BẢNG TÍNH TỪ BẤT QUY TẮC TIẾNG ANH

Trong trường đoản cú vựng giờ Anh, đã không ít lần chúng ta “đụng” vào những động trường đoản cú bất quy tắc. Tuy nhiên, các bạn đã thực thụ hiểu và biết cách học chúng làm sao cho thật dễ nhớ chưa? giả dụ chưa, hãy thuộc WElearn khám phá bảng đụng từ bất quy tắc nhé.

Bạn đang xem: Bảng tính từ bất quy tắc tiếng anh


1. Động từ bỏ bất luật lệ là gì?

Trước tiên, cần mày mò động trường đoản cú bất quy tắc là gì nhưng đã khiến họ đứng ngồi ko yên để học trực thuộc lòng.

Động từ bất quy tắc là những động từ không vâng lệnh những nguyên tắc thông thường khi đưa sang dạng thừa khứ cùng quá khứ phân từ.

Khi chia phần đa động từ này làm việc thể vượt khứ giỏi quá khứ phân từ bỏ sẽ không theo quy tắc thêm -ed thông thường.

Ví dụ như trường đoản cú “is”:

Dạng quá khứ (V2): wasDạng vượt khứ phân từ bỏ (V3): been

2. Tầm đặc biệt quan trọng của hễ từ bất quy tắc

Việc thông chế tạo bảng rượu cồn từ bất quy tắc sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong học tập vấn cũng tương tự giao tiếp trong cuộc sống thường ngày hằng ngày.

Giải quyết mọi trường hợp trong thi tuyển vì đấy là các dạng bài bác khá cơ bạn dạng trong hồ hết đề thi:

phân chia động từ trong những thì quá khứ cùng thì trả thành.Dễ dàng xử lý đầy đủ động từ đổi khác lạ vào đề thi.Làm chủ những thì sinh hoạt dạng vượt khứ cùng quá khứ phân tự của cac động từ bất quy tắc.

Cải thiện kỹ năng và kiến thức ngữ pháp:

Là căn nguyên để học những kiến thức và kỹ năng khác liên quan.Khi nắm rõ kiến thức cơ bản sẽ dễ dàng học qua số đông phần khác.

Nâng cao trình độ tiếp xúc tiếng Anh:

lúc có kiến thức từ vựng rộng, bạn có thể dễ dàng biểu đạt được điều mình muốn nói (ví dụ như kể về chuyện ngày hôm qua –> Thì thừa khứ đơn) tự tín hơn lúc để câu và giao tiếp tiếng Anh.

3. Bảng động từ bất phép tắc

Thực tế, 70% những động trường đoản cú mà bạn đang sử dụng trong giờ Anh là cồn từ bất luật lệ như: be, go, come,…

*
Bảng động từ bất luật lệ

Tuy nhiên, chỉ tất cả 360 tự thông dụng tốt nhất và bọn chúng được tổng vừa lòng lại với xếp thành một bảng như sau:

