LỊCH SỬ LỚP 6 BÀI 19

Hướng dẫn Giải lịch sử dân tộc 6 bài xích 19: cách ngoặt lịch sử vẻ vang đầu cố kỉnh kỉ X bỏ ra tiết, không thiếu thốn nhất, bám đít nội dung bộ SGK Chân trời sáng tạo, giúp những em học xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: Lịch sử lớp 6 bài 19

A. Lý giải trả lời thắc mắc giữa bài

I. Cuộc đương đầu giành quyền trường đoản cú chủ của mình Khúc, họ Dương

1. Chúng ta Khúc kiến thiết nền từ bỏ chủ

Câu 1: việc nhà Đường thừa nhận chức máu độ sứ cho Khúc quá Dụ biểu hiện điều gì?

Trả lời:

Việc đơn vị Đường thừa nhận chức máu độ sứ mang đến Khúc thừa Dụ thể hiện:

- Nhà Đường nên buộc vượt nhận người việt có quyền thống trị đất nước của mình.

- Chế độ đô hộ của phong kiến phương Bắc so với nước ta hoàn thành về danh nghĩa.

Câu 2: Hãy cho biết những câu hỏi làm của Khúc vượt Dụ và Khúc Hạo để thành lập nền trường đoản cú chủ mang đến dân tộc?

Trả lời:

Những việc làm của Khúc thừa Dụ cùng Khúc Hạo để xây dựng nền từ bỏ chủ mang đến dân tộc:

+ Nhân thời cơ nhà Đường suy yếu, năm 905, Khúc thừa Dụ nổi dậy xâm lăng thành Tống Bình, lật đổ tổ chức chính quyền đô họ rồi trường đoản cú xưng là huyết độ sứ, xây dựng tổ chức chính quyền tự công ty của fan Việt.

+ Năm 907, nhỏ của Khúc quá Dụ là Khúc Hạo lên cố cha, núm quyền huyết độ sứ với tiến hành cải tân đất nước.

=> Đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền tự công ty của một đơn vị nước hòa bình với phương Bắc.

2. Dương Đình Nghệ kháng quân nam Hán, củng rứa nền tự chủ

Câu 1: dựa vào lược đồ dùng 19.2 kết phù hợp với thông tin trong bài bác học, em hãy trình diễn những điểm chủ yếu về diễn biến và kết quả cuộc binh đao chống quân phái mạnh Hán bởi Dương Đình Nghệ lãnh đạo.

*
Giải lịch sử vẻ vang 6 bài bác 19: bước ngoặt lịch sử dân tộc đầu nỗ lực kỉ X (ảnh 1)" width="614">

Trả lời:

* Diễn biến:

- Mùa thu năm 930, quân phái mạnh Hán xâm lấn nước ta, Dương Đình Nghệ lãnh đạo nhân dân tranh đấu chống giặc.

- Dương Đình Nghệ thi công lực lượng ngày càng vững mạnh tại xóm Ràng ( Thiệu Dương, Thanh Hóa)

- Năm 931, ông mang quân ra tiến công thành Đại La

- Quân phái mạnh Hán xin viện binh hỗ trợ nhưng viện binh tương hỗ không kịp cho thì đội quân của Dương Đình Nghệ chiếm được Đại La, chủ động đón tiến công quân tiếp viện vì chưng Trình Bảo cố đầu

- Quân nam Hán đại bại, chủ soái bị chém đầu.

Xem thêm: Top 8 Nước Ép Cần Tây Green Beauty Lừa Đảo, Mới Nhất 2022

* Kết quả: Cuộc phòng chiến hoàn thành thắng lợi. Đất việt nam giành lại được quyền tự chủ, Dương Đình Nghệ trường đoản cú xưng là huyết độ sứ tiếp tục xây dựng nền từ bỏ chủ.

II. Ngô Quyền và thành công Bạch Đằng năm 938

Câu 1: dựa vào thông tin và những tư liệu bên dưới , em hãy:

Tóm tắt planer đánh giặc của Ngô Quyền ( đánh giá và nhận định điểm mạnh, nhược điểm của kẻ thù, vị trí đón đánh, dự kiến về thời gian và giải pháp đánh....)

Trả lời:

Kế hoạch tấn công giặc của Ngô Quyền:

- Ngô Quyền phân tích điểm mạnh – nắm yếu của quân nam Hán:

+ Điểm mạnh: có chiến thuyền (do đó, giả dụ quân ta ko phòng bị trước thì khó rất có thể thành công).

+ Điểm yếu: háo thắng cần chủ quan, khinh địch.

- sàng lọc vùng cửa sông Bạch Đằng để thiết kế trận địa quyết chiến với quân phái nam Hán.

- Sai tín đồ đem cọc vạt nhọn, đầu bịt sắt đóng ngầm trước cửa biển.

- cho thuyền nhẹ ra khiêu chiến, bẫy địch vào trận địa cọc ngầm.

- tương khắc và chế ngự quân giặc để không cho con thuyền nào của địch thoái được.

Câu 2: Nêu ý nghĩa của thắng lợi Bạch Đằng so với lịch sử dân tộc

Trả lời:

Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng so với lịch sử dân tộc:

Trận thắng to ở sông Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt quan trọng đối với lịch sử Việt Nam, nó sẽ giúp xong 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử vẻ vang Việt Nam, xuất hiện một thời kỳ tự do tự công ty lâu dài

B. Trả lời trả lời câu hỏi luyện tập - vận dụng


I. Luyện tập

Câu 1: Điền sự kiện vào các mốc thời hạn trong sơ đồ bên dưới? lý do những sự kiện kia lại khiến cho bước ngoặt lịch sử hào hùng đầu cầm kỉ X?

*
Giải lịch sử 6 bài xích 19: cách ngoặt lịch sử dân tộc đầu thay kỉ X (ảnh 2)" width="560">

Trả lời:

Các sự khiếu nại theo mốc thời gian:

- Năm 905: khởi nghĩa Khúc vượt Dụ

- Năm 907: Khúc thừa Dụ mất, đàn ông là Khúc Hạo lên thay, triển khai nhiều cải tân tiến bộ

- Năm 931: Dương Đình Nghệ lấy quân ra tiến công thành Đại La

- Năm 938: thành công quân phái mạnh Hán bên trên sông Bạch Đằng

=> phần nhiều sự khiếu nại đó tạo nên một bước ngoặt lịch sử vẻ vang đầu cố gắng kỉ X, chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì bắt đầu trong lịch sử vẻ vang dân tộc ta, thời kì độc lập tự công ty dân tộc lâu bền hơn của dân tộc.

II. Vận dụng

Câu 1: Em hãy tra cứu thông tin để biết hiện nay có những nhỏ đường, ngôi trường học, xóm xã hay di tích lịch sử lịch sử,.... Nào sở hữu têm các vị anh hùng dân tộc vào thời Bắc trực thuộc ờ khu vực em vẫn sống.