Phiếu chi theo thông tư 107

Phiếu thu, phiếu bỏ ra là giữa những loại giấy tờ quan trọng đặc biệt của doanh nghiệp, đối chọi vị,.... Sau đó là mẫu phiếu thu, phiếu chi chuẩn chỉnh quy định lao lý và phương thức ghi phiếu thu, phiếu chi.

Bạn đang xem: Phiếu chi theo thông tư 107


*
Mục lục bài bác viết

Mẫu phiếu thu, phiếu đưa ra và phương thức ghi phiếu thu, phiếu chi (Ảnh minh họa)

1. Mẫu phiếu thu và phương pháp ghi phiếu thu

Mẫu phiếu thu:

- Đối cùng với doanh nghiệp, công ty lớn vừa và nhỏ: là mẫu số 01 – TT phát hành kèm theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, Thông bốn 133/2016/TT-BTC.

Mẫu phiếu thu

- Đối với phòng ban nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi liên tiếp và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài thiết yếu như doanh nghiệp, áp dụng cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn khi đáp ứng một cách đầy đủ các đk theo khí cụ hiện hành; tổ chức, đơn vị khác gồm hoặc ko sử dụng ngân sách chi tiêu nhà nước: là chủng loại C40-BB phát hành kèm theo Thông bốn 107/2017/TT-BTC.

Mẫu phiếu thu

Mục đích của phiếu thu: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,... Thực tiễn nhập quỹ và làm địa thế căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán tài chính ghi sổ các khoản thu bao gồm liên quan. Hầu như khoản tiền Việt Nam, nước ngoài tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Đối với nước ngoài tệ trước lúc nhập quỹ yêu cầu được bình chọn và lập “Bảng kê nước ngoài tệ" đính kèm với Phiếu thu.

Phương pháp và trách nhiệm ghi phiếu thu

- Góc trên phía bên trái của Phiếu thu bắt buộc ghi rõ tên đơn vị chức năng và địa chỉ đơn vị.

- Phiếu thu đề nghị đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong một năm. Trong những Phiếu thu phải ghi số quyển cùng số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu nên đánh liên tiếp trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu yêu cầu ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, showroom người nộp tiền.

- cái “Lý vị nộp" ghi rõ câu chữ nộp tiền như: Thu tiền bán sản phẩm hoá, sản phẩm, thu tiền trợ thì ứng còn thừa,...

- mẫu “Số tiền": Ghi ngay số và bằng văn bản số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, giỏi USD ...

- Dòng tiếp sau ghi số lượng chứng trường đoản cú gốc hẳn nhiên Phiếu thu.

Phiếu thu bởi vì kế toán lập thành 3 liên, ghi rất đầy đủ các văn bản trên phiếu và ký kết vào Phiếu thu, tiếp đến chuyển đến kế toán trưởng kiểm tra xét và giám đốc ký duyệt, chuyển đến thủ quỹ làm giấy tờ thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận được đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước lúc ký và ghi rõ chúng ta tên.

Thủ quỹ gìn giữ 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu khu vực lập phiếu. Cuối ngày toàn thể Phiếu thu kèm theo chứng từ nơi bắt đầu chuyển mang đến kế toán nhằm ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ giả dụ là thu ngoại tệ nên ghi rõ tỷ giá bán tại thời khắc nhập quỹ để tính ra tổng số chi phí theo đơn vị chức năng đồng nhằm ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra phía bên ngoài doanh nghiệp đề xuất đóng dấu.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Hoạt Động Góc Phân Vai Chủ Đề Trong Trường Mầm Non

2. Mẫu mã phiếu đưa ra và phương thức ghi phiếu thu

Mẫu phiếu chi

- Đối cùng với doanh nghiệp, công ty vừa với nhỏ: là chủng loại số 02 – TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tứ 133/2016/TT-BTC.

Mẫu phiếu chi

- Đối với cơ sở nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo vệ chi thường xuyên và chi đầu tư được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chính sách kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo chế độ hiện hành; tổ chức, đơn vị chức năng khác bao gồm hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước: là chủng loại C41-BB phát hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Mẫu phiếu chi

Mục đích: Nhằm khẳng định các khoản chi phí mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ với làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của bệnh từ ghi rõ tên đơn vị chức năng và showroom đơn vị.

- Phiếu chi cần đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi đề xuất ghi số quyển với số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi cần đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi đề xuất ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

- Ghi rõ họ, tên, add người dìm tiền.

- loại “Lý vị chi" ghi rõ nội dung bỏ ra tiền.

- mẫu “Số tiền": Ghi bằng số hoặc bằng văn bản số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị chức năng tính là đồng VN, hay USD ...

- Dòng tiếp sau ghi con số chứng tự gốc hẳn nhiên Phiếu chi.

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ với sau khi gồm đủ chữ cam kết (Ký theo từng liên) của bạn lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ bắt đầu được xuất quỹ. Sau khoản thời gian nhận đủ số tiền fan nhận tiền bắt buộc ghi số tiền đã nhận được bằng chữ, cam kết tên với ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1 giữ ở vị trí lập phiếu.

Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ cùng chuyển mang lại kế toán thuộc với triệu chứng từ cội để vào sổ kế toán.

Liên 3 giao cho người nhận tiền.

Chú ý:

+ nếu là chi ngoại tệ bắt buộc ghi rõ tỷ giá, solo giá tại thời gian xuất quỹ để tính ra tổng số chi phí theo đơn vị đồng chi phí ghi sổ.

+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp nên đóng dấu.

Xử lý như vậy nào so với trường hợp ăn năn phiếu bị không đồng ý thanh toán hoặc ko được giao dịch do bạn trả tiền mất năng lực thanh toán, hối hận phiếu bị mất?