Đại Học Sư Phạm Tây Nguyên

Trường Đại học tập Tây Nguyên thiết yếu thức công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Mời chúng ta tham khảo thông tin chi tiết trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Đại học sư phạm tây nguyên


GIỚI THIỆU CHUNG

ttn.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

1/ các ngành tuyển chọn sinh

Các ngành tuyển sinh của ngôi trường Đại học tập Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Mã ngành: 7720101Chỉ tiêu:Thi THPT: 190Học bạ: 0ĐGNL: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720301Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7720601Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: B00
Mã ngành: 7140201Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: M01, M09
Mã ngành: 7140202Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 10ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C03
Ngành giáo dục tiểu học tập (dạy bởi tiếng Jrai)Mã ngành: 7140202JRChỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 5ĐGNL: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, C00, D01
Mã ngành: 7140217Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7140231Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7140205Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 90ĐGNL: 20Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7140206Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 100ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: T00, T02
Mã ngành: 7140209Chỉ tiêu:Thi THPT: 110Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7140211Chỉ tiêu:Thi THPT: 120Học bạ: 60ĐGNL: 20Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01
Mã ngành: 7140212Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 50ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7140247Chỉ tiêu:Thi THPT: 45Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D90
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu:Thi THPT: 100Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ hợp xét tuyển: D01, D14, D15, D66
Mã ngành: 7229001Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, D01, D66
Mã ngành: 7229030Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: C00, C19, C20
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 35ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành cai quản trị kinh doanh (CLC)Mã ngành: 7340101_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu:Thi THPT: 70Học bạ: 60ĐGNL: 10Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7140213Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B03, B08
Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:Thi THPT: 50Học bạ: 40ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510406Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu:Chỉ tiêu:Thi THPT: 30Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành technology sau thu hoạchMã ngành: 7540104Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620110_1Chỉ tiêu:Thi THPT: 20Học bạ: 15Thi ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7620112Chỉ tiêu:Thi THPT: 35Học bạ: 25ĐGNL: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành Lâm sinhMã ngành: 7620205Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Ngành quản lý tài nguyên rừngMã ngành: 7620211Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 20Thi ĐGNL: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A02, B00, B08
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu:Thi THPT: 40Học bạ: 40ĐGNL: 20Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A02, B00
Mã ngành: 7620105Chỉ tiêu:Thi THPT: 25Học bạ: 30ĐGNL: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13
Mã ngành: 7640101Chỉ tiêu:Thi THPT: 80Học bạ: 100ĐGNL: 20Tổ thích hợp xét tuyển: A02, B00, B08, D13

2/ tổng hợp môn xét tuyển

Bảng những tổ thích hợp môn xét tuyển chọn vào những ngành trường Đại học Tây Nguyên năm 2022 như sau:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Toán, Lý, Anh)Khối A02 (Toán, Lý, Sinh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối B03 (Toán, Văn, Sinh)Khối B08 (Toán, Sinh, Anh)Khối C00 (Văn, Sử, Địa)Khối C01 (Văn, Toán, thứ lí)Khối C03 (Văn, Toán, Sử)Khối C19 (Văn, Sử, giáo dục công dân)Khối C20 (Văn, Địa, giáo dục và đào tạo công dân)Khối D01 (Toán, Anh, Văn)Khối D07 (Toán, Anh, Hóa)Khối D13 (Văn, Sinh, Anh)Khối D14 (Văn, Sử, Anh)Khối D15 (Văn, Địa, Anh)Khối D66 (Văn, GDCD, Anh)Khối D90 (Toán, KHTN, giờ Anh)Khối T00 (Toán, Sinh, năng khiếu sở trường TDTT)Khối T02 (Toán, Văn, năng khiếu sở trường TDTT)

3/ cách thức xét tuyển

Trường Đại học Tây Nguyên tuyển chọn sinh hệ đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022Phương thức 2: Xét học tập bạ THPTPhương thức 3: Xét hiệu quả thi đánh giá năng lực của ĐHQGHCM Phương thức 1. Xét tuyển theo kết trái thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Điểm sàn những ngành Sư phạm theo quy định của bộ GD&ĐT, điểm sàn những ngành còn lại theo cơ chế của Đại học tập Tây Nguyên và được ra mắt sau khi có hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Phương thức 2. Xét học bạ THPT

Điều khiếu nại xét tuyển:

Các ngành đào tạo giáo viên: học tập lực lớp 12 giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt >= 8.0Ngành Điều dưỡng, nghệ thuật xét nghiệm y học: học lực lớp 12 loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt >= 6.5Ngành giáo dục thể chất: Yêu ước đạt 1 trong 3 điều kiện sau:

+) học lực lớp 12 nhiều loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp thpt >= 6.5

+) Là vận tải viên cấp cho 1, khiếu nại tướng, vận tải viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, những giải trẻ đất nước và nước ngoài hoặc giải vô địch đất nước và quốc tế.

