SỐ BÉ NHẤT CÓ BA CHỮ SỐ LÀ NHỮNG SỐ NÀO?

Số bé nhỏ nhất có cha chữ số khác nhau là số nào?; Số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau là … trong Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 3. Xem Đề với giải đáp không thiếu thốn phía bên dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số bé nhất có ba chữ số là những số nào?

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn số 1 bao gồm 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé nhất gồm bố chữ số không giống nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn số 1 gồm 3 chữ số khác biệt là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Giá trị của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Trên kho bãi cỏ bao gồm 24 bé trâu, số trâu ít hơn số bò 7 con. Trên bến bãi cỏ tất cả từng nào nhỏ bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm một trong những biết tổng của số đó với số nhỏ duy nhất bao gồm cha chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

*


Hình vẽ bên có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết các số tất cả bố chữ số khác biệt, mỗi số gồm đủ tía chữ số đang mang lại.

Xem thêm: Những Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng (Phim), Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng (Phim)

b) Tìm tổng và hiệu của số lớn nhất với số nhỏ dại độc nhất.

7. Một cửa gàng buôn bán lần đầu tiên 246kg gạo, lần sản phẩm nhì phân phối nhiều hơn thế lần đầu tiên 27kilogam gạo. Hỏi lần lắp thêm nhì cửa hàng đó bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

8. Tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một gác sách có nhì ngăn. Ngăn uống bên trên gồm 275 cuốn sách. Ngăn dưới tất cả 170 quyển. Người ta lấy ra ở từng ngăn 70 quyển khiến cho mượn. Hỏi bây chừ giá sách có từng nào quyển sách? (Giải bởi nhị cách)

1.0. Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số có ba chữ số khác nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số bé xíu tuyệt nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn nhất và số bé nhỏ nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất và số bé bỏng duy nhất là: 216

7. Một cửa gàng chào bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần trang bị nhị chào bán nhiều hơn nữa lần thứ nhất 27kilogam gạo. Hỏi lần sản phẩm nhị cửa hàng kia bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần sản phẩm công nghệ nhị siêu thị bán tốt số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. Tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. Cách 1:

Số sách còn lại sinh sống ngăn uống trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách còn lại ngơi nghỉ ngăn uống bên dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại sinh hoạt gác sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách ban sơ tủ sách gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách mang đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn lại ở gác sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0. Tính bằng cách dễ ợt nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)