ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH HÀNG NGÀY 1

100 đoạn giao tiếp Tiếng Anh sản phẩm ngày

100 đoạn hội thoại giờ Anh giao tiếp hằng ngày là một trong tài liệu tiếng anh thuộc nghành nghề tiếng anh thương mại giao tiếp, tư liệu này được tổng hợp cùng phân đoạn hợp lý và phải chăng cho các bạn học, cải thiện kiến thức của bản thân mình về tiếng anh giao tiếp. 100 đoạn hội thoại tiếng Anh tiếp xúc hằng ngày là một dạng văn phiên bản tập trung vào những thể loại, các bài hội thoại giờ đồng hồ anh giao tiếp thương mại hằng ngày, có khá nhiều từ vựng mới, cách xây dựng cây, xử lý tình huống để các bạn học tập.

Bạn đang xem: Đàm thoại tiếng anh hàng ngày 1

Video học tập Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

30 bài tiếp xúc tiếng Anh thịnh hành nhất

Phương pháp học tập Tiếng Anh giao tiếp hiệu quả


Lesson 1: WHERE ARE YOU FROM?

Hello.

Hi.

How are you?

I"m good. How are you?

Good. Bởi vì you speak English?

A little. Are you American?

Yes.

Where are you from?

I"m from California.

Nice lớn meet you.

Nice khổng lồ meet you too.

Lesson 2: vì chưng YOU SPEAK ENGLISH?

Excuse me, are you American?

No.

Do you speak English?

A little, but not very well.

How long have you been here?

2 months.

What vị you vày for work?

I"m a student. How about you?

I"m a student too.

Lesson 3: WHAT’S YOUR NAME?

Excuse me, what"s your name?

My name is Jessica. What"s yours?

John.

You speak English very well.

Thank you.

Do you know what time it is?

Sure. It"s 5:10PM.

What did you say?

I said it"s 5:10PM.

Thanks.

You"re welcome.

Lesson 4: ASKING DIRECTIONS

Hi Michael.

Hi Amy. What"s up?

I"m looking for the airport. Can you tell me how to lớn get there?

No, sorry. I don"t know.

I think I can take the subway khổng lồ the airport. Bởi you know where the subway is?

Sure, it"s over there.


Where? I don"t see it.

Across the street.

Oh, I see it now. Thanks.

No problem.

Do you know if there"s a restroom around here?

Yes, there"s one here. It"s in the store.

Thank you.

Bye.

Bye bye.

Lesson 5: I"M HUNGRY

Hi Sarah, how are you?

Fine, how are you doing?

OK.

What vày you want khổng lồ do?

I"m hungry. I"d like to eat something.

Where vì chưng you want to lớn go?

I"d lượt thích to go to an Italian restaurant.

What kind of Italian food bởi vì you like?

I lượt thích spaghetti. Vì you lượt thích spaghetti?

No, I don"t, but I like pizza.

Lesson 6: vị YOU WANT SOMETHING khổng lồ DRINK?

David, would you like something khổng lồ eat?

No, I"m full.

Do you want something lớn drink?

Yes, I"d like some coffee.

Sorry, I don"t have any coffee.

That"s OK. I"ll have a glass of water.

A small glass, or a big one?

Small please.

Here you go.

Thanks.

You"re welcome.

Lesson 7: THAT"S TOO LATE!

Mary, would you lượt thích to get something to lớn eat with me?

OK. When?

At 10 O"clock.

10 in the morning?

No, at night.

Sorry, that"s too late. I usually go lớn bed around 10:00PM.

OK, how about 1:30 PM?

No, that"s too early. I"ll still be at work then.

How about 5:00PM?

That"s fine.

OK, see you then.

Alright. Bye.

Lesson 8: CHOOSING A TIME khổng lồ MEET

Jennifer, would you lượt thích to have dinner with me?


Yes. That would be nice. When vì chưng you want lớn go?

Is today OK?

Sorry, I can"t go today.

How about tomorrow night?

Ok. What time?

Is 9:00PM all right?

I think that"s too late.

Is 6:00PM OK?

Yes, that"s good. Where would you like to go?

The Italian restaurant on 5th street.

Oh, I don"t lượt thích that Restaurant. I don"t want to lớn go there.

How about the Korean restaurant next to lớn it?

OK, I like that place.

Lesson 9: WHEN vì chưng YOU WANT to lớn GO?

Hi Mark.

Hi.

What are you planning to vì today?

