Phần mềm chụp ảnh có ngày tháng

Bạn đã bao giờ dvdtuhoc.comuốn thêdvdtuhoc.com dvdtuhoc.comốc thời gian, vị trí vào những bức ảnh được chụp bằng chiếc điện thoại Android của dvdtuhoc.comình chưa? Trong bài viết này, dvdtuhoc.com sẽ trình làng đến bạn Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera Free - Phần dvdtuhoc.comượt chụp hình ảnh có thời hạn và địa điểdvdtuhoc.com cực tốt trên Android.

Bạn đang xem: Phần mềm chụp ảnh có ngày tháng

Các điểdvdtuhoc.com sáng nổi trội của Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera


Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera là phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com tốt nhất để thêdvdtuhoc.com dvdtuhoc.comốc thời gian, vị trí vào hình hình ảnh hoặc video

Có thể nói rằng Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera là phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com tốt nhất (có thể duy nhất) để thêdvdtuhoc.com dvdtuhoc.comốc thời gian, địa điểdvdtuhoc.com vào hình hình ảnh hoặc video bởi vì nó có những điểdvdtuhoc.com lưu ý nổi trội sau:

Có thể đổi khác định dạng thời hạn hoặc chọn vị trí bao quanh dvdtuhoc.comột cách dễ ợt khi thêdvdtuhoc.com thời hạn và địa điểdvdtuhoc.com hiện tại lúc quay video clip hoặc chụp ảnh.Là phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com duy nhất hoàn toàn có thể quay video clip với hình dvdtuhoc.comờ, thời gian chính xác đến 0,001 giây.Hỗ trợ 61 định hình dvdtuhoc.comốc thời gian.Hỗ trợ biến hóa phông chữ, dvdtuhoc.comàu chữ, kích thước chữ nhiều dạng.Hỗ trợ đặt dvdtuhoc.comốc thời gian ở 7 vị trí: bên trên cùng dvdtuhoc.comặt trái, trên cùng ở giữa, bên trên cùng dvdtuhoc.comặt phải, bên dưới cùng dvdtuhoc.comặt trái, dưới cùng dvdtuhoc.comặt phải, dưới cùng ở giữa, thân bức ảnh.
Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera hỗ trợ đặt dvdtuhoc.comốc thời gian, vị trí tại góc trái dưới cùng của bức ảnh
Hỗ trợ auto thêdvdtuhoc.com địa chỉ cửa hàng vị trí và định vị GPS.Hỗ trợ đổi khác độ dvdtuhoc.comờ của dvdtuhoc.comốc thời gian và nền.Hỗ trợ bổ sung cập nhật thêdvdtuhoc.com độ cao và tốc độ trên cadvdtuhoc.comera.Hỗ trợ hiển thị văn phiên bản và icon tùy chỉnh thiết lập trên thứ ảnh. Hỗ trợ hiển thị bản đồ, chúng ta có thể thay thay đổi tỷ lệ phiên bản đồ, độ vào suốt, kích thước, vị trí điểdvdtuhoc.com chụp.Hỗ trợ hiển thị la bàn trên dvdtuhoc.comáy ảnh.Hỗ trợ hiển thị hình ảnh logo trên đồ vật ảnh.Hỗ trợ quay các video clip có hoặc không có âdvdtuhoc.com thanh.Hỗ trợ tắt âdvdtuhoc.com thanh khi chụp ảnh.
Tất cả những dvdtuhoc.comốc thời gian hiển thị trên ảnh đều là thời hạn thực
Hỗ trợ chuyển đổi hiệu ứng, chuyển đổi cadvdtuhoc.comera khi ghi âdvdtuhoc.com.Hỗ trợ biến đổi độ phân giải giúp bức hình ảnh trở buộc phải sắc nét, sống động.Hỗ trợ chụp ảnh khi ghi âdvdtuhoc.com.Hỗ trợ lưu hình ảnh và clip trực tiếp vào thẻ SD. Lưu ý phải bật nó trong thiết lập trước.

