CHU NGỌC ANH LÀ CON AI

English 中文
Trang chủ
Giới thiệu Cổng TTĐT chủ yếu phủ Báo năng lượng điện tử thiết yếu phủThư điện tử công vụ chủ yếu phủChính phủ với những người ngoài nước

Thủ tướng Phạm Minh bao gồm thăm chấp thuận Nhật Bản|Văn hóa soi đường mang đến quốc dân đi|Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19|Hỗ trợ bạn lao động, người sử dụng lao hễ theo nghị quyết 68|Thông tin cập nhật dịch nCoV


*

Nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Hệ thống văn bản Số liệu giá cả Nhà nước Chính sách vạc triển kinh tế - xã hội Các chương trình, dự án cải tiến và phát triển KT - XH trọng yếu của quốc gia Các chương trình Khoa học và Công nghệ Tình hình kinh tế - thôn hội Nghị quyết của Chính phủ Thông cáo báo mạng VBQPPL do bao gồm phủ, Thủ tướng chính phủ nước nhà ban hành
*

*

Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ

Chu Ngọc Anh


- Quê quán: buôn bản Thái Hòa, huyện tía Vì, thành phố Hà Nội

- học vị: Tiến sĩ

- Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

- Ủy viên dự khuyết tw Đảng khóa XI

- Ủy viên trung ương Đảng khóa XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1988 – 11/1995: nghiên cứu và phân tích sinh rồi giảng viên tại Viện thiết bị lý kỹ thuật, Đại học tập Bách khoa Hà Nội.

Bạn đang xem: Chu ngọc anh là con ai

12/1995 – 7/1997: công tác làm việc tại doanh nghiệp ứng dụng hiện đại KHKT (MITEC), cỗ Khoa học technology và môi trường rồi chuyển công tác về Viện kỹ thuật kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

7/1997 – 11/2003: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng nằm trong Viện kỹ thuật kỹ thuật Bưu điện, Tổng doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

11/2003 – 8/2010: nhân viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ technology cao; viên trưởng cục Ứng dụng và cải cách và phát triển công nghệ, cỗ Khoa học và Công nghệ.

8/2010 – 01/2011: máy trưởng cỗ Khoa học và công nghệ kiêm viên trưởng viên Ứng dụng và cải tiến và phát triển công nghệ. Trên Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm XI của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng.

Xem thêm: Doraemon: Nobita Thám Hiểm Vùng Đất Mới (1982), Doraemon: Nobita Thám Hiểm Vùng Đất Mới

01/2011 – 3/2013: Ủy viên dự khuyết BCH tw Đảng khóa XI, thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ.

3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự khuyết BCH trung ương Đảng khóa XI, Phó túng thiếu thư thức giấc ủy Phú Thọ.

5/2013 – 9/2015: Ủy viên dự khuyết BCH trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

9/2015 – 4/2016: Ủy viên dự khuyết BCH tw Đảng khóa XI (đến mon 1/2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, trang bị trưởng bộ Khoa học với Công nghệ. Trên Đại hội đại biểu vn lần sản phẩm công nghệ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng.