Idol trung quốc share đường lưỡi bò

Vấn đề này không phải nhai lại, mà bắt buộc nhai cả đời. Không hề ít những “hot lưu lại lượng” hiện thời hồi xưa gồm share tuy vậy chẳng mấy ai biết

- GOT7 Jackson vương vãi Gia Nhĩ

- Tiêu Chiến

- UNIQ Vương tuyệt nhất Bác

- WJSN Meiqi mạnh mẽ Mỹ Kỳ

- WJSN Xuanyi Ngô Tuyên Nghi

- f(x) Victoria Tống Thiến 

- EXO Lay Trương Nghệ Hưng

- Phạm Băng Băng

- è Vỹ Đình

- Địch Lê nhiệt độ Ba

- TFBOYS vương Tuấn Khải, vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ

- hồ nước Ca

- Triệu Lệ Dĩnh

- Angela Baby

- Huỳnh phát âm Minh

- Đường Yên

- Cựu member EXO Ngô Diệc Phàm

- Cựu member EXO Lộc Hàm

- Lý Dịch Phong

- Dương Dương

- Hà Cảnh

- Nine Percent Thái từ bỏ Khôn

- Nine Percent Justin Hoàng Minh Hạo

- Nine Percent Phạm vượt Thừa

- Nine Percent Chu thiết yếu Đình

- Đặng Siêu

- Tôn Lệ

- Dương Mịch

- giữ Khải Uy

- Mã Thiên Vũ

- Quan đọc Đồng

- trằn Khôn

- Trương độc nhất vô nhị Sơn

- lưu Hạo Nhiên

- Dương Tử

- Nghê Ni

- trằn Hách

- Chu Á Văn

- Trịnh Khải

- Đường Nghệ Hân

- lưu giữ Thi Thi

- Lý Thấm

- Tần Lam

- Châu Đông Vũ

- Cổ Lực mãng cầu Trát

- Lý Thần

- Lý Băng Băng

- Đồng Lệ Á

- từ Lộ

- nai lưng Học Đông

- Hoàng Bột

- Tưởng Hân

- Mao đọc Đồng

- Uông sơn Lang

- lưu Đào

- Ngô Tú Ba

- Thẩm Nguyệt

- Ngô Lỗi


*

Tất cả đều kèm theo câu: “Trung Quốc - một phân quan yếu thiếu!”

- Châu Tấn

- lưu Diệc Phi 

- Chu Á Văn

- Chu độc nhất Long

- Bạch Vũ

- mê thích Vi

- Trương Nhược Quân

- Vu mông lung uk

- hứa Khải

- Tống Dật

- Nhậm Gia Luân 

- Trương Tử Phong

- Trương Thiên Ái

- Tống Tổ Nhi

- Kiều Trấn Vũ

- Phùng Thiệu Phong

- La Vân Hi

- Hình Chiêu Lâm

- hồ nước Băng Khanh

- Bạch Kính Đình

- Hoàng Cảnh Du

- hứa hẹn Ngụy Châu

- vương Hạc Đệ

- giả Nãi Lượng

- Trương Hàn

- Cựu thành viên Super Junior Hàn Canh

- Trương Tuyết Nghênh

- lưu Hoan

- Nhiếp Viễn

- Lâm Nguyên

- Trương Bân Bân

- Giang Sơ Ảnh

- Trương Vân Long

- từ Hải Lộ

- hồ nước Hạ

- Âu Hào

- Đặng Sa

- Đổng Lực

- đam mê Tiểu Long

- vương vãi Tấn

- Studio tỉnh giấc Bách Nhiên

- Hà Tuệ

- Đỗ Thuần

- Trịnh đúng theo Huệ Tử

- Hải Lục

- Hà Khiết

- Lý Lan Địch

- Kim Hạn

- Liễu nhằm

- nai lưng Đô Linh

- Hồ độc nhất vô nhị Thiên

- Hàn Đông Quân

- Cung Tuấn

- Trương Kiệt

- Tạ Na 

- Trịnh Nghiệp Thành

- Đặng Luân

- WJSN Cheng Xiao Trình Tiêu

- Rocket Girls 101 Dương cực kỳ Việt

- Ngụy Đại Huân

- Trương Triết Hạn

- Trương Hinh Dư

- Tần Tuấn Kiệt

- thức giấc Bách Nhiên

- Trương Kế Khoa

- Mã tứ Thuần

- Từ bao gồm Khê

- Tiêu Tuấn Diễm

- Trương Tử Phong

- Văn Vịnh San

- Đổng Tử Kiện 

- Nine Percent vương vãi Tử Dị 

- Nine Percent đái Quỷ

- Dương Dung studio

- Nghiêm Khoan studio

- Ngô Thiến

- Lương Khiết

- Vạn Thiến

- Đàm Tùng Vận

- Hoàng Tử Thao studio

- Hùng Tử Kỳ

- Trương Huệ Văn

- Diêu Thần

- Trương Hàm Vận

- Đồng Đại Vỹ

- Kim Thần

- Mã Thiên Vũ

- vương vãi Khải

- Tằng Thuấn Hi

- Hầu Minh Hạo

- Quách Tuấn Thần

- Lý nhất Đồng

- Lý Trị Đình

- Ngô Cẩn Ngôn

- Cảnh Điềm

- vương vãi Tử Văn

- trằn Dao

- Hám Thanh Tử

- vương Lạc Đan

- Lâm Doãn

- Vương phát âm Thần

- vương vãi Âu

- Cúc Tịnh Y

- Mr-X Lý Hy Khản

- Mr-X Sư Minh Quân

- Mr-X La Chính

- PRISTIN Kyulkyung Chu Khiết Quỳnh

- lưu lại Vũ Ninh

- Tiêu Chiến

- nai lưng Tường

- Lý Hoành Nghị

- Trương Dư Hi

- Yuehua Lý Quyền Triết

- Yuehua Hoàng Tân Thuần

- Yuehua Đinh Trạch Nhân

- Yuehua tất Văn Quân

- Lại Nghệ

- Trương Tân Thành

- Bành Dục Sướng

- Lý Hiện

- è Hiểu

- ly Gia Thành

- Rocket Girls Yami

- Rocket Girls Đoạn Áo Quyên

- Rocket Girls Tử Ninh

- Rocket Girls Mỹ Vân

- Rocket Girls Phó Tinh

- Rocket Girls tự Mộng Khiết

- Tống Uy Long

- SNH48 Lâm tứ Ý

- SNH48 Lý Nghệ Đồng

- SNH48 Lục Đình

- SNH48 hứa Giai Kỳ

- SNH48 Hoàng Đình Đình

- SNH48 Trương Ngữ Cách

- SNH48 Đới Manh

- SNH48 Ngô Triết Hàm

- SEVENTEEN Jun Văn Tuấn Huy

- SEVENTEEN The8 từ bỏ Minh Hạo

- Khổng Thuỳ Nam

- Lý Xuân Ái

- nai lưng Phi Vũ

- vương Viện Khả

- Hồng Nghiêu

- Khương Tử Tân

- sơn Thanh

- Liêu Kính Phong

- Phù Long Phi

- X Nine yên ổn Hủ Gia

- Triệu Lộ Tư

- Lý Duy Gia

- Produce 101 Lý Tử Tuyền

- Hình Di

- Quý Tiêu Băng

- Cao Hán Vũ

- Lương Tịnh Khang

- Ngô Hy Trạch

- Khương Triều

- Cao Chí Đình

- vương Tử Vi

- Tôn Nghệ Ninh

- Triệu Dịch Khâm

- Tôn Di

- Trương Dật Kiệt