Luật kiểm toán nhà nước 2015

*

*

*

*

*

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa 14 phát hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật truy thuế kiểm toán Nhà nước. Biện pháp có hiệu lực hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2020.

Bạn đang xem: Luật kiểm toán nhà nước 2015

Theo đó, sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật truy thuế kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 như sau:

bổ sung khoản 2a vào saukhoản 2 Điều 3:

“2a.Cơ quan, tchức, cánhân có liên quan mang đến hoạt độngkiểmtoánlàcơ quan, tổ chức, cá thể được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được truy thuế kiểm toán là có tương quan đến vấn đề quản lý, áp dụng tài chính công, gia tài công của đơn vị được kiểm toán.”.

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản củaĐiều 10:

a) Sửa đổi, ngã sungkhoản 3:

“3. Xem xét, ra quyết định việc truy thuế kiểm toán trong trường vừa lòng sau đây:

a) khi có đề xuất của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng tỉnh, thành phố trực thuộc tw vàcơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch truy thuế kiểm toán năm của kiểm toán nhà nước;

b) Theo qui định của giải pháp Phòng, kháng tham nhũng.

Trường hợp không tiến hành kiểm toán theo phương tiện tại điểm a cùng điểm b khoản này thìthông báo rõ nguyên nhân cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đề nghị.”;

b) bổ sung khoản 6a vào saukhoản 6:

“6a. Thực hiện nhiệm vụ phòng, kháng tham nhũng theo cách thức của pháp luật Phòng, phòng tham nhũng.”;

c) Sửa đổi, xẻ sungkhoản 8:

“8. Báo cáo tổng hợp hiệu quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện nay kết luận, kiến nghị kiểm toán cùng với Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; gửi report tổng hợp hiệu quả kiểm toán năm và công dụng thực hiện tại kết luận, đề nghị kiểm toán cho chủ tịch nước, chính phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp tác dụng kiểm toán cho cỗ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # nơi truy thuế kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân theo luật của quy định về phòng, phòng tham nhũng và quy định có liên quan.”.

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản củaĐiều 11:

a) Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 2 và bổ sung cập nhật khoản 2a vào saukhoản 2:

“2. Yêu cầu đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán cung ứng đầy đủ, bao gồm xác, đúng lúc thông tin, tài liệu phục vụ cho bài toán kiểm toán; được truy vấn vào đại lý dữ liệu nước nhà và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến chuyển động kiểm toán nhằm khai thác, tích lũy thông tin, tài liệu tương quan trực kế tiếp nội dung, phạm vi kiểm toán; việc truy cập dữ liệu phải tuân thủ quy định của quy định và chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật, bảo mật, an toàn theo phương tiện của pháp luật.

Xem thêm: Một Số Mẫu Băng Rôn Khai Trương Cửa Hàng Đẹp Nhất Hiện Nay, 100+ Mẫu Băng Rôn Khai Trương, Sự Kiện…Đẹp Nhất

2a. Triển khai việc kiểm tra, đối chiếu những nội dung liên quan trực kế tiếp nội dung, phạm vikiểm toán của đơn vịđược kiểm toán tạicác cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến chuyển động kiểm toán.”;

b) bổ sung cập nhật khoản 6a vào saukhoản 6:

“6a. Xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành kiểm toán công ty nước theo biện pháp của chính sách Xử lý vi phạm luật hành chính.”.

- Sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản 4 và bổ sung cập nhật khoản 4a vào saukhoản 4 Điều 13:

“4. Ra quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp ví dụ để bức tốc kỷ luật, kỷ cưng cửng trong hoạt động kiểm toán bên nước; phòng, kháng tham nhũng vào cơ quan kiểm toán nhà nước theo hiện tượng của pháp luật Phòng, phòng tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mọi biểu lộ quan liêu, hách dịch, cửa quyền của công chức, viên chức thuộc truy thuế kiểm toán nhà nước.

4a. Phát hành Quy trình truy thuế kiểm toán vụ câu hỏi có dấu hiệu tham nhũng để mức sử dụng trình tự, thủ tục thực hiện kiểm toán, việc xác minh, làm rõ vụ bài toán tham nhũng, câu hỏi công khai report kiểm toán vụ việc có tín hiệu tham nhũng.”.

- Sửa đổi, té sungkhoản 3 Điều 30:

“3. Đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá thể quy định trên khoản 3 Điều 10 của chế độ này với được Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước chấp nhận.”.

- Sửa đổi, bổ sung một số điểm củakhoản 1 với khoản 2 Điều 39:

a) Sửa đổi, bổ sungđiểm b khoản 1như sau:

“b) Duyệt kế hoạch kiểm tra, so sánh tại cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, report Kiểm toán trưởng trước khi thực hiện; chăm chút biên phiên bản kiểm toán của những Tổ kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán, thông báo công dụng kiểm toán, thông báo kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước; báo cáo, giải trình công dụng kiểm toán trước truy thuế kiểm toán trưởng với cùng truy thuế kiểm toán trưởng báo cáo, giải trình kết quả đó trước Tổng kiểm toán nhà nước; tổ chức thông báo hiệu quả kiểm toán đã làm được Tổng kiểm toán nhà nước trải qua với đơn vị được kiểm toán; ký vào báo cáo kiểm toán;”;

b) bổ sung cập nhật điểm h vào sauđiểm g khoản 2như sau:

“h) Khi tiến hành kiểm toán, được quyền truy vấn cập, khai quật hoặc ủy quyền bởi văn bản theo chế độ của lao lý cho thành viên Đoàn kiểm toán truy cập, khai quật trên khối hệ thống cơsở dữ liệu non sông và dữ liệu điện tử của đơn vị chức năng được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan đến chuyển động kiểm toán để thu thập thông tin, tài liệu tương quan trực sau đó nội dung, phạm vi truy thuế kiểm toán dưới sự thống kê giám sát về phạm vi tầm nã cập, khai quật của đơn vị chức năng được truy thuế kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan đến hoạt động kiểm toán; việc truy cập dữ liệu phải vâng lệnh quy định của quy định và chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật, bảo mật, an ninh theo phương tiện của pháp luật.”.

Bổ sung khoản 5 vào saukhoản 4 Điều 47như sau:

“5. Ngôi trường hợp report kiểm toán được tổng đúng theo từ hiệu quả kiểm toán của nhiều đơn vị được kiểm toán, truy thuế kiểm toán nhà nước gửi mang lại từng đơn vị được truy thuế kiểm toán thông báo hiệu quả kiểm toán về tiến công giá, xác nhận, kết luận, đề xuất kiểm toán của đơn vị đó trong report kiểm toán.”.