TTĐộng trường đoản cú nguyên thểQuá khứQuá khứ phân từ(PII)Nghĩa
1abide/əˈbaɪd/abode/abided/əˈboʊd/ /əˈbaɪd/abode/abided/əˈboʊd/ /əˈbaɪd/lưu trú, lưu lại
2arise/əˈraɪz/arose/əˈroʊz/arisen/ə’raiz/phát sinh
3awake/əˈweɪk/awoke/əˈwoʊk/awoken/əˈwoʊ.kən/thức, đánh thức
4backslide/ˈbæk.slaɪd/backslid/bækslɪd/backslidden/backslid/bækslɪd/tái phạm/ trở bắt buộc tệ hơn
5be/bi/was/were/wɑːz/ /wɝː/been/biːn//bɪn/thì, là, bị, ở
6bear/ber/bore/bɔːr/borne/bɔːrn/mang, chịu đựng đựng
7beat/biːt/beat/biːt/beaten/beat/ˈbiː.t̬ən//biːt/đánh, đập
8become/bɪˈkʌm/became/bɪˈkeɪm/become/bɪˈkʌm/trở nên
9befall/bɪˈfɑːl/befellbefallenxảy đến
10begin/bɪˈɡɪn/began/bɪˈɡæn/begun/bɪˈɡʌn/bắt đầu
11behold/bɪˈhoʊld/beheld/bɪˈheld/beheld/bɪˈheld/ngắm nhìn
12bend/bend/bent/bent/bent/bent/bẻ cong
13beset/bɪˈset/beset/bɪˈset/beset/bɪˈset/bao quanh
14bespeak/bɪˈspiːk/bespoke/bɪˈspoʊk/bespoken/bɪˈspoʊk/chứng tỏ
15bet/bet/betted/bet/bet/betted/betcá, tấn công cược
16bid/bɪd/bid/bɪd/bid/bɪd/trả giá
17bind/baɪnd/bound/baʊnd/bound/baʊnd/buộc, trói
18bite/baɪt/bit/bɪt/bitten/ˈbɪt.ən/cắn
19bleed/bliːd/bledbledchảy máu
20blow/bloʊ/blew/bluː/blown/bloʊn/thổi
21break/breɪk/broke/broʊk/broken/ˈbroʊ.kən/đập vỡ
22breed/briːd/bred/bred/bred/bred/nuôi, dạy dỗ
23bring/brɪŋ/brought/brɑːt/brought/brɑːt/mang đến
24broadcast/ˈbrɑːd.kæst/broadcast/ˈbrɑːd.kæst/broadcast/ˈbrɑːd.kæst/phát thanh
25browbeat/ˈbraʊ.biːt/browbeat/ˈbraʊ.biːt/browbeaten/browbeat/ˈbraʊ.biːt/hăm dọa
26build/bɪld/built/bɪld/built/bɪld/xây dựng
27burn/bɝːn/burnt/burned/bɝːnt/burnt/burned/bɝːnt/đốt, cháy
28burst/bɝːst/burst/bɝːst/burst/bɝːst/nổ tung, vỡ lẽ òa
29bust/bʌst/busted/bust/ˈbʌs.tɪd/ /bʌst/busted/bust/ˈbʌs.tɪd/ /bʌst/làm bể, làm cho vỡ
30buy/baɪ/bought/bɑːt/bought/bɑːt/mua
31cast/kæst/cast/kæst/cast/kæst/ném, tung
32catch/kætʃ/caught/kɑːt/caught/kɑːt/bắt, chụp
33chide/tʃaɪd/chidedchid/chidden/chidedmắng, chửi
34choose/tʃuːz/chose/tʃoʊz/chosen/ˈtʃoʊ.zən/chọn, lựa
35cleave/kliːv/clove/cleft/cleaved/kloʊv/ /kleft/ /kliːv/cloven/cleft/cleaved/ˈkloʊ.vən/ /kleft/ /kliːv/chẻ, tách hai
36cleave/kliːv/clavecleaveddính chặt
37cling/klɪŋ/Clung/klʌŋ/Clung/klʌŋ/bám vào, bám vào
38Clothe/kloʊð/clothed/clad/kloʊðd/ /klæd/clothed/clad/kloʊðd/ /klæd/che phủ
39Come/ kʌm /Came/ keɪm /Come/ kʌm /đi đến
40Cost/kɑːst/Cost/kɑːst/Cost/kɑːst/có giá bán là
41Creep/kriːp/Crept/krept/crept/krept/bò, trườn, lẻn
42Crossbreed/ˈkrɑːs.briːd/Crossbred/ˈkrɑːs.bred/Crossbred/ˈkrɑːs.bred/cho lai giống
43Crow/kroʊ/crew/crewed/kruː/crowedgáy (gà)
44Cut/kʌt/Cut/kʌt/Cut/kʌt/cắt, chặt
45Daydream/ˈdeɪ.driːm /Daydreamed / daydreamtDaydreamed /daydreamtmơ mộng, nghĩ vẩn vơ
46Deal/ diːl/Dealt/delt /Dealt/delt /thỏa thuận, giao thiệp
47Dig/dɪɡ /Dug/dʌɡ /Dug/dʌɡ /đào
48Disprove/dɪˈspruːv /Disproved/dɪˈspruːv /disproved/disproven/ dɪˈspruːv/bác bỏ, chứng minh là sai
49Dive/daɪv /dove/dived/dʌv/ /daɪv/Dived/daɪv/lặn, lao xuống
50Do/du /Did/ dɪd/Done/ dʌn/làm
51Draw/drɑː/Drew/druː/Drawn/drɑːn/vẽ, kéo
52Dream/driːm /dreamed/dreamtdreamed/dreamt
53Drink/drɪŋk/Drank/dræŋk/Drunk/drʌŋk/uống
54Drive/draɪv/Drove/droʊv/Driven/ˈdrɪv.ən/lái xe
55Dwell/dwel/dweltdwelttrú ngụ, ở
56Eat/iːt/Ate/eɪt/eatenăn
57Fall/fɑːl/Fell/fel/Fallen/ˈfɑː.lən/rơi, ngã
58Feed/ fiːd/Fed/fed /Fed/fed /cho ăn, nuôi
