Cài đặt tp-link wr840n

Xin chào tất cả các bạn, mình là Quân, hôm nay viết bài hướng dẫn vui vui chút, đó là hướng dẫn cấu hình bộ phát wifi TP-Link để phát wifi cho nhà của bạn. Do là đợt này mới chuyển chỗ ở, chỗ mới của mình chỉ kéo được 1 đầu dây mạng, mà mình lại muốn sử dụng cho cả laptop lẫn điện thoại, nên mới đi mua một bộ phát wifi về ngồi cấu hình. Tranh thủ note lại kiến thức luôn