Công thức tính nồng độ ph

Chủ đề từ bây giờ chúng ta sẽ phân tích về độ PH với các công thức tính pH. Như những em đang biết, pH là chỉ số đo độ hoạt động của các ion H+ trong dung dịch, bởi vậy là độ axít hay bazơ của nó. Những dung dịch nước có giá trị pH 7 được xem như là có tính kiềm. Để xác minh được độ pH, họ cùng xem thêm qua một số trong những công thức tính pH trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức tính nồng độ ph

*


Dạng 1: Tính quý giá pH của dung dịch

Phương pháp giải

+ Tính pH của hỗn hợp axit: khẳng định nồng độ mol/l của ion H+ trong hỗn hợp ở trạng thái cân đối pH=-lg()

+Tính pH của hỗn hợp bazơ: xác định nồng độ mol/l của ion OH- trong hỗn hợp ở trạng thái cân bằng pH, hoặc pH = 14-pOH= 14+lg().

Ví dụ: mang lại dung dịch A là một trong những hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4) M với HCl 6*10^(-4)M mang đến dung dịch B là một trong hỗn hợp: NaOH 3.10-4M cùng Ca(OH)2 3,5.10-4M


a) Tính pH của hỗn hợp A cùng dung dịch B

b) Trộn 300ml dung dịch A với 200ml dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của hỗn hợp C.


Lời giải

a) Ta tất cả nồng độ H+ trong A: = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pH = 3

Ta có nồng độ OH- vào B: = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M = 10^(-3) => pOH = 3 => pH = 14 – 3 =11

b) vào 300ml hỗn hợp A tất cả số mol H+ là:

n = centimet * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml hỗn hợp B gồm số mol OH- là:

n = cm * V = 0,2* 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4) mol


Dạng 2: xáo trộn dung dịch

Phương pháp giải

+ Sử dụng cách thức đường chéo, ghi nhớ: Nước có C% hoặc centimet =0.

+ vấn đề thêm, cô khô nước làm biến hóa nồng độ mol/l với không làm thay đổi số mol chất. Tính toán theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl có pH=3. Hỏi buộc phải pha loãng hỗn hợp HCl đó bởi nước từng nào lần và để được dung dịch HCl bao gồm pH = 4. Giải thích?

Lời giải:

Giả sử dung dịch HCl ban đầu có thể tích V1 (l), pH = 3.

Số mol H+ lúc đầu là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O nên thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong hỗn hợp pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc trộn loãng hỗn hợp chỉ làm biến hóa nồng độ mol/l chứ không hề làm chuyển đổi số mol H+.

Vì vậy : (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy đề nghị pha loãng dung dịch gấp 10 lần (nước phân phối gấp 9 lần thể tích ban đầu)

Công thức tính nhanh bài xích tập độ pH

a) công thức tính pH của hỗn hợp axit yếu đuối HA.( Ví dụ: HF, HCOOH, CH3COOH…)

pH = (log Kaxit + log Caxit )= -log (α.Caxit)

Trong đó:  là độ năng lượng điện li

Ka : hằng số phân li của axit

Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca 0,01 M )

b) công thức tính pH của hỗn hợp bazơ yếu đuối BOH. ( Ví dụ: NH3, CH3-NH2, …)

pH = 14+(log Kbazơ + log Cbazơ )

Trong đó:  Kbazo : hằng số phân li của bazơ

Cbazo : độ đậm đặc mol/l của bazơ

c) cách làm tính pH của hỗn hợp axit yếu đuối HA và muối NaA. (Ví dụ: HF cùng NaF, HCOOH cùng HCOONa, CH3COOH với CH3COONa…)

pH = -(log Kaxit + log )

Ca : mật độ mol/l của axit

Cm : mật độ mol/l của muối

Một số việc áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M ngơi nghỉ 250C . Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5

Giải.

Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + logCa )  = – (log1,8. 10-5  + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). đến độ điện li của HCOOH trong hỗn hợp là = 2 %

Giải

Ta bao gồm : cm = = = 0,1 M

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – log (Ca ) = – log (.0,1 ) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH = 1,75. 10-5

pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4:( KB 2009). Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M với CH3COONa 0,1 M làm việc 250C. Biết KCHCOOH = 1,75. 10-5, bỏ qua sự điện li của H2O.

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

Xem thêm: Tải B612 Cho Android, Iphone, Chụp Và Chỉnh Sửa Ảnh Selfie Cực Đẹp

pH = – (logKa + log) = – (log1,75. 10-5  + log) = 4,76

Ví dụ 5:( CHUYÊN-VINH LẦN 3-2011). Cho hỗn hợp tất cả CH3COOH 0,05 M cùng CH3COONa 0,05 M sinh hoạt 250C. Biết KCHCOOH = 1,8. 10-5  , bỏ qua sự điện li của H2O.

Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 5,12 B. 4,85 C. 4,74 D. 4,31

Giải.

Áp dụng cách làm giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log1,8. 10-5  + log) = 4,74 => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-VINH LẦN 2-2011). Cho tất cả hổn hợp đung dịch X bao gồm HF 0,1 M với NaF 0,1 M ở 250C. Biết KHF = 6,8. 10-4  , bỏ lỡ sự năng lượng điện li của H2O.

Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,25 B. 1,58 C. 3,17 D. 3,46

Giải.

Cách 1: Áp dụng phương pháp giải nhanh.

pH = – (logKa + log) = – (log6,8. 10-4  + log) = 3,17 => C đúng.

Cách 2: Giải thông thường xem có mất nhiều thời gian hơn không nhé,

PtpưHFH+ +F– KHF = 6,8. 10-4
Ban đầu0,100,1
xxX
Cân bằng0,1-xX0,1+x

Ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: Dung dịch CH3COOH 0,1 M. Bao gồm độ năng lượng điện ly α =1% .Vậy pH của dung dịch ở 250C là :

A. 4,2 B. 3 C. 3,17 D. 2

Giải.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = -log(α.Caxit) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch cất 3,00 gam CH3COOH trong 250ml hỗn hợp .Biết MCH3COOH=60,05. Ka=10-4,75. Vậy pH của hỗn hợp ở 250C là :

A. 4,2 B. 2,4 C. 3,4 D. 2,7

Giải.

Tính toán bình thường ta được dung dịch có nồng độ là 0,2 M

Áp dụng công thức giải cấp tốc => D đúng

Chúng ta vừa tìm kiếm hiểu kết thúc một số dạng bài xích thường gặp mặt trong việc tính độ pH. Đặc biệt là công thức tính độ pH theo phương pháp tính nhanh, giúp họ giải quyết những bài bác tập kiên cố nghiệm hối hả và đúng mực nhất. Ko kể ra, còn có một số lấy một ví dụ minh họa và phần nhiều câu trắc nghiệm của những trường chuyên, nhằm định hướng những tầm nhìn xa rộng và sẵn sàng tư tưởng cho những câu hỏi thi, độc nhất vô nhị là trong kì thi trung học thêm quốc gia. Chúc các em học tập thật tốt!