam bột sắt trong bầu không khí thu được các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3. Để hài hòa X đề nghị dùng vừa hết 255 ml dung dịch chứa HNO3 2M, thu được V lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo sinh sống đktc). Quý giá của V là

.A. 5,712 B. 3,360 C. 8,064 D.6,048

Hướng dẫn giải

Fe ‒O2→( Fe3O4, Fe2O3, FeO) ‒HNO3→ Fe(NO3)3 + NO2

nFe = nFe(NO3)3=6,72/56 =0,12mol

∑nN=nN(HNO3)=nN(Fe(NO3)3+nN(NO2)

⟹ 0,255×2= 0,12×3+ ⟹ 0,255×2 – 0,12×3=0,15mol

VNO2 =0,15x 22,4=3,36l

Ví dụ 6: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một axit cacboxylic đối kháng chức buộc phải vừa đầy đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Cực hiếm của V là

.A. 8,96 lít. B. 11,2 lít. C. 6,72 lít. D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Axit cacboxylic đối kháng chức tất cả 2 nguyên tử Oxi nên rất có thể đặt là RO2.

Vậy: nO(RO2)+ nO(p.ư) = nO(CO2)+nO(H2O)

0,1´2 + nO (p.ư) = 0,3´2 + 0,2´1

⟹ nO (p.ư) = 0,6 mol

⟹ VO2= 0,6/2*22,4= 6.72 lít. (Đáp án C)

Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi bầu không khí (trong ko khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 9,9 gam nước. Thể tích không gian (ở đktc) nhỏ dại nhất cần dùng làm đốt cháy trọn vẹn lượng khí vạn vật thiên nhiên trên là :

.A.70,0 lít. B.78,4 lít. C.84,0 lít. D.56,0 lít

Hướng dẫn giải:

= 7,84/22,4 =0,35mol = 9,9/18 =0,55mol

Bảo toàn thành phần O: 2.nO2= 2.nCO2+ nH2O Vkhông khí= 5.VO2

=(0,35×2+0,55) 22,4/2 =14lít vì oxi chiếm 01/05 Vkk⟹Vkk= 5.14 = 70 (lít)

Ví dụ 8: Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X có CH4, C3H6 và C4H10 nhận được 4,4 gam CO2 cùng 2,52 gam H2O, m có giá trị là

.A.1,48 gam. B.2,48 gam. C.14,48 gam D.24,48 gam

Hướng dẫn giải

CH4, C3H6 cùng C4H10 + ‒O2 → 4,4 gam CO2 với 2,52 gam H2O

Bảo toàn nguyên tố: nC= nCO2; nH= 2.nH2O ; Bảo toàn khối lượng: mankan= mC + mH

m_ankan =4,4/44 x12+2,52/18 x2=1,48g

Ví dụ 9: Đốt cháy một các thành phần hỗn hợp hiđrocacbon ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản nghịch ứng cháy (đktc) là :

.A.5,6 lít. B.2,8 lít. C.4,48 lít. D.3,92 lít.

Hướng dẫn giải

Bảo toàn yếu tố O:

2.nO2=2.nCO2+nH2O ⟺ VOxi =(2,24/22,4 x2+2,7/18)x11,2=3,92lít

Ví dụ 10: Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai ancol đơn chức, thuộc dãy đồng đẳng, nhận được 15,68 lít CO2(đktc) cùng 17,1 gam nước