59Feel/ fiːl/Felt/ felt/Felt/ felt/cảm thấy
60Fight/faɪt /Fought/fɑːt /Fought/ fɑːt/đấu tranh, chiến đấu
61Find/faɪnd /Found/faʊnd /Found/ faʊnd/tìm, tìm kiếm thấy
62Fit/fɪt/fitted/fit/ˈfɪt̬.ɪd/ /fɪt/fitted/fit/ˈfɪt̬.ɪd/ /fɪt/làm đến vừa, tạo cho hợp
63Flee/fliː /Fled/ fled/Fled/fled/trốn chạy
64Fling/flɪŋ/Flung/flʌŋ/Flung/flʌŋ/tung, quăng
65Fly/flaɪ/Flew/fluː/Flown/floʊn/bay
66Forbear/fɔːrˈber/Forbore/fɔːrˈbɔːr/Forborne/fɔːrˈbɔːrn/nhịn
67Forbid/fɚˈbɪd/forbade/forbadForbidden/fɚˈbɪd.ən/cấm, cấm đoán
68Forecast/fɚˈbɪd.ən/forecast/forecasted/ˈfɔːr.kæst/forecast/forecasted/ˈfɔːr.kæst/tiên đoán
69forego (also forgo)/fɔːrˈɡoʊ/Forewent/fɔːrˈɡoʊ/Foregone/fɔːrˈɡoʊ/bỏ, kiêng
70Foresee/fɚˈsiː/foresawforseenthấy trước
71Foretell/fɔːrˈtel/foretoldforetoldđoán trước
72Forget/fɚˈɡet/Forgot/fɚˈɡet/Forgotten/fɚˈɡet/quên
73Forgive/fɚˈɡɪv/Forgave/fɚˈɡeɪv/Forgiven/fɚˈɡɪv/tha thứ
74Forsake/fɔːrˈseɪk/forsookforsakenruồng bỏ
75Freeze/friːz/Froze/froʊz/Frozen/ˈfroʊ.zən/(làm) đông lại
76Frostbite/ˈfrɑːst.baɪt/frostbitFrostbitten/ˈfrɑːstˌbɪt̬.ən/bỏng lạnh
77Get/ɡet/Got/ɡɑːt/got/gotten/ɡɑːt/ /ˈɡɑː.t̬ən/có được
78Gild/ɡɪld/gilt/gilded/ɡɪlt/ /ˈɡɪl.dɪd/gilt/gilded/ɡɪlt/ /ˈɡɪl.dɪd/mạ vàng
79Gird/ɡɝːd/girt/girded/ɡɝːd/girt/girded/ɡɝːd/đeo vào
80Give/ɡɪv/Gave/ɡeɪv/Given/ˈɡɪv.ən/cho
81Go/ɡoʊ/Went/went/Gone/ɡɑːn/đi
82Grind/ɡraɪnd/Ground/ɡraʊnd/Ground/ɡraʊnd/nghiền, xay
83Grow/ɡroʊ/Grew/ɡruː/Grown/ɡroʊn/mọc, trồng
84hand-feed/hænd fiːd/hand-fed/hænd fed/hand-fed/hænd fed/cho nạp năng lượng (bằng tay)
85Handwrite/hænd raɪt /Handwrote/hænd roʊt/Handwritten/hænd ˈrɪt̬.ən/viết tay
86Hang/hæŋ/Hung/hʌŋ/Hung/hʌŋ/móc lên, treo lên
87Have/ hæv/Had/hæd /Had/ hæd/
88Hear/hɪr /heardheardnghe
89Heave/hiːv /hove/heaved/hoʊv/hove/heaved/hoʊv/trục lên
90Hew/hjuː/hewedhewn/hewedchặt, đốn
91Hide/ haɪd/hidHidden/ˈhɪd.ən /giấu, nấp
92Hit/ hɪt/Hit/ hɪt/Hit/hɪt /động/đụng
93Hurt/ hɝːt/Hurt/hɝːt /Hurt/ hɝːt/đau, có tác dụng đau
94inbreedinbredinbredlai giống như (cận huyết)
95Inlay/ˈɪn.leɪ/Inlaid/ɪnˈleɪd/Inlaid/ɪnˈleɪd/cẩn, khảm
96Input/ˈɪn.pʊt/Input/ˈɪn.pʊt/Input/ˈɪn.pʊt/đưa vào
97Inset/ˈɪn.set/Inset/ˈɪn.set/Inset/ˈɪn.set/dát, ghép
98Interbreed/ˌɪn.t̬ɚˈbriːd /interbredinterbredlai giống
99Interweave/ˌɪn.t̬ɚˈwiːv /Interwove/ interweavedInterwoven /interweavedtrộn, xen lẫn
100interwindinterwoundinterwoundquấn , cuộn vào
101jerry- buildjerry- builtjerry- builtxây cẩu thả
102Keep/kiːp/Kept/kept /Kept/kept /giữ
103Kneel/niːl /kneeled/ kneltkneeled/ kneltquỳ gối
104Knit/nɪt/knit/knitted/nɪt/ /ˈnɪt̬.ɪd/knit/knitted/nɪt/ /ˈnɪt̬.ɪd/đan
105Know/noʊ/Knew/nuː/Known/noʊn/biết, thân quen biết
106Lay/leɪ/Laid/leɪd /Laidleɪd/để, đặt
107Lead/liːd /Led/ led/Led/led /lãnh đạo, dẫn dắt
108Lean/liːn/leaned/leant/liːn/leaned/leant/liːn/dựa, tựa
109Leap/liːp /leaptleaptnhảy qua, nhảy
110Learn/lɝːn/learned/ learntlearned/ learntđược biết, học
111Leave/liːv /Left/ left/Left/left /để lại, ra đi
112Lend/lend /Lent/ lent/Lent/lent /cho mượn
113Let/let /Let/ let/Let/let /để cho, mang lại phép
114Lie/laɪ/Lay/leɪ/Lain/leɪn/nằm
115Light/laɪt/lit/lighted/lɪt/ /ˈlaɪ.t̬ɪd/lit/lighted/lɪt/ /ˈlaɪ.t̬ɪd/thắp sáng
116lip-read/lɪp riːd/lip-read/lɪp riːd/lip-read/lɪp riːd/mấp trang bị môi
117Lose/luːz/Lost/lɑːst/Lost/lɑːst/làm mất, mất
118Make/meɪk/Made/meɪd /Made/ meɪd/sản xuất
