Các bài toán bằng tiếng anh

Học Toán bằng tiếng Anh trở cần dễ dàng, ngày tiết kiệm giá thành khi chương trình tiếng Anh tăng cường được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo đồng ý cho xúc tiến tại các trường tiểu học. Lân cận từ vựng, học tập sinh hoàn toàn có thể làm bài xích tập Toán giờ đồng hồ Anh như những bạn bé dại tiểu học quốc tế.

Bạn đang xem: Các bài toán bằng tiếng anh

*

Học Toán bởi tiếng Anh trên bài bác giảng số dvdtuhoc.com.

Bài viết sau tổng hợp những mẫu câu hỏi-đáp được sử dụng phổ biến trong môn Toán giờ Anh tiểu học. Phụ huynh rất có thể áp dụng để nói chuyện với con, tương tác sự vật hiện tượng xung quanh nhà để bé xíu thực hành giờ đồng hồ Anh các hơn.

Lớp 1

Basic geometry: Hình học cơ bản

Hỏi điểm, đoạn thẳngWhat is this?

This is a point/ segment.

How many points are there?

There are four points.

How many segments can you make through two points?

We can draw a segment by connecting 2 points.

Đo với so sánh các đoạn thẳngHow long is the segment AB?

The segment AB is 2cm.

Which segment is longer, AB or CD?

The segment CD is longer than the segment AB.

Which segment is shorter, AB or CD?

The segment AB is shorter than the segment CD.

Phép công và phép trừ11 is less than 16

20 is greater than 10

What number is it?

It is 17

3 plus 7 equals 10

7 minus 2 equals 5

Lớp 2:

Hỏi thời gianWhat is the day today?

Today is Thursday

Which day comes right before Wednesday?

Tuesday comes right before Wednesday.

Which day comes right after Wednesday?

Thursday comes right after Wednesday.

What time is it?

It’s 4 o’clock

Hỏi về hình dạngWhat shape is this?

This is a triangle.

How many sides/vertices are there in a triangle? (cạnh, góc/đỉnh)

There are 3 sides/vertices in a triangle.

A circle does not have any sides or vertices.

Phép nhân, phép chia

3 times 7 equals 21

12 divided by 3 equals 4

Hỏi khoảng chừng cách

How far is it from your house to school?

It is 3 kilometers

*

 

Lớp 3:

Nhân đôi, chia đôiWhat is half of 100?

Half of 100 is 50.

Xem thêm: Cách Nấu Ba Ba Om Chuối Đậu Không Tanh Cực Thơm Ngon, Cách Làm Món Ba Ba Ôm Chuối Đậu Bổ Dưỡng Hấp Dẫn

What is double of 10?

Double 10 is 20.

Phép chia tất cả dưThe remainder of đôi mươi divided by 3 is 2

20 divided by 3 equals 6 with a remainder of 2

Biểu thức đối chọi giảnFirstly, we do the operations in the round bracket.

(Đầu tiên, họ thực hiện tại phép tính trong vết ngoặc)

Secondly, we bởi the multiplication/division from left lớn right.

(Thứ hai, họ thực hiện nay phép nhân/ phân chia từ trái sang trọng phải)

Finally, we vì chưng the addition/subtraction from left to lớn right.

(Cuối cùng, chúng ta thực hiện phép cộng/trừ tự trái lịch sự phải)

What is the width/length/right angles of a rectangle?

(Xác định chiều rộng, dài, những góc vuông của hình chữ nhật)

It is…

The perimeter of rectangle ABCD is…

(Chu vi hình chữ nhật là…)

Dữ liệu vào thống kê

Who/Which has the highest/lowest number of … in this data?

Đường trònWhat is the center/radius/diameter of the circle?

(Xác định tâm, bán kính, 2 lần bán kính của mặt đường tròn)

A center/radius/diameter is…

Diện tíchThe area of the rectangle is đôi mươi square centimeters.

Lớp 4:

Khối lượng

The blue whale weighs 170 tonnes = The mass of the blue whale is 170 tonnes.

Which is equal khổng lồ 1 tonne? 100 kilograms is equal to lớn 1 tonne.

Thời gian:How many hours in a day?

There are 24 hours in a day.

It takes the Earth 1 approximately 365 days to lớn complete one orbit around the Sun

(Trái Đất mất khoảng chừng 365 ngày để ngừng quỹ đạo quay bao quanh Mặt Trời).

Xử lý dữ liệuWhat is the mean (average) of these numbers? 2, 3, 7

The mean (average) is 4.

The horizontal line represents different types of fruit

(Trục tung biểu hiện các các loại trái cây)

The vertical line represents the number of students

(Trục hoành bộc lộ số học sinh)

Đường thẳng với gócLine AB is parallel lớn line CD (Đường trực tiếp AB song song con đường thẳng CD)Line MN is perpendicular khổng lồ line PQ (Đường trực tiếp MN vuông góc với đường thẳng PQ)Phân số

¾ three over four

2/9 + 3/9 = 5/9

Two over nine plus three over nine equals five over nine.

9/10 – 8/10 = 1/10

Nine over 10 minus eight over ten equals one over ten.

*

Giờ học tập Toán giờ đồng hồ Anh áp dụng kỹ thuật đồng giảng trên TP.HCM.

Lớp 5:

Hỗn số

2 ¾ is a mixed fraction, we read two and three over four

Đo lường

1 kilometre equals 1000 metres

1 hectare equals 10.000 square metres

A decade has 10 years

Chu vi và mặc tích

What is the circumference/area of the circle?

(Chu vi/ diện tích của mặt đường tròn bao nhiêu?)

The circumference/area of the circle is….

Thể tích

What is the volume of this cube?

(Thể tích của lập phương này bao nhiêu?)

The volume of this cube is…

Vận tốcWhat is the tốc độ of an average running man?

(Vận tốc của một bạn chạy vừa đủ là bao nhiêu?)

How long does it take to travel around the world?

(Mất bao lâu nhằm đi vòng quanh cố gắng giới?)

dvdtuhoc.com Education mang đến phương án học giờ Anh qua môn Toán cùng Khoa học thực hiện bài giảng số, hiện đang rất được triển khai tại những trường Tiểu học tập và thcs trên khắp cả nước. Liên kết với dvdtuhoc.com tại: