Hai Năm Nữa Con 9 Tuổi

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Tuổi con hiện thời là :

9 - 2 = 7 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện giờ là :

7 + 32 = 39 (tuổi)

Nếu tuổi bé là 1 phần thì tuổi người mẹ là 9 phần như thế.

Bạn đang xem: Hai năm nữa con 9 tuổi

Hiệu số phần đều nhau là :

9 - 1 = 8 (phần)

Tuổi con lúc bằng 1/9 tuổi mẹ là :

32 : 8 = 4 (tuổi)

Vậy cơ hội tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ cách đây số năm là :

7 - 4 = 3 (năm)

ĐS:3 năm


Hiện nay con: 9-2=7(tuổi)

Hiện nay mẹ: 7+32=39(tuổi)

Khi bà bầu 36 tuổi và bé 4 tuổi thì tuổi con bởi 1/9 tuổi chị em nên từ thời điểm cách đây 3 năm


2 năm nữa,con 9 tuổi ,kém bà mẹ 32 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm tuổi con bằng 1/9 tuổi người mẹ .

giúp mik nha nên gấp


tuổi bé là

9-2=7

vậy tuổi người mẹ là

7+32=39

tuổi mẹ khi gap tuổi còn 9 lần là

32 : 4 *9 =36

cách phía trên 39 - 36 = 3 năm tuổi con bởi 1/9 tuổi mẹ


Bài 1:Cách trên đây 8 năm bà bầu gấp 7 lần tuổi nhỏ và tổng số tuổi số tuổi của hai bà bầu con lúcnày bằng 32. Hỏi sau mấy năm nũa tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi con?

Bài 2: bà bầu sinh con năm 28 tuổi. Tỏng số tuổi của hai bà bầu con trong năm này bằng 38. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?


Bài 2:

Mẹ sinh bé năm 28 tuổi(Rightarrow)tuổi người mẹ hơn tuổi bé 28 tuổi

Tuổi mẹ bây chừ là:

( 38 + 28 ) : 2 = 33 ( tuổi )

Tuổi con hiện thời là:

38 - 33 = 5 ( tuổi )

Ta tất cả sơ đồ dùng khi tuổi nhỏ =(frac512)tuổi mẹ:

Tuổi mẹ: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi con: |-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi chị em khi tuổi con =(frac512)tuổi bà mẹ là:

28 : ( 12 - 5 ) * 12 = 48 ( tuổi )

Tuổi bé bằng(frac512)tuổi bà bầu sau số năm là:

48 - 33 = 15 ( tuổi )

Đáp số: 15 tuổi


Đúng 0
comment (0)

Bài 1:

Tổng số tuổi của hai mẹ con 8 năm ngoái là:

32 - ( 8* 2 ) = 16 ( tuổi )

Ta gồm sơ đồ:

Tuổi chị em 8 năm trước: |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tuổi bé 8 năm trước: |-----|

Tuổi mẹ8 năm kia là:

16 : ( 7 + 1 ) * 7 = 14 ( tuổi )

Tuổi mẹ bây giờ là:

14 + 8 = 22 ( tuổi )

Tuổi cọn hiện giờ là:

32 - 22 = 10 ( tuổi)

Tuổi chị em hơn tuổi con số tuổi là:

22 - 10 = 12 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của bà mẹ và con không cố đổi. Ta có sơ đồ dùng khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi con:

Tuổi mẹ: |--------|--------|

Tuổi con: |--------|

Tuổi bà mẹ lúc tuổi mẹ gấp hai lần tuổi bé là:

12 : ( 2 - 1 ) * 2 = 24 ( tuổi )

Tuổi chị em gấp 2 lần tuổi con sau thời gian là:

24 - 22 = 2 ( năm )

Đáp số: 2 năm


Đúng 0
comment (0)

cách đây 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi nhỏ và toàn bô tuổi của 2 mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi . Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi bỏ

Tổng số tuổi của 2 mẹ con hiện nay là : 32 + 8 + 8 = 48 ( tuoi )

Tuổi con cách đó 8 năm là : 32 : ( 7 + 1 ) = 4 ( tuoi )

Tuổi con hiện giờ là : 4 + 8 = 12 ( tuoi )

Tuổi mẹ bây giờ là : 48 - 12 = 36 ( tuoi )

Mẹ hơn số lượng tuổi là : 36 - 12 = 24 ( tuoi )

Số tuổi của con khi người mẹ gấp 2 lần tuổi con là : 24 : ( 2 - 1 ) = 24 ( tuoi )

Vậy sau số năm nữa là : 24 - 12 = 12 ( nam giới )

Đáp số : 12 nam

NHỚ K mang lại MK NHA !!!!!!!!!!!