119Mean/miːn /meantmeantnghĩa là
120Meet/miːt /Met/ met/Met/met /gặp gỡ
121Miscast/ˌmɪsˈkæst/Miscast/ˌmɪsˈkæst/Miscast/ˌmɪsˈkæst/chọn vai đóng không hợp
122misdealmisdealtmisdealtchia lộn bài, chia bài sai
123misdomisdidmisdonephạm lỗi, gây ra lỗi
124Mishear/mɪsˈhɪr /Misheard/mɪsˈhɪr/Misheard/ˌmɪsˈhɪr /nghe nhầm
125Mislay/ˌmɪsˈleɪ/mislaidmislaidlạc mất
126Mislead/ˌmɪsˈliːd /misledmisledlạc đường
127mislearnmislearnedmislearntmislearnedmislearnthọc nhầm
128Misread/ˌmɪsˈriːd/Misread/ˌmɪsˈriːd/Misread/ˌmɪsˈriːd/đọc sai
129missetmissetmissetđặt , nhằm sai chỗ
130Misspeak/ˌmɪsˈspiːk /misspokemisspokennói sai, nói nhầm
131Misspell/ˌmɪsˈspel /misspeltmisspelt( viết )sai chính tả
132Misspend/ˌmɪsˈspend/misspentmisspentbỏ phí, tiêu phí
133Mistake/mɪˈsteɪk /mistookmistakenphạm lỗi, lầm lỗi
134misteachmistaughtmistaughtdạy sai
135Misunderstand/ˌmɪs.ʌn.dɚˈstænd /misunderstoodmisunderstoodhiểu sai, hiểu lầm
136miswritemiswrotemiswrittenviết nhầm, viết sai
137Mow/moʊ/mowedmown/mowedcắt (cỏ)
138Offset/ɑːfˈset /Offset/ ɑːfˈset/Offset/ɑːfˈset /đền bù
139Outbid/ˌaʊtˈbɪd/Outbid/ˌaʊtˈbɪd/Outbid/ˌaʊtˈbɪd /trả cao hơn nữa giá
140outbreedoutbredoutbredphối giống, giao hợp xa
141Outdo/ˌaʊtˈduː /outdidoutdonelàm tốt, tốt hơn
142outdrawoutdrewoutdrawnrút súng cấp tốc hơn
143outdrinkoutdrankoutdrunkuống nhiều, vượt chén
144outdriveoutdroveoutdrivenlái (xe) cấp tốc hơn
145Outfight/ˌaʊtˈfaɪt/outfoughtoutfoughtđánh, chơi tốt hơn
146outflyoutflewoutflownbay cao/xa hơn
147Outgrow/ˌaʊtˈɡroʊ /outgrewoutgrownlớn nhanh
148outleapoutleapt/outleapedoutleapt/outleapednhảy xa, cao hơn
149outlieoutliedoutliednói lừa, nói dối
150Output/ˈaʊt.pʊt/Output/ˈaʊt.pʊt/Output/ˈaʊt.pʊt/cho ra (dữ kiện)
151outrideoutrodeoutriddencưỡi (ngựa) giỏi hơn
152Outrun/ˌaʊtˈrʌn/Outran/ˌaʊtˈræn/Outrun/ˌaʊtˈrʌn/chạy nhanh hơn, thừa giá
153Outsell/ˌaʊtˈsel/Outsold/ˌaʊtˈsoʊld/Outsold/ˌaʊtˈsoʊld/bán cấp tốc (hơn)
154Outshine/ˌaʊtˈʃaɪn /outshined/outshoneoutshined/outshonesáng , rực rỡ hơn
155outshootoutshotoutshotnảy mầm, mọc; bắn tốt (hơn)
156outsingoutsangoutsunghát hay (hơn)
157outsitoutsatoutsatngồi lâu (hơn)
158outsleepoutsleptoutsleptngủ muộn, lâu (hơn)
159outsmelloutsmelt/outsmelledoutsmelt/outsmelledđánh hơi, đi khám phá, sặc mùi
160outspeakoutspokeoutspokennói dài,to, những hơn
161outspeedoutspedoutspedđi, chạy nhanh hơn
162Outspend/ˌaʊtˈspend/Outspent/ˌaʊtˈspend/Outspent/ˌaʊtˈspend/Tiêu nhiều tiền hơn
163outswearoutsworeoutswornnguyền rủa, trù ám những hơn
164outswimoutswamoutswumbơi tốt hơn
165outthinkoutthoughtoutthoughtnghĩ cấp tốc (hơn)
166outthrowoutthrewoutthrownném cấp tốc (hơn)
167outwriteoutwroteoutwrittenviết cấp tốc (hơn)
168Overbid/ˌoʊ.vɚˈbɪd/Overbid/ oʊ.vɚˈbɪd/Overbid/ˌoʊ.vɚˈbɪd /bỏ thầu/ra giá bán cao hơn
169Overbreed/ˌoʊ.vɚˈbriːd/Overbred/ˌoʊ.vɚˈbriːd/Overbred/ˌoʊ.vɚˈbriːd /nuôi (quá )nhiều
170overbuildoverbuiltoverbuiltxây (quá) nhiều
171Overbuy/ˌəʊvəˈbaɪ/Overbought/ˌəʊvəˈbɔːt/Overbought/ˌəʊvəˈbɔːt /mua (quá) nhiều
172Overcome/ˌoʊ.vɚˈkʌm/overcameOvercome/oʊ.vɚˈkʌm/cải thiện,khắc phục
173Overdo/ˌoʊ.vɚˈduː/overdidoverdonedùng quá mức, làm quá
174Overdraw/ˌoʊ.vɚˈdrɑː/Overdrew/ˌoʊ.vɚˈdrɑː/Overdrawn/ˌoʊ.vɚˈdrɑːn /phóng đại, rút quá tiền
175overdrinkoverdrankoverdrunkuống (quá) nhiều