+) Điểm thi môn năng khiếu >= 9.0

Các ngành còn lại: học lực TB và tất cả điểm xét tuyển >= 18.0 (thang điểm 30). Ngành ngôn ngữ Anh đk xét tuyển là vấn đề TB môn Anh >= 6.0

Cách tính điểm xét xuất sắc nghiệp

*
*

Các vẻ ngoài xét học bạ

Hình thức 1: Xét điểm TB học tập kỳ của các môn học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển chọn (tính 2 học kì)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo hình thức 1, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm tổng kết 2 học tập kì môn Toán lớp 12)/2

+) Điểm vật lý = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn đồ dùng lý lớp 12)/2

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm tổng kết 2 học kì môn Hóa lớp 12)/2

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 2: Xét điểm TB học kỳ của các môn học năm lớp 11 cùng HK1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 3 học kì)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo vẻ ngoài 2, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Toán HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Toán HK1 lớp 12)/3

+) Điểm đồ dùng lý = (Điểm tổng kết môn đồ lý HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn thiết bị lý HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn đồ gia dụng lý HK1 lớp 12)/3

+) Điểm Hóa = (Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 11 + Điểm tổng kết môn Hóa HK2 lớp 11 +Điểm tổng kết môn Hóa HK1 lớp 12)/3

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm thiết bị lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 3: Xét điểm TB học tập kỳ của các môn cả năm lớp 10, lớp 11 với HK1 lớp 12 theo tổng hợp xét tuyển chọn (tính 5 học tập kỳ)

Ví dụ xét học bạ khối A00 theo vẻ ngoài 3, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 5 học tập kỳ)/5

+) Điểm đồ vật lý = (Tổng điểm môn đồ dùng lý 5 học kỳ)/5

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 5 học kỳ)/5

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

Hình thức 4: Xét điểm TB học kỳ những môn năm lớp 10, lớp 11 và năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (tính 6 học tập kỳ)

Ví dụ xét học tập bạ khối A00 theo vẻ ngoài 4, ta tính như sau:

+) Điểm Toán = (Tổng điểm môn Toán 6 học tập kỳ)/6

+) Điểm vật lý = (Tổng điểm môn vật dụng lý 6 học tập kỳ)/6

+) Điểm Hóa = (Tổng điểm môn Hóa 6 học tập kỳ)/6

=> Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm đồ vật lý + Điểm Hóa + Điểm ưu tiên (nếu có)

cách thức 3. Xét công dụng thi nhận xét năng lực năm 2022 vì chưng ĐHQGHCM tổ chức

Điều khiếu nại xét tuyển:

Ngành y khoa và những ngành huấn luyện giáo viên (trừ ngành giáo dục đào tạo thể chất): học lực lớp 12 loại khá hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp >= 6.5Các ngành còn lại: học lực lớp 12 nhiều loại TB trở lên

Hình thức thi: tìm hiểu thêm về kỳ thi review năng lực bởi ĐHQGHCM tổ chức năm 2022 trên đây.

Xem thêm: Tóc Xoăn Đuôi Nhẹ Nhàng, Top 16 Kiểu Tóc Uốn Đuôi Dẫn Đầu Xu Hướng 2021

Thời gian đk dự thi: 

Đợt 1: 

+) Địa điểm thi: Đắk Lắk (tại Đại học tập Tây Nguyên)

Đợt 2: Không tổ chức triển khai thi sống Tây Nguyên thủ tục 4: Xét tuyển chọn thẳng

Theo quy định tuyển sinh đh của bộ GD&ĐT. Xem chi tiết các đối tượng người dùng xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT.

Tổ hòa hợp xét tuyển chọn của mỗi ngành đối với phương thức 1 và cách thức 2 là như nhau, điểm trúng tuyển của những tổ phù hợp xét tuyển trong cùng một ngành, một cách làm là đều nhau (không chênh lệch).

4/ Thi năng khiếu

Thí sinh đăng ký thi năng khiếu ngành giáo dục đào tạo mầm non, giáo dục đào tạo thể chất.

Thời gian thi năng khiếu:

a) thời gian đăng cam kết xét tuyển

*Thời gian đk xét học bạ:

b) hồ sơ đăng ký xét tuyển

*Hồ sơ xét học bạ:

Bản sao CMND/CCCDBản sao học tập bạ THPTGiấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệpBản sao sách vở ưu tiên (nếu có)

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2021

Xem chi tiết hơn tại: Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Tây Nguyên

Ngành họcĐiểm chuẩn
201920202021
Giáo dục Mầm non1818.522.35
Giáo dục tè học1821.525.85
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai1818.519.0
Giáo dục chính trị18.518.523.0
Giáo dục Thể chất1817.518.0
Sư phạm Toán học1818.522.8
Sư phạm thiết bị lý1818.519.0
Sư phạm Hóa học1818.520.25
Sư phạm Sinh học1818.519.0
Sư phạm Ngữ văn18.518.522.0
Sư phạm tiếng Anh1818.525.0
Y khoa2326.1526.0
Điều dưỡng191921.5
Kỹ thuật xét nghiệm y học2021.521.5
Ngôn ngữ Anh181621.25
Triết học141515.0
Văn học141515.0
Kinh tế141519.0
Kinh tế vạc triển1515.0
Quản trị ghê doanh17.51621.0
Kinh doanh mến mại141515.0
Tài chủ yếu – Ngân hàng141519.5
Kế toán15.515.517.5
Sinh học1415.0
Công nghệ sinh học141515.0
Công nghệ thông tin141515.0
Công nghệ kỹ thuật môi trường141515.0
Công nghệ thực phẩm141515.0
Công nghệ sau thu hoạch14
Chăn nuôi141515.0
Thú y141515.0
Khoa học cây trồng141515.0
Kinh tế nông nghiệp1515.0
Bảo vệ thực vật141515.0
Kinh tế nông nghiệp15
Lâm sinh141515.0
Quản lý khoáng sản rừng14
Quản lý đất đai141515.0