LIÊN HỆ

Thương phẩm(Brand of gold)Loại vàng(types of gold)Hàm lượng(content)Mua vào(buy)Bán ra(sell)Trạng thái(status)
*
VÀNG MIẾNG VRTL999.9(24k)51985263
NHẪN TRÒN TRƠN999.9(24k)51985263
*
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG999.9(24k)51985263
*
VÀNG MIẾNG SJC999.9(24k)60916144
*
VÀNG TRANG SỨC 999.9999.9(24k)51405250
VÀNG TRANG SỨC 99.999.9(24k)51305240
VÀNG TRANG SỨC 99.999.9(24k)51255235
*
*
VÀNG HTBT999.9(24k)5125Liên hệ
*
VÀNG NGUYÊN LIỆU999.9(24k)5080Liên hệ

Bạn đang xem: Liên hệ

*

*

Xem thêm: Bí Mật Của Dịch Vụ Chụp Ảnh Đồ Ăn Chuyên Nghiệp, Liam Food Photography

*

*

*

Trụ sở chính: Số 29 nai lưng Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận nhị Bà Trưng, thành phố Hà Nội.