176Overeat/oʊ.vɚˈiːt/Overate/ oʊ.vɚˈeɪt/Overeaten/oʊ.vɚˈiːt/ăn (quá) nhiều
177overfeedoverfedoverfedcho nạp năng lượng (quá) mức
178overflyoverflewoverflownbay qua
179Overhang/ˌoʊ.vɚˈhæŋ/Overhung/ˌoʊ.vɚˈhʌŋ/Overhung/ˌoʊ.vɚˈhʌŋ/nhô lên trên, treo lơ lửng
180Overhear/ˌoʊ.vɚˈhɪr/Overheardoverheardnghe trộm
181Overlay/ˌoʊ.vɚˈleɪ/overlaidoverlaidphủ lên
182Overpay/ˌoʊ.vɚˈpeɪ/overpaidoverpaidtrả quá tiền
183Override/ˌoʊ.vɚˈraɪd/overrodeoverriddenlạm quyền
184Overrun/ˌoʊ.vɚˈrʌn/Overran/ˌoʊ.vɚˈræn/Overrun/ˌoʊ.vɚˈrʌn/tràn ngập
185Oversee/ˌoʊ.vɚˈsiː/OversawOverseentrông nom
186Oversell/ˌoʊ.vɚˈsel /Oversold/oʊ.vɚˈsoʊld/Oversold/oʊ.vɚˈsoʊld /bán quá nhiều
187oversewoversewedoversewednối ,vắt
188Overshoot/ˌoʊ.vɚˈʃuːt /overshotovershot(đi) quá đích
189Oversleep/oʊ.vɚˈsliːp /oversleptoversleptngủ quá, ngủ quên
190overspeakoverspokeoverspokennói lấn át, thừa nhiều
191Overspend/ˌoʊ.vɚˈspend/overspentoverspenttiêu thừa mức
192Overspill/ˈoʊ.vɚ.spɪl /overspilt/overspilledoverspilt/overspilledđổ, có tác dụng tràn
193Overtake/ˌoʊ.vɚˈteɪk/Overtook/ˌoʊ.vɚˈtʊk /overtakenđuổi kịp, bắt kịp
194Overthink/ˌoʊ.vɚˈθɪŋk/overthoughtoverthoughttính trước những quá
195Overthrow/oʊ.vɚˈθroʊ /overthrewoverthrownlật đổ
196overwindoverwoundoverwoundlên dây ( đồng hồ) thừa mức/chặt
197Overwrite/ˌoʊ.vɚˈraɪt /overwroteoverwrittenviết dài, nhiều quá, viết đè lên
198Partake/pɑːrˈteɪk/Partook/pɑːrˈtʊk/Partaken/pɑːrˈteɪk/tham gia, dự phần
199Pay/peɪ/Paid/peɪd/Paid/peɪd/trả (tiền)
200Plead/pliːd/pleaded/pledpleaded/pledbào chữa, biện hộ
201prebuildprebuiltprebuiltlàm bên tiền chế
202predopredidpredonelàm trước
203premakepremadepremadelàm trước
204Prepay/ˌpriːˈpeɪ/Prepaid/ˌpriːˈpeɪd/Prepaid/ˌpriːˈpeɪd/trả trước
205presellpresoldpresoldbán trước thời gian rao báo
206Preset/ˌpriːˈset/Preset/ˌpriːˈset/Preset/ˌpriːˈset/thiết lập sẵn, cài đặt sẵn
207preshrinkpreshrankpreshrunkngâm đến vải co trước khi may
208Proofread/ˈpruːf.riːd/Proofread/ˈpruːf.riːd/Proofread/ˈpruːf.riːd/Đọc bản thảo trước khi in
209Prove/pruːv/provedproven/provedchứng minh
210Put/pʊt/Put/pʊt/Put/pʊt/đặt, để
211quick-freeze/kwɪk friːz/quick-froze/kwɪk froʊz/quick-frozen/kwɪk ˈfroʊ.zən/kết đông nhanh
212Quit/kwɪt/quit/quitted/kwɪt/quit/quitted/kwɪt/bỏ
213Read/riːd/read/riːd/Read/riːd/đọc
214reawakereawokereawakenđánh thức 1 lần nữa
215rebidrebidrebidtrả giá, bỏ thầu
216rebindreboundreboundbuộc lại, đóng lại
217rebroadcastrebroadcastrebroadcastedrebroadcastrebroadcastedcự tuyệt, khước từ
218Rebuild/ˌriːˈbɪld/rebuiltrebuiltxây dựng lại
219Recast/ˌriːˈkæst/Recast/ˌriːˈkæst/Recast/ˌriːˈkæst/đúc lại
220recutrecutrecutcắt lại, băm)
221redealredealtredealtphát bài xích lại
222Redo/riːˈduː/redidredonelàm lại
223Redraw/ˌriːˈdrɔː/redrewredrawnkéo ngược lại
224Refit/ˌriːˈfɪt/refitted/refit/ˌriːˈfɪt/refitted/refit/ˌriːˈfɪt/luồn, xỏ
225regrindregroundregroundmài nhan sắc lại
226Regrow/ˌriːˈɡroʊ/regrewregrowntrồng lại
227rehangrehungrehungtreo lại
228rehearreheardreheardnghe trình bày lại
229reknitreknitted/reknitreknitted/reknitđan lại
230Relay/ˌrɪˈleɪ/relaidrelaidđặt lại
231relay/ˌrɪˈleɪ/relayedrelayedtruyền âm lại
232relearnrelearned/relearntrelearned/relearnthọc lại
233Relight/ˌriːˈlaɪt/relit/relightedrelit/relightedthắp sáng sủa lại