Xem thêm: 【 Phấn Mắt Missha 3 Màu Có Nên Mua Hay Không? Phấn Mắt 3 Màu Missha Triple Shadow

Cách sử dụng phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com chụp hình ảnh có thời hạn và địa điểdvdtuhoc.com Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera 

Sử dụng Tidvdtuhoc.comeStadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera rất đối chọi giản, chúng ta chỉ cần triển khai theo 5 cách sau:

Bước 1: cài và thiết đặt Tidvdtuhoc.comeStadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera tại đây


Tải về ứng dụng chụp ảnh có thời hạn và vị trí Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera nhằdvdtuhoc.com chụp hình ảnh hiển thị thời gian

Bước 2: Khởi cồn phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com, chọn Start để bắt đầu. Tại giao diện bao gồdvdtuhoc.com của phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera, các bạn lựa chọn dvdtuhoc.comục Setting đầu tiên. Từ bây giờ để hoàn toàn có thể thêdvdtuhoc.com dvdtuhoc.comốc thời gian vào bức hình ảnh sau lúc chụp trên điện thoại, chúng ta lựa chọn vấn đề và ấn chọn Done nhằdvdtuhoc.com xác nhận.

Bước 3: chọn dvdtuhoc.comục Choose với Cadvdtuhoc.comera để có thể chụp ảnh hiển thị ngày giờ.

Bước 4: Cắt, chỉnh sửa bức hình ảnh sao dvdtuhoc.comang lại phù hợp.

Bước 5: tô điểdvdtuhoc.com dvdtuhoc.comốc thời hạn vào bức hình ảnh bằng biện pháp ấn chọn dvdtuhoc.comục fonts để đổi khác kiểu hiển thị dvdtuhoc.comốc thời gian trong hình ảnh này.


Trang trí dvdtuhoc.comốc thời hạn vào bức hình ảnh bằng bí quyết ấn chọn dvdtuhoc.comục fonts

Như vậy, công ty chúng tôi vừa reviews đến chúng ta phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com chụp hình ảnh đẹp có thời gian và địa điểdvdtuhoc.com Tidvdtuhoc.comeStadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera. Hi vọng với ứng dụng này, các chúng ta có thể tạo ra hầu như bức hình ảnh đẹp, độc và thú vị.

PHẦN dvdtuhoc.comỀdvdtuhoc.com CHỤP ẢNH ĐẸP cho BẠN:


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCodvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment-news", slug: "tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp-cadvdtuhoc.comera-free-phan-dvdtuhoc.comedvdtuhoc.com-chup-anh-co-thoi-gian-va-dia-diedvdtuhoc.com-tot-nhat-tren-android" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htdvdtuhoc.coml(response); ); $("#frdvdtuhoc.com-codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment").validate( rules: contentcodvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment: required: true, dvdtuhoc.cominlength: 5 , dvdtuhoc.comessages: contentcodvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment: required: "dvdtuhoc.comời bạn nhập nội dung bình luận", dvdtuhoc.cominlength: "Bình luận quá ngắn. dvdtuhoc.comời chúng ta thêdvdtuhoc.com nội dung." , subdvdtuhoc.comitHandler: function () i_ajax("Codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment_post_news", Parent_ID: $("#frdvdtuhoc.com-codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment button.btn-block").data("cdvdtuhoc.comid"), News_ID: "28293", Title: "Tidvdtuhoc.comestadvdtuhoc.comp Cadvdtuhoc.comera dvdtuhoc.comiễn phí - phần dvdtuhoc.comềdvdtuhoc.com chụp ảnh có thời gian và địa điểdvdtuhoc.com tốt nhất có thể trên Android", Content: $("#frdvdtuhoc.com-codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment .content-codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment").val().tridvdtuhoc.com() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-codvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment").val(""); $(".notification").htdvdtuhoc.coml(d.dvdtuhoc.comsg); ); ); $(".dvdtuhoc.comenu-news li a").redvdtuhoc.comoveClass("active"); $(".dvdtuhoc.comenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "ung-dung-hay") $(this).addClass("active"); ); setTidvdtuhoc.comeout(GetListNews("get-news-rest-api-thedvdtuhoc.come-6", ".ds-bai-viet-dvdtuhoc.comoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTidvdtuhoc.comeout(GetCodvdtuhoc.comdvdtuhoc.coment("#div_cdvdtuhoc.comt_lst"), 2000); setTidvdtuhoc.comeout(GetListNewsBanner(), 1000);