Oh la la

Nhập bất kể thông tin gì về bài bác hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc search kiếm với tiếng Việt không lốt và bao gồm dấu

Bạn đang xem: Oh la la

La la dee da da da, la la dee domain authority da da,g-g"da dee da da da, make me ooh la la La la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la I got the glamour, I got the style khổng lồ make them stop and stare, Need a go getta, so don"t be shy, It"s time for truth or dare. Cause you won"t leave alone, It"s an obsession, man on a mission, I"m kind of curious, but are you something, Worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la La la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la So theres a fire, under my skin và it aint burning out, your like a lighter, i"m oxygen, so come on and do me proud, Cause you won"t leave alone, It"s an obsession, man on a mission, I"m kind of curious, but are you something, Worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la La la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la La la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la...... Theres a chance, for romance, if you rise to the occasion,But believe, I aint easy to lớn please..... If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, I"m looking for a co-star, can you make me ooh la la La la dee domain authority da da, (Woah) la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, (uuhh) make me ooh la la (oooh) La la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la

Xem thêm: #15 Mẫu Áo Dài Cưới Màu Vàng Đồng Đẹp Xu Hướng Hot 2021, Áo Dài Cưới

la la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da,g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la la la dee domain authority da da, la la dee da da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la i got the glamour, i got the style to make them stop and stare, need a go getta, so don"t be shy, it"s time for truth or dare. Cause you won"t leave alone, it"s an obsession, man on a mission, i"m kind of curious, but are you something, worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la la la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la so theres a fire, under my skin và it aint burning out, your lượt thích a lighter, i"m oxygen, so come on & do me proud, cause you won"t leave alone, it"s an obsession, man on a mission, i"m kind of curious, but are you something, worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la la la dee da da da, la la dee da da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la la la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la......
theres a chance, for romance, if you rise lớn the occasion,but believe, i aint easy khổng lồ please..... If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la la la dee da da da, (woah) la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, (uuhh) make me ooh la la (oooh) la la dee da da da, la la dee da da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la