234Remake/ˌriːˈmeɪk/Remade/ˌriːˈmeɪd/Remade/ˌriːˈmeɪd/làm lại, sản xuất lại
235Rend/rend/Rent/rent/Rent/rent/toạc ra, xé
236Repay/rɪˈpeɪ/Repaid/rɪˈpeɪd/Repaid/rɪˈpeɪd/hoàn tiền lại
237Reread/ˌriːˈriːd/Reread/ˌriːˈriːd/Reread/ˌriːˈriːd/đọc lại
238Rerun/ˌriːˈrʌn/reranRerun/ˌriːˈrʌn/chiếu lại, phát lại
239Resell/ˌriːˈsel/resoldresoldbán lại
240Resend/ˌriːˈsend/Resent/rɪˈzent/Resent/rɪˈzent/gửi lại
241Reset/ˌriːˈset/Reset/ˌriːˈset/Reset/ˌriːˈset/đặt lại, gắn thêm lại
242resewresewedresewn/resewedmay/khâu lại
243Retake/ˌriːˈteɪk/retookretakenchiếm lại,tái chiếm
244reteachretaughtretaughtdạy lại
245retearretoreretornkhóc lại
246Retell/ˌriːˈtel/retoldretoldkể lại
247Rethink/ˌriːˈθɪŋk/rethoughtrethoughtsuy tính lại
248Retread/ˌriːˈtred/Retread/ˌriːˈtred/Retread/ˌriːˈtred/lại giẫm/đạp lên
249Retrofit/ˈret.rə.fɪt/retrofitted/retrofit/ˈret.rə.fɪt/retrofitted/retrofit/ˈret.rə.fɪt/trang bị thêm những thành phần mới
250rewakerewoke/rewakedrewaken/rewakedđánh thức lại
251rewearreworerewornmặc lại
252reweaverewove/reweavedrewoven/reweaveddệt lại
253rewedrewed/reweddedrewed/reweddedkết hôn lại
254rewetrewet/rewettedrewet/rewettedlàm ướt lại
255rewinrewonrewonthắng lại
256Rewind/ˌriːˈwaɪnd/Rewound/ˌriːˈwaʊnd/Rewound/ˌriːˈwaʊnd/cuốn lại, lên dây lại
257Rewrite/ˌriːˈraɪt/rewroterewrittenviết lại
258Rid/rɪd/Rid/rɪd/Rid/rɪd/giải thoát
259Ride/raɪd/Rode/roʊd/Ridden/ˈrɪd.ən/cưỡi
260Ring/rɪŋ/Rang/ræŋ/Rung/rʌŋ/rung chuông
261Rise/raɪz/Rose/roʊz/risenđứng dậy, mọc
262Roughcast/ˈrʌf.kæst/Roughcast/ˈrʌf.kæst/Roughcast/ˈrʌf.kæst/tạo hình bỏng chừng
263Run/rʌn/Ran/ræn/Run/rʌn/chạy
264sand-castsand-castsand-castđúc bởi khuôn cát
265Saw/sɑː/Sawedsawncưa
266Say/seɪ/Said/sed/Said/sed/nói
267See/siː/Saw/sɑː/Seen/siːn/nhìn thấy
268Seek/siːk/sought/sɑːt/Sought/sɑːt/tìm kiếm
269Sell/sel/Sold/soʊld/Sold/soʊld/bán
270Send/send/Sent/sent/Sent/sent/gửi
271Set/set/Set/set/Set/set/đặt, thiết lập
272Sew/soʊ/sewedsewn/sewedmay
273Shake/ʃeɪk/Shook/ʃʊk/Shaken/ˈʃeɪ.kən/lay, lắc
274Shave/ʃeɪv/shavedshaved/shavencạo (râu, mặt)
275Shear/ʃɪr/shearedShorn/ʃɔːrn/xén lông (cừu)
276Shed/ʃed/Shed/ʃed/Shed/ʃed/rơi, rụng
277Shine/ʃaɪn/Shone/ʃɑːn/Shone/ʃɑːn/chiếu sáng
278Shit/ʃɪt/shit/shat/shitted/ʃɪt/ /ʃæt/shit/shat/shitted/ʃɪt/ /ʃæt/suộc khuộng đi đại tiện
279Shoot/ʃuːt/Shot/ʃɑːt/Shot/ʃɑːt/bắn
280Show/ʃoʊ/showedshown/showedcho xem
281Shrink/ʃrɪŋk/Shrank/ʃræŋk/Shrunk/ʃræŋk/co rút
282Shut/ʃʌt/Shut/ʃʌt/Shut/ʃʌt/đóng lại
283sight-read/ˈsaɪt.riːd/sight-read/ˈsaɪt.riːd/sight-read/ˈsaɪt.riːd/chơi hoặc hát cơ mà không cần nghiên cứu và phân tích trước
284Sing/sɪŋ/Sang/sæŋ/Sung/sʌŋ/ca hát
285Sink/sɪŋk/Sank/sæŋk/Sunk/sʌŋk/chìm, lặn
286Sit/sɪt/Sat/sæt/Sat/sæt/ngồi
287Slay/sleɪ/Slew/sluː/Slain/sleɪn/sát hại, giết thịt hại
288Sleep/sliːp/Slept/slept/Slept/slept/ngủ
289Slide/slaɪd/slidslidtrượt, lướt
290Sling/slɪŋ/Slung/slʌŋ/Slung/slʌŋ/ném mạnh
291Slink/slɪŋk/Slunk/slʌŋk/Slunk/slʌŋk/lẻn đi
292Slit/slɪt/Slit/slɪt/Slit/slɪt/rạch, khứa
293Smell/smel/Smelt/smelt/Smelt/smelt/ngửi
294Smite/smaɪt/Smote/smoʊt/Smitten/ˈsmɪt̬.ən/đập mạnh
295Sneak/sniːk/sneaked/snuck/snʌk/sneaked/snuck/snʌk/trốn, lén
296Speak/spiːk/Spoke/spoʊk/Spoken/ˈspoʊ.kən/nói
298Speed/spiːd/sped/speeded/sped/sped/speeded/sped/chạy vụt
299Spell/spel/spelt/spelled/spelt/spelt/spelled/spelt/đánh vần
