Nhạc tân thần điêu đại hiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về bài xích hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống hỗ trợ việc search kiếm với giờ đồng hồ Việt không lốt và có dấu

Bạn đang xem: Nhạc tân thần điêu đại hiệp

Huākāi huāluò wúxiàn jìmoSīniàn tài liáokuòshuí duì shuí cuò dōu zhǐshì jīngguòbùbì zhízhuó bié pà cuōtuóhǎohǎo gēnzhe wǒjiùsuàn fén shēn yú huǒ yě jué bù ruǎnruòYǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyùjiàn nǐ de wǒàiguò hènguò dōu zhǐshì yīnguǒnǎpà shì huò bié xiǎng tài duōyǒu nǐ péizhe wǒjiùsuàn zǒuhuǒ rùmó yě jué bù tuìsuōMìngyùn fǎnfù diānbǒ láihuí chuānsuōjiūzhe nǐ hé wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wò pà chéngle pàomòFǎnfù chuōzhe xīnwō yòu lái fēngbōyīniàn tài zhízhuóShīqùle húnpò gèng yǔ shéi rén shuō nǐ wǒHuā kāihuā luò wúxiàn jìmòsīniàn tài liáokuòshuí duì shuí cuò dōu zhǐshì jīngguòbùbì zhízhuó bié pà cuōtuóhǎohǎo gēnzhe wǒjiùsuàn fén shēn yú huǒ yě jué bù ruǎnruòYǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyùjiàn nǐ de wǒàiguò hènguò dōu zhǐshì yīnguǒnǎpà shì huò bié xiǎng tài duōyǒu nǐ péizhe wǒjiùsuàn zǒuhuǒ rùmó yě jué bù tuìsuōMìngyùn fǎnfù diānbǒ láihuí chuānsuōjiūzhe nǐ hé wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wò pà chéngle pàomòFǎnfù chuōzhe xīnwō yòu lái fēngbōyīniàn tài zhízhuóShīqùle húnpò gèng yǔ shéi nhón nhén shuō nǐ wǒRénjiān tài duō chuánshuō wúfǎ shǎnduǒkùnzhe nǐ hé wǒjiùsuàn lèishuǐ mànguò yě wúfǎ xǐ tuōGuǎn tā shénme chuánshuō dāng shì míhuòkǎoyàn nǐ hé wǒZhìshēn bīng yǔ huǒ gèng yǔ shéi rón rén shuō nǐ wǒzhìshēn bīng yǔ huǒ gèng yǔ shéi nhón nhén shuō nǐ wǒ ___*^^*___Hoa nở hoa rơi hiu quạnh vô tận nhớ nhung thật bát ngát Ai đúng ai không đúng chỉ la lướt qua Không đề xuất cố chấp sợ hãi biệt ly đợt nữa chứ mãi nối gót ta dù cho thiêu thân trong lữa quyết ko yếu mềm Trong mắt ta trong tâm ta cặp mắt nàng trong taYêu quá hận quá những chỉ là nhân quả dù là họa luông biệt không hề ít Có nàng kề bên ta mặc dù tẩu hoã nhập ma quyết không dừng lại Thiên mệnh đão điên thấm thoát thoi đưa dính lấy phái mạnh cùng ta Xòe tay thuộc chàng nuốm chặt sợ hãi ta thành bong bóng Quản chi thuyến thuyết ấy vẫn chỉ là hấp dẫn thử thách ta và nàng xả thân trong băng lữa lại thuộc ai call điềm mật ___*HẾT*___

Xem thêm: Truyện Tranh Shin Cậu Bé Bút Chì 1 Phần 1 Cả Nhà Mình Dọn Tới Nhà Mới

*

huākāi huāluo wuxian jimosīnian tai liaokuoshui dui shui cuo dōu zhǐshi jīngguobubi zhizhuo bie page authority cuōtuohǎohǎo gēnzhe wǒjiusuan fen shēn yu huǒ yě jue bu ruǎnruoyǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyujian nǐ de wǒaiguo henguo dōu zhǐshi yīnguǒnǎpa shi huo bie xiǎng tai duōyǒu nǐ peizhe wǒjiusuan zǒuhuǒ rumo yě jue bu tuisuōmingyun fǎnfu diānbǒ laihui chuānsuōjiūzhe nǐ he wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wo page authority chengle paomofǎnfu chuōzhe xīnwō you lai fēngbōyīnian tai zhizhuoshīqule hunpo geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒhuā kāihuā luo wuxian jimosīnian tai liaokuoshui dui shui cuo dōu zhǐshi jīngguobubi zhizhuo bie pa cuōtuohǎohǎo gēnzhe wǒjiusuan fen shēn yu huǒ yě jue bu ruǎnruoyǎn lǐ de wǒ xīnlǐ de wǒyujian nǐ de wǒaiguo henguo dōu zhǐshi yīnguǒnǎpa shi huo bie xiǎng tai duōyǒu nǐ peizhe wǒjiusuan zǒuhuǒ rumo yě jue bu tuisuōmingyun fǎnfu diānbǒ laihui chuānsuōjiūzhe nǐ he wǒshēnshǒu yǔ nǐ jǐn wo page authority chengle paomofǎnfu chuōzhe xīnwō you lai fēngbōyīnian tai zhizhuoshīqule hunpo geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒrenjiān tai duō chuanshuō wufǎ shǎnduǒkunzhe nǐ he wǒjiusuan leishuǐ manguo yě wufǎ xǐ tuōguǎn tā shenme chuanshuō dāng shi mihuokǎoyan nǐ he wǒzhishēn bīng yǔ huǒ geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒzhishēn bīng yǔ huǒ geng yǔ shei ren shuō nǐ wǒ ___*^^*___hoa no hoa roi hiu xung quanh bat chảy nho nhung that bao la ai dung ai sai đưa ra la luot qua khong can co chap so biet ly lan nua chu mai noi got ta du mang đến thieu than vào lua quyet khong yeu mem vào mat ta trong lòng ta cap mat nang vào tayeu qua han qua deu chi la nhan qua du la hoa luong biet rat nhieu co nang ben canh ta du tau hoa nhap ma quyet khong dung lai thien menh dao dien tham thoat thoi dua bam lay chang cung ta xoe tay cung chang nam chat so ta thanh bot quan bỏ ra thuyen thuyet ay dang bỏ ra la me hoac thu thach ta va nang dan than vào bang lua lai cung ai goi diem mat ___*het*___