Sheet Nhạc Dạ Cổ Hoài Lang

từ bỏ là từ phu tướng tá Báu kiếm dung nhan phán lên lối Vào ra luống trông tin nhạnNăm canh mơ màng Em luống trông tin phái mạnh Ôi gan quà quặn đau í a Đường dầu xa bướm ong Xin kia đừng phụ nghĩa tào khang Ðêm luống trông tin chúng ta Ngày mỏi mòn như đá vọng phu Vọng phu vọng luống vào tin phái mạnh Lòng xin chớ phụ phàng. đàn ông là chàng tất cả hay Đêm thiếp nằm luống phần đông sầu tây Bao thuở đó trên đây sum vầy?Duyên sắc vậy đừng lợt phai í aLà nguyện cho đại trượng phu Hai chữ an yên anTrở lại gia đàng mang đến én nhạn hiệp song í a

Bạn đang xem: Sheet nhạc dạ cổ hoài lang


Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xạ Điêu Tam Bộ Khúc " Phim Kim Dung, Thể Loại:Xạ Điêu Tam Bộ Khúc

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.