300Spend/spend/Spent/spent/Spent/spent/tiêu xài
301Spill/spɪl/spilt/spilledspilt/spilledtràn, đổ ra
302Spin/spɪn/spun/span/spʌn/Spun/spʌn/quay sợi
303Spoil/spɔɪl/spoilt/spoiled/spɔɪlt/spoilt/spoiled/spɔɪlt/làm hỏng
304Spread/spred/Spread/spred/Spread/spred/lan truyền
305Stand/stænd/Stood/stʊd/Stood/stʊd/đứng
305Steal/stiːl/Stole/stoʊl/Stolen/ˈstoʊ.lən/đánh cắp
306Stick/stɪk/Stuck/stʌk/Stuck/stʌk/ghim vào, đính
307Sting/stɪŋ/Stung/stʌŋ/Stung/stʌŋ/châm, chích, đốt
308Stink/stɪŋk/stunk/stank/stʌŋk/ /stæŋk/Stunk/stʌŋk/bốc mùi hôi
309Stride/straɪd/Strode/stroʊd/Stridden/straɪd/bước sải
310Strike/straɪk/Struck/strʌk/Struck/strʌk/đánh đập
311String/strɪŋ/Strung/strʌŋ/Strung/strʌŋ/gắn dây vào
312Sunburn/ˈsʌn.bɝːn/sunburned/sunburnt/ˈsʌn.bɝːnd/sunburned/sunburnt/ˈsʌn.bɝːnd/cháy nắng
313Swear/swer/Swore/swɔːr/Sworn/swɔːrn/tuyên thệ
314Sweat/swet/sweat/sweated/swet/ /ˈswet̬.ɪd/sweat/sweated/swet/ /ˈswet̬.ɪd/đổ mồ hôi
315Sweep/swiːp/Swept/swept/Swept/swept/quét
316Swell/swel/swelledswollen/swelled/ˈswoʊ.lən/phồng, sưng
317Swim/swɪm/Swam/swæm/Swum/swʌm/bơi lội
318Swing/swɪŋ/Swung/swʌŋ/Swung/swʌŋ/đong đưa
319Take/teɪk/Took/tʊk/Taken/ˈteɪ.kən/cầm, lấy
320Teach/tiːtʃ/Taught/tɑːt/Taught/tɑːt/dạy, giảng dạy
321Tear/ter/Tore/tɔːr/Torn/tɔːrn/xé, rách
322Telecast/ˈtelɪkæst/Telecast/ˈtelɪkæst/Telecast/ˈtelɪkæst/phát đi bởi truyền hình
323Tell/tel/Told/toʊld/Told/toʊld/kể, bảo
324Think/θɪŋk/Thought/θɑːt/Thought/θɑːt/suy nghĩ
325Throw/θroʊ/Threw/θruː/Thrown/θroʊn/ném,, liệng
326Thrust/θrʌst/Thrust/θrʌst/Thrust/θrʌst/thọc, nhấn
327Tread/tred/Trod/trɑːd/trodden/trod/trɑːd/giẫm, đạp
328typewritetypewrotetypewrittenđánh máy
329Unbend/ʌnˈbend/unbentunbentlàm thẳng lại
330Unbind/ʌnˈbaɪnd/Unbound/ʌnˈbaɪnd/Unbound/ʌnˈbaɪnd/mở, dỡ ra
331unclotheunclothed/uncladunclothed/uncladlột trần, cởi áo
332Undercut/ˌʌn.dɚˈkʌt/Undercut/ˌʌn.dɚˈkʌt/Undercut/ˌʌn.dɚˈkʌt/ra giá thấp hơn
333underfeedunderfedunderfedcho nạp năng lượng đói, thiếu hụt ăn
334Undergo/ˌʌn.dɚˈɡoʊ/Underwent/ˌʌn.dɚˈwent/undergonekinh qua
335Underlie/ˌʌn.dɚˈlaɪ/Underlay/ˈʌn.dɚ.leɪ/underlainnằm dưới
336Understand/ˌʌn.dɚˈstænd/understoodunderstoodhiểu
337Undertake/ˌʌn.dɚˈteɪk/undertookundertakenđảm nhận
338Underwrite/ˈʌn.dɚ.raɪt/underwroteunderwrittenbảo hiểm
339Undo/ʌnˈduː/undidundonetháo ra
340Unfreeze/ʌnˈfriːz/unfrozeunfrozenlàm tung đông
341unhangunhungunhunghạ xuống, bỏ xuống
342unhideunhidunhiddenhiển thị, không ẩn
343Unlearn/ʌnˈlɝːn/unlearned/unlearntunlearned/unlearntgạt bỏ, quên
344unspinunspununspunquay ngược
345Unwind/ʌnˈwaɪnd/unwoundunwoundtháo ra
346Uphold/ʌpˈhoʊld/upheldupheldủng hộ
347Upset/ʌpˈset/upsetupsetđánh đổ, lật đổ
348Wake/weɪk/woke/waked/woʊk/woken/waked/ˈwoʊ.kən/thức giấc
349Wear/wer/Wore/wɔːr/Worn/wɔːrn/mặc
350Wed/wed/wed/wedded/wed/wed/wedded/wed/kết hôn
351Weep/wiːp/Wept/wept/Wept/wept/khóc
352Wet/wet/wet/wetted/wet/wet/wetted/wet/làm ướt
353Win/wɪn/Won/wʌn/Won/wʌn/thắng, chiến thắng
354Wind/wɪnd/Wound/wuːnd/Wound/wuːnd/quấn
355Withdraw/wɪðˈdrɑː/withdrewwithdrawnrút lui
356Withhold/wɪðˈhoʊld/withheldwithheldtừ khước
357Withstand/wɪðˈstænd/withstoodwithstoodcầm cự
358Work/wɝːk/workedworkedrèn, nhào nặn đất
359Wring/rɪŋ/Wrung/rʌŋ/Wrung/rʌŋ/vặn chặt, siết chặt
360Write/raɪt/Wrote/roʊt/Written/ˈrɪt̬.ən/viết

