Rau Thì Là Tiếng Anh

Khi ta đứng làm việc chân những cây cổ thụ này thì thật ngạc nhiên khi cho là mỗi cái cây này mọc lên xuất phát điểm từ một hạt như là nhỏ.

Bạn đang xem: Rau thì là tiếng anh


When you stand at the base of these massive trees, it is amazing lớn think that each one grew from a tiny seed.
cây dung dịch lá, HypSy được sinh sản thành 2 peptit, trong khi đó sinh hoạt cây dạ lặng thảo thì là 3 và ở củ khoai ngọt thì hoàn toàn có thể 6.
In tobacco, it is processed into two peptides, in petunia into three, và in sweet potato, possibly into six.
Lý vày khác để mày mò một số loài cây là ít nhất thì ban đầu, tôi ao ước biết rằng: chúng có điểm sáng giống nhau?
The other reason for looking at a number of plants, is that, at least initially, I wanted to find out: bởi they bởi the same thing?
Nếu bạn đã từng ở miền tây Hoa Kỳ, thì thấy những vết bụi cây này nơi đâu cũng có, nhưng các bạn thấy nó tất cả dạng tròn đặc trưng.
If you"ve been in the American West, you know the Creosote bush is pretty ubiquitous, but that being said, you see that this has this unique, circular form.
12 Ngày hôm sau, đám đông đang đi tới dự lễ nghe tin Chúa Giê-su sắp đến Giê-ru-sa-lem 13 thì lấy những nhánh cây chà ra đón ngài.
12 The next day the large crowd that had come khổng lồ the festival heard that Jesus was coming to lớn Jerusalem.

Xem thêm: Game Nobita Và Xuka Hôn Nhau, Chết Ảo Với Giải Nghĩa Về Doraemon


Trong những khoanh vùng với mùa khô rõ rệt thì nó rụng lá vào thời kỳ thô hạn, tuy nhiên ở những khoanh vùng khác thì chủng loại cây hay xanh.
In areas with a marked dry season, it sheds its leaves during the drought, but in other areas it is virtually evergreen.
24 trường hợp anh được cắt từ cây ô-liu hoang và ghép một cách trái tự nhiên vào cây ô-liu vườn, thì huống đưa ra họ những nhánh gốc, càng rất có thể được ghép lại vào cây của họ!
24 For if you were cut out of the olive tree that is wild by nature & were grafted contrary to lớn nature into the garden olive tree, how much more will these who are natural branches be grafted back into their own olive tree!
Nếu hắn ta có một cỗ giáp sắt tốt một cây búa thần thì còn rất có thể giải thích đến việc các anh thường xuyên bị nạp năng lượng hành...
I mean, if he had an iron suit or a magic hammer, maybe that would explain why you keep getting your asses handed to lớn you...
In both Latvian and Lithuanian mythology, he is documented as the god of thunder, rain, mountains, oak trees và the sky.
Một một trong những điều bọn họ biết được từ bỏ việc nghiên cứu sự tăng trưởng của cây cối vào số đông mùa có điều kiện lý tưởng thì cây cối lớn lên ở vận tốc bình thường.
One of the things we learn from studying the growth of trees is that during seasons when conditions are ideal, trees grow at a normal rate.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M