Đúng 0

comment (0)

sơ vật tuổi người mẹ và tuổi con từ thời điểm cách đó 8 năm là:

mẹ |----|----|----|----|----|----|----|

con|----|

tuổi mẹhiện naylà:

32 : ( 7 + 1 ) x 7 + 8 = 36( tuổi )

tuổi nhỏ hiện naylà:

32 : ( 7 + 1 ) + 8 = 12 ( tuổi )

hiệu số tuổi của 2 người là: 36 - 12= 26 tuổi ( hiệu này sẽ không còn đổi vì chưng mẹ thêm 1 tuổi thì con cũng thêm một tuổi , hiệu số tuổi luôn cố định)

sơ vật dụng tuổi bà mẹ và bé khi mẹ gấp bé 2lần là:

mẹ |----|----|

con|----|

tuổi bà mẹ lúc đó là:

26 x 2 = 52 ( tuổi )

tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con sau số năm nữa là:

52 - 36 = 16 ( năm )

đáp số: 16 năm nữa


Đúng 0
comment (0)

Maria ơi , caunhầm 1 vị trí rùi đấy . Đáng lẽ ra là 36 - 12 = 24 thì cậu lại có tác dụng là 36 - 12 = 26 ( tuoi )

Nhưng nhưng mà ko sao đây chỉ là lỗi nhỏ dại thui


Đúng 0
phản hồi (0)

-Ai đó giúp tớ giải rõ ràng 3bài toán nâng cao này nhé! :)

1.Hai năm nữa con 9 tuổi kém mẹ 32 tuổi.Hỏi cách đó mấy năm tuổi con bằng 1 phần 9 tuổi mẹ?

2.Một năm ngoái mẹ 40 tuổi hơn bé 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi bà bầu hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi?

3.Mộtkhu đất HCN tất cả chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng và đồng thời bớt chiều nhiều năm đi 8m thì chiều dài bằng 7 phần 2 chiều rộng.Tính DT khu vực đất?


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi diệt

Câu 1 là : 3 năm

Câu 2 là : 2 năm

Câu 3 là : 4736m2nhé chúng ta !

nha


Đúng 0

bình luận (0)

-Ai đó giúp tớ giải cụ thể 3bài toán nâng cấp này nhé! :)

1.Hai năm nữa con 9 tuổi kém bà mẹ 32 tuổi.Hỏi cách đây mấy năm tuổi bé bằng 1 phần 9 tuổi mẹ?

2.Một năm ngoái mẹ 40 tuổi hơn bé 35 tuổi.Hỏi sau mấy năm nữa tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi?

3.Mộtkhu đất HCN tất cả chu vi 360 m.Nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều lâu năm đi 8m thì chiều dài bởi 7 phần 2d rộng.Tính DT quần thể đất?


Lớp 5 Toán
26
0
Gửi diệt

bài 1: tuổi con hiện nay là: 9 -2=7 (tuổi)

vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian nên hiện thời mẹ vẫn hơn bé 32 tuổi

ta có sơ đồ màn trình diễn số tuổi của 2 chị em con lúc tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ:

tuổi con: |--|

tuổi mẹ: |--|--|--|--|--|--|--|--|--|

tuổi con lúc đó là:

32 : (9-1) x 1 = 4 (tuổi)

tuổi con bằng 1/9 tuổi mẹ cách đây số năm là: 7-4= 3 (năm)

đáp số:...

Xem thêm: So Sánh Sữa Tiệt Trùng Và Thanh Trùng Và Tiệt Trùng, Chọn Loại Nào?

chọn bản thân đi roiif mình làm nốt mấy bài xích kia cho


Đúng 0

bình luận (0)

1 ) mặc dù có cách nhau bao nhiêu năm thì tuổi người mẹ vẫn rộng tuổi bé 32 tuổi vậy

tuổi con cách đó mấy năm là : 32: ( 9-1) x1= 4 tuổi

cách số năm là : 9-4=5 tuổi


Đúng 0
comment (0)

bài 2 nhé: tuổi mẹ bây chừ là:

40-1=39 (tuổi)

viề hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời gian nên giện nay mẹ vẫn hơn bé 35 tuổi

ta gồm sơ đồ màn trình diễn tuổi 2 bà mẹ con lúc tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi như sau:

3 tuổi

tuổi mẹ: |---|---|---|---|---|-|

tuổi con: |---|

từ sơ thiết bị ta có:

giá trị 1 phần là:

(35 - 3) : 4 = 8 ( tuổi)

tuổi mẹ khi đó là:

8 x 5 + 3 = 43 (tuổi)

tuổi người mẹ hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi từ thời điểm cách đây số năm là:

43 - 39 = 4 (năm)

đáp số:..


Đúng 0
comment (0)

cách trên đây 8 năm tuổi bà mẹ gấp 7 lần tuổi con.và tổng cộng tuổi của hai người mẹ con lúc chính là 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi người mẹ gấp gấp đôi tuổi con


Lớp 4 Toán
0
0
Gửi diệt

Bài 1:Hai năm nữa bé 9 tuổi,kém người mẹ 32 tuổi.Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm tuổi nhỏ bằng(frac19)tuổi mẹ?

Bài 2:Lập được từng nào số lẻ bao gồm 3 chữ số khác nhau được viiét từ các chữ số lẻ?


Lớp 5 Toán
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Bài 1: bà mẹ mãi mãi hơn nhỏ 32 tuổi .

Tuổi con bây giờ là:

9 - 2 = 7 ( tuổi )

=> Tuổi con từ thời điểm cách đó số năm con bởi 1/9 tuổi mẹ là:

32 : ( 9 - 1 ) = 4 ( tuổi )

Vậy trước đây số năm con bởi 1/9 tuổi bà mẹ là:

7 - 3 = 4 ( năm )

Đ/số: 4 năm

Tích mik mik tích lại cho!!!!


Đúng 0

comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
dvdtuhoc.com