CƯỜI MỆT KHI NGHE CA KHÚC KHÓ HÁT NHẤT MỌI THỜI ĐẠI PHIÊN BẢN "SUÝT TẮT THỞ"

I went across to Switzerland Where all the Yodellers beTo try to learn khổng lồ yodel With my yodel-oh-ee-deeI climbed a big high mountain On a clear and sunny dayAnd met a yodellin" gal Up in a little Swiss chaletShe taught me khổng lồ yodel

Bạn đang xem: Cười mệt khi nghe ca khúc khó hát nhất mọi thời đại phiên bản "suýt tắt thở"

*Xem thêm: Review Nước Hoa Shimang Dạng Xịt Thơm Toàn Thân Body Mist, Mùi Nào Thơm Nhất


Frank Ifield (born 30 November 1937) his full name is Francis Edward Ifield is an Australian/English easy listening country music singer. He emigrated to australia when he was 11 years old.

Công Tuân Vlog7y↑285vietsub: gk: hello em- thu minh: em giới thịu đồng bọn đi (bản thân) - chế : dạ em tên Nguyễn thanh Huy tới từ Long An- thu minh: thế lúc này em hát bài bác gì?- chế : dạ em hát bài xích xi khâu hao tu vi treo ( nói phổ biến hok hỉu )- thanh bùi : O_o em nói giống em..? - chế : xi thu ngươi hao thu zôi- thanh bùi: =_= ok em !mời em -chế : em hát nha... ( vẽ khía cạnh nguy hiễm )-chế : vẫn dữ vẽ phương diện nguy hiễm cười mang lại em vài ba giây bình tâm để...ỰC Chế hát : át tảo tu vít bay ố hốt vịt cất cánh ố nào lụm zô đí.. , em trai lấy zô hột vịt thuộc chục ốc vít....hí....hhhímau lên lấy đi nhé cùng vào sở hữu bia mình có tác dụng một tí...hí...nào cấp tốc mấy thằng gà sao còn ngồi đấy....?không rước thì tao lấy....yôù đờ lồu ú i ù í......yôù đờ lồu ú i ù í......yôù đờ lồu ú i ù í......yôù đờ lồu ú i ù í......xi ta lù mì yôu...yồu lồ lồu í i ì í.....già lẫy già lỗu...í ì.....già lẫy già lỗu .già lẫy già lỗu .già lẫy già lỗu...í i.già lẫy già lỗu í í i...già lẫy già lỗu..già thẫy zào lỗ già thẫy zào lỗ...ì ì í....iiii....già lẫy già lỗu...í ì.....già lẫy già lỗu .già lẫy già lỗu .già lẫy già lỗu...í i.già lẫy già lỗu í í i...già lẫy già lỗu..già thẫy zào lỗ già thẫy zào lỗ ì...iii...íiií í í í....- giám khảo mỉm cười vỡ cả bụng...


disbalance-M31w↑17

I went across khổng lồ SwitzerlandWhere all the Yodellers beTo try lớn learn khổng lồ yodelWith my yodel-oh-ee-deeI climbed a big high mountainOn a clear and sunny dayAnd met a yodellin' galUp in a little Swiss chaletShe taught me lớn yodelYodel-oh-ee-deeDiddly-odel-oh-ee-deeDiddly-odel-oh-ee-deeShe taught me khổng lồ yodelYodel-oh-ee-dee-ay-deeYodel-oh-ee-dee-yodel-oh-deeWell now I'm gonna teach youHow khổng lồ yodel just like meIt's easy when you're singin'To go yodel-diddly-oh-oh-deeFirst you take a deep breathThen it's K.O. One, two, threeAnd then you'll hear a yodelIf you listen close lớn meYeah, this is how lớn yodelYodel-oh-ee-deeDiddly-odel-oh-ee-deeDiddly-odel-oh-ee-deeThis is how khổng lồ yodelYodel-oh-ee-deeDiddly-odel-oh-ee-dee-yodel-o