Cậu chủ và anh thư ký của camellia

Manga,Cao H,H văn,Hiện đại,Huynh đệ,Loạn luân,Ngược,Rape/Cường bạo,SM,Hắc ám văn,Psychopath/Bệnh thần kinh,

Bạn đang xem: Cậu chủ và anh thư ký của camellia

B\u1ea3n d\u1ecbch \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 cho ph\u00e9p reup c\u1ee7a nh\u00f3m d\u1ecbch.\r\n\r\n\r\n\r\nM\u1ed9t c\u00e2u chuy\u1ec7n BL gi\u1eefa hai anh em ru\u1ed9t v\u00e0 c\u00f3 ch\u1ee9a n\u1ed9i dung mang y\u1ebfu t\u1ed1 b\u1ea1o l\u1ef1c n\u00ean c\u00e1c b\u1ea1n c\u00e2n nh\u1eafc tr\u01b0\u1edbc khi xem nha....\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","other_title":"","status":1,"seo":"Camellia c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 MIAMI l\u00e0 m\u1ed9t manga, yaoi 18+, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, Cao H, H v\u0103n, lo\u1ea1n lu\u00e2n, SM, h\u1eafc \u00e1m v\u0103n, rape\/C\u01b0\u1eddng b\u1ea1o, psychopath, ng\u01b0\u1ee3c, huynh \u0111\u1ec7","authors":<{"name":"miami","slug":"miami"}>,"teams":<{"name":"L\u01b0u Ly L\u1ea1c","slug":"luu-ly-lac"}>,"categories":<{"name":"Manga","slug":"manga"},{"name":"Cao H","slug":"cao-h"},{"name":"H v\u0103n","slug":"h-van"},{"name":"Hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Huynh \u0111\u1ec7","slug":"huynh-de"},{"name":"Lo\u1ea1n lu\u00e2n","slug":"loan-luan"},{"name":"Ng\u01b0\u1ee3c","slug":"nguoc"},{"name":"Rape\/C\u01b0\u1eddng b\u1ea1o","slug":"rape-cuong-bao"},{"name":"SM","slug":"sm"},{"name":"H\u1eafc \u00e1m v\u0103n","slug":"hac-am-van"},{"name":"Psychopath\/B\u1ec7nh th\u1ea7n kinh","slug":"psychopath-benh-than-kinh"}>,"read":{"id":6527,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}" bookmark="">

Xem thêm: Review Kem Lanolin Cream Có Tác Dụng Gì, Kem Lanolin Cream Có Tác Dụng Gì

Bản dịch đã được sự cho phép reup của nhóm dịch.

Một câu chuyện BL giữa hai anh em ruột và có chứa nội dung mang yếu tố bạo lực nên các bạn cân nhắc trước khi xem nha....


B\u1ea3n d\u1ecbch \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 cho ph\u00e9p reup c\u1ee7a nh\u00f3m d\u1ecbch.\r\n\r\n\r\n\r\nM\u1ed9t c\u00e2u chuy\u1ec7n BL gi\u1eefa hai anh em ru\u1ed9t v\u00e0 c\u00f3 ch\u1ee9a n\u1ed9i dung mang y\u1ebfu t\u1ed1 b\u1ea1o l\u1ef1c n\u00ean c\u00e1c b\u1ea1n c\u00e2n nh\u1eafc tr\u01b0\u1edbc khi xem nha....\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","other_title":"","status":1,"seo":"Camellia c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 MIAMI l\u00e0 m\u1ed9t manga, yaoi 18+, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, Cao H, H v\u0103n, lo\u1ea1n lu\u00e2n, SM, h\u1eafc \u00e1m v\u0103n, rape\/C\u01b0\u1eddng b\u1ea1o, psychopath, ng\u01b0\u1ee3c, huynh \u0111\u1ec7","authors":<{"name":"miami","slug":"miami"}>,"teams":<{"name":"L\u01b0u Ly L\u1ea1c","slug":"luu-ly-lac"}>,"categories":<{"name":"Manga","slug":"manga"},{"name":"Cao H","slug":"cao-h"},{"name":"H v\u0103n","slug":"h-van"},{"name":"Hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Huynh \u0111\u1ec7","slug":"huynh-de"},{"name":"Lo\u1ea1n lu\u00e2n","slug":"loan-luan"},{"name":"Ng\u01b0\u1ee3c","slug":"nguoc"},{"name":"Rape\/C\u01b0\u1eddng b\u1ea1o","slug":"rape-cuong-bao"},{"name":"SM","slug":"sm"},{"name":"H\u1eafc \u00e1m v\u0103n","slug":"hac-am-van"},{"name":"Psychopath\/B\u1ec7nh th\u1ea7n kinh","slug":"psychopath-benh-than-kinh"}>,"read":{"id":6527,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}">