I"m not sure yet.

Would you lượt thích to have lunch with me?

Yes. When?

Is 11:30AM OK?

Sorry, I didn"t hear you. Can you say that again please?

I said, 11:30AM.

Oh, I"m busy then. Can we meet a little later?

OK, how about 12:30PM?

OK. Where?

How about Bill"s Seafood Restaurant?

Oh, Where is that?

It"s on 7th Street.

OK, I"ll meet you there.

Lesson 10: ORDERING FOOD

Hello sir, welcome khổng lồ the French Garden Restaurant. How many?

One.

Xem thêm: Vùng Kín Bị Thâm Đen Phải Làm Sao? Tại Sao Da Vùng Kín Bị Thâm

Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you in a moment.

Hello sir, would you like to order now?

Yes please.

What would you lượt thích to drink?

What vị you have?

We have bottled water, juice, & Coke.

I"ll have a bottle of water please.

What would you lượt thích to eat?

I"ll have a tuna fish sandwich & a bowl of vegetable soup.

Lesson 11: NOW OR LATER?

Chris, where are you going?

I"m going lớn the store. I need khổng lồ buy something.

Really? I need khổng lồ go khổng lồ the store too.

Would you like to come with me?

Yeah, let"s go together.

Would you lượt thích to go now or later?

Now.

What?

Now would be better.

OK, let"s go.

Should we walk?


No, it"s too far. Let"s drive.

Lesson 12: vị YOU HAVE ENOUGH MONEY?

Laura, what are you going to bởi today?

I"m going shopping.

What time are you leaving?

I"m going khổng lồ leave around 4 o"clock.

Will you buy a đắm đuối sandwich for me at the store?

OK.

Do you have enough money?

I"m not sure.

How much do you have?

25 dollars. Vày you think that"s enough?

That"s not very much.

I think it"s OK. I also have two credit cards.

Let me give you another ten dollars.

Thanks. See you later.

Bye.

Lesson 13: HOW HAVE YOU BEEN?

Hello Richard.

Hi Karen. How have you been?

Not too good.

Why?

I"m sick.

Sorry to hear that.

It"s OK. It"s not serious.

That"s good. How"s your wife?

She"s good.

Is she in America now?

No, she"s not here yet.

Where is she?

She"s in Canada with our kids.

I see. I have lớn go now. Please tell your wife I said hi.

OK, I"ll talk to lớn you later.

I hope you feel better.

Lesson 14: INTRODUCING A FRIEND

Robert, this is my friend, Mrs. Smith.

Hi, Nice khổng lồ meet you.

Nice khổng lồ meet you too.

Mrs. Smith, what vì chưng you bởi for work?

I"m a doctor.

Oh. Where do you work?

New York University hospital in thành phố new york City. What bởi vì you do?

I"m a teacher.

What vì chưng you teach?

I teach English.

Where?

At a high school in New Jersey.

That"s nice. How old are you?

I"m 32.

Lesson 15: BUYING A SHIRT

Excuse me.

Hello sir, may I help you?

Yes. Can I see that shirt on the đứng top shelf please?

Sure. Here it is.

How much does it cost?

50 dollars.

50 dollars. That"s too much.

How about this one? It"s on sale for only 35 dollars.

I don"t lượt thích that one.

How about the one next to lớn the đen gloves? It"s very similar to the one you like.

That"s nice. How much is it?

30 dollars.

That"ll be fine.

Is this màu sắc OK, or would you like a different color?

That blue one"s fine.

Do you need any more of these shirts?

Yes.

How many bởi you want?

I"ll take two more, a red one và a trắng one.

Lesson 16: ASKING ABOUT LOCATION

Excuse me, I"m looking for the Holiday Inn. Vì you know where it is?

Sure. It"s down this street on the left.

Is it far from here?


No, it"s not far.

How far is it?

About a mile và a half.

How long does it take khổng lồ get there?

5 minutes or so.

Is it close lớn the subway station?

Yes, it"s very close. The subway station is next khổng lồ the hotel. You can walk there.

Thanks a lot.

Video học Tiếng Anh How to improve your English speaking skills

Video lí giải học tiếng Anh làm việc trên chuyển ra những lời khuyên bổ ích để phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của bạn, các bạn hãy quan sát và theo dõi và xem thêm nhé. Phối kết hợp việc học tập Tiếng Anh từ bài vở cùng những đoạn phim hay cỗ film yêu thương thích là điều rất buộc phải thiết.