4. Mẹo học tập bảng cồn từ bất luật lệ (học theo nhóm) 7 cách

Có lẽ, khi bắt đầu nhìn bảng cồn từ bất quy tắc ai ai cũng sẽ cần choáng váng và sợ hãi không biết làm phương pháp nào nhằm học ở trong đúng không? lặng tâm, chúng mình đã tìm ra mẹo để giải quyết và xử lý chúng. Cùng theo dõi nhé!

*
Cách học tập bảng động từ bất luật lệ

Để các động từ bất quy tắt trở đề xuất “dễ nuốt” hơn, chúng ta nên tạo thành các nhóm như sau nhằm học nhé!

4.1. Động từ gồm V1 tận cùng là “ed”thì V2, V3 là“d”

Ví dụ:

V1V2V3Nghĩa
feedfedfednuôi dạy, cho ăn
bleedbledbled(làm) rã máu
breedbredbredsinh, nuôi dạy

4.2. Động từ bỏ V1 bao gồm tận thuộc là “ay”thì V2, V3 là“aid”

V1V2V3Nghĩa
saysaidsaidnói
laylaidlaidđặt, để
gainsaygainsaidgainsaidchối cãi
mislaymislaidmislaidđể thất lạc

4.3. Động từ V1 tất cả tận cùng là “d”thì V2, V3 là“t”

V1V2V3Nghĩa
bendbentbentuốn cong
sendsentsentgửi

4.4. Động trường đoản cú V1 có tận thuộc là “ow”thì V2 là “ew”, V3 là “own”

V1V2V3Nghĩa
Knowknewknownhiểu biết
Blowblewblownthổi
Growgrewgrownmọc, trồng
Throwthrewthrownliệng, ném, quăng

4.5. Động tự V1 bao gồm tận thuộc là “ear”thì V2 là “ore”, V3 là “orn”

V1V2V3Nghĩa
bearborebornsinh đẻ, mang
swearsworeswornthề thốt
teartoretornxé rách

Lưu ý: Động tự “Hear” là nước ngoài lệ: Hear (V1)→ heard (V2) → heard (V3)

4.6. Động từ bỏ V1 bao gồm nguyên âm “i”thì V2 là “a”, V3 là “u”

V1V2V3Nghĩa
beginbeganbegunbắt đầu
drinkdrankdrunkuống
singsangsunghát
ringrangrungrung, lắc

4.7. Động từ có V1 tận thuộc là “m”hoặc “n”thì V2, V3 giống như nhau và thêm “t”

V1V2V3Nghĩa
Dreamdreamtdreamtmơ, mơ mộng
Meanmeantmeantý nghĩa, ý ý muốn nói

4.8. Một số trong những các giải pháp khác

Cách 1: lúc học một động từ các bạn hãy tìm thêm những cột V2, V3 của chính nó để học.

Xem thêm: Đổi Thẻ Căn Cước Công Dân Việt Nam, Thẻ Căn Cước Công Dân: 11 Điều Người Dân Nên Biết

Ví dụ: khi học từ “do”, chúng ta có thể tìm thêm dạng của nó ở vượt khứ đối chọi (didwent) với quá khứ phân từ bỏ (done)

Cách 2: “Bỏ túi” 10 cồn từ bất quy tắc thường gặp gỡ nhất

Say, said, saidGo, went, goneCome, came, comeKnow, knew, knownGet, got, gottenGive, gave, givenBecome, became, becomeFind, found, foundThink, thought, thoughtSee, saw, seen

Cách 3: Học thông qua game, coi phim, nghe nhạc, ứng dụng trên điện thoại cảm ứng thông minh hoặc đọc gần như sách giờ Anh.

Cách 4: học tập theo ngữ cảnh và nghĩa của từng câu.

Cách 5: Dùng phương pháp truyền thống – học tập thuộc lòng hằng ngày 10 từ

Cách 6: Viết số đông động đó theo đội vào giấy note và con gián chúng phần nhiều nơi nó thể nhìn thấy được.

Cách 7: Đừng học 1 mình mà hãy học cùng chúng ta bè, cùng nhau tìm hiểu và trao đổi để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn.

5. Bài xích tập cùng với bảng động từ bất phép tắc

Bài 1: chia động từ trong những câu sau:

He (do) ________________ his exercises last night.My dad had already (come home) __________ when I went out.I (wait) ______________ for her since 2:00 p.m.He had (forget) _________ khổng lồ buy eggs, so his mother was hungry. She (not/drink) ___________ any beer at the party last week. Maria (become) ___________ a teacher doctor at the age of 25. This is the first time I (try) ___________ doing it myself.I (live) ___________ Ha Noi city for 3 years before moving khổng lồ Ho đưa ra Minh city. I (go) ___________ lớn Phan Thiet for a last weekend.Yesterday, she (come) ___________ across her aunt.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào từng câu sau.

1. After I________ lunch, I looked for my bag.A. Having had B. Had had C. Have has D. Have had

2. By the over of next year, George________ Chinese for 5 years.A. Will have learned B. Will learn C. Has leaned D. Would learn

3. The man got out of the motobike,_______ round to the back và opened the boot.A. Walking B. Walked C. Walks D. Walk

3.Before she _____ home, she went out lớn eat with her boyfriend.

A. Having returned B. Had returned C. Have returned D. Have returned

4. Jade ________of becoming a doctor ever since she was a young.A. Dreaming B. Has been dreaming C. Was dreaming D. Had been dreaming

5. I haven’t come________ any ideas for the gala dinner.A. Upon B. With C. Up with D. Into

6. He will take the dog out for a walk as soon as he ________ dinner.A. Finish B. Will have finished C. Will finish D. Finishes

7. After World War I, Hollywood emerged ________the movie capital of the world.A. As B. Such as C. Alike D. As

8. Working too late at night may _________in fatigue.A. Lead B. Result C. Consequent D. Make

9. She’s at her best when she________ big decisions.A. Is making B. Makes C. Had made D. Will make

10. We________ next holiday in Singapore.A. Spend B. Are spending C. Will be spend D. Are going to lớn spend

11. Peter ________ tomorrow night on the 21:00 train.A. Arrived B. Is arriving C. Has arrived D. Would arrive

12. Mike________ 2 minites ago.A. Phoned B. Was phoning C. Had phoned D. Has phoned

13. I have never seen this film before. This is the first time I _____ lớn see it.A. Try B. Tried C. Have tried D. Am trying

14. When _______, I have heard some people talk about him.A. He had left B. He left C. He has left D. He was left

15. The police should take ______soon, or there will be a riot.A. Part in B. Function C. Action D. Place

Đáp án

Bài 1:

didcome homehave waitedforgottendidn’t drink(did not drink)becamehave triedhad livedwentcame

Bài 2

1B 2A 3B 4B 5C 6D 7A8B 9B 10D 11B 12A 13C 14B 15C

Như vậy, với những chia sẻ ở bài viết, WELearn mong chúng ta có thể đánh bại bảng rượu cồn từ bất luật lệ trong một thời gian ngắn. Chúc bạn thành công!