Thành Phần Chính Của Supephotphat Kép

(5) vào khí quyển, độ đậm đặc NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn được cho phép gây ra hiện tượng kỳ lạ mưa axit

(6) Đám cháy Mg hoàn toàn có thể dập tắt bằng CO2

(7) Phèn chua được dùng để triển khai trong nước đục

(8) vào tự nhiên, các kim các loại kiềm chỉ mãi sau dạng đối kháng chất

Số tuyên bố đúng là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải


Dựa vào kỹ năng tổng hợp lí thuyết vô cơ


Kinh tế --- Xem chi tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV dvdtuhoc.com


(1) sai do thành phần chủ yếu của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2

(2) không nên vì không có khái niệm kim loại lưỡng tính

(3) đúng bởi S phản ứng với Hg sinh sống đk thường tạo ra thành HgS là chất rắn an toàn

(4) đúng

(5) đúng vị hai hóa học này là lý do gây mưa axit

(6) sai vì 2Mg + CO2 (xrightarrowt^0) 2MgO + C phản bội ứng cháy tiếp tục

(7) đúng, phèn chua có công thức là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O có áp dụng làm vào nước

(8) sai vì chưng trong tự nhiên và thoải mái kim nhiều loại kiềm trường thọ dạng hợp chất

=> bao gồm 4 tuyên bố đúng

 


Đáp án yêu cầu chọn là: b


...

Bạn đang xem: Thành phần chính của supephotphat kép


Bài tập tất cả liên quan


Bài tập triết lý tổng hợp Vô cơ Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho những phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt đựng 2-5% trọng lượng Cacbon

(b) Bột nhôm trộn cùng với bột sắt (III) oxit dùng làm hàn con đường ray bởi phản ứng sức nóng nhôm

(c) sử dụng Na2CO3 để làm mất tính cứng trong thời điểm tạm thời và tính cứng sống thọ của nước.

(d) sử dụng bột diêm sinh để cách xử trí thủy ngân rơi vãi lúc nhiệt kế vỡ

(e) Khi có tác dụng thí nghiệm kim loại đồng tác dung với dung dịch HNO3, fan ta nút ống nghiệm bởi bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(a) Để loại bỏ lớp cặn CaCO3 trong ấm đun nước, phích đựng nước nóng bạn ta rất có thể dùng giấm ăn.

(b) Để hàn gắn con đường ray bị nứt, gãy người ta dùng tất cả hổn hợp tecmit.

(c) Để bảo vệ nồi hơi bởi thép, người ta thường lót dưới mặt đáy nồi hơi rất nhiều tấm kim loại bằng kẽm.

(d) Hơp kim mãng cầu - K có ánh sáng nóng rã thấp, thường xuyên được dùng trong các thiết bị báo cháy.

(e) Để bảo vệ thực phẩm nhất là rau quả tươi, bạn ta có thể dùng SO2.

Số phát biểu đúng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) cho Si vào hỗn hợp NaOH (dư).

(2) Điện phân hỗn hợp NaCl dư bằng điện cực trơ, không màng phòng xốp.

(3) mang lại khí H2S vào dung dịch cất FeCl3.

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng.

Xem thêm: One Piece: Sức Mạnh Của Shanks Tóc Đỏ Là Ai? Tất Tần Tật Về Năng Lực Và Sức Mạnh Của Shank

(5) mang lại bột Ni vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí sát hoạch được đối chọi chất là


Cho Na, Zn, Fe, Cu, hỗn hợp Fe(NO3)3, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch AgNO3 lần lượt công dụng với nhau song một. Số trường hợp xẩy ra phản ứng ở đk thường là


Cho các cặp chất (với tỉ lệ số mol tương ứng) như sau:

(a) Fe2O3 cùng Cu (1:1) (b) Fe và Cu (2:1) (c) Zn và Ag (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 cùng Cu (1:1) (e) Cu và Ag (2:1) (g) FeCl3 với Cu (1:1)

Số cặp chất không tan hoàn toàn trong hỗn hợp HCl dư là


Có từng nào chất trong các chất cho tiếp sau đây mà lúc nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn mới có khối lượng nhỏ hơn hóa học rắn ban đầu: NaHCO3, NaNO3, NH4Cl, I2, K2CO3, Fe, Fe(OH)3 cùng FeS2?


Cho những phát biểu sau:

(a) cấu hình electron của nguyên tử crom (Z = 24) ngơi nghỉ trạng thái cơ phiên bản là 3d54s1.

(b) các kim một số loại từ Cu về đầu dãy điện hóa đều tác dụng được với dung dịch muối sắt (III).

(c) Đinh thép nhằm lâu ngày trong không khí độ ẩm bị gỉ đa phần do xẩy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

(d) khi thêm dung dịch NaOH vào dung dịch muối natriđicromat, dung di chuyển từ màu da cam sang màu vàng.

(e) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Cu2+, Zn2+.

(f) Nhôm, sắt, crom không tan vào HNO3 loãng, nguội.

Số tuyên bố đúng


Một học sinh làm nghiên cứu với hỗn hợp X đựng trong lọ không dán nhãn với thu được kết quả như sau:

X gần như phản ứng với tất cả 3 hỗn hợp : NaHSO4 , Na2CO­3, AgNO3

X không phản ứng đối với tất cả 3 hỗn hợp NaOH, Ba(NO3)2, HNO3

Vậy dung dịch X là hỗn hợp nào tiếp sau đây ?


Tiến hành những thí nghiệm sau :

(a) mang lại dd AgNO3 vào dd HCl

(b) đến Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư

(c) mang lại Cu vào hỗn hợp HCl đặc nóng dư

(d) đến Ba(OH)2 vào hỗn hợp KHCO3

Sau lúc phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu sát hoạch được chất rắn là


Hòa tan hoàn toàn 2 chất rắn X, Y (số mol bởi nhau) vào nước thu được hỗn hợp Z. Thực hiện các phân tích sau :

- phân tích 1 : đến dung dịch NaOH dư vào V ml hỗn hợp Z nhận được n1 mol kết tủa

- thí điểm 2 : cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch X thu được n2 mol kết tủa

- nghiên cứu 3 : mang lại dung dịch AgNO3 dư vào V ml hỗn hợp Z nhận được n3 mol kết tủa

Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn và n1 = n2 3. Hai chất X, Y ko thể là :


Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, chiếm được kết tủa màu trắng không tan trong NaOH dư. Chất X là


Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, bao gồm màng ngăn), nhận được khí H2 sống anot.

(b) mang lại a mol bột fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), chiếm được 2a mol Ag.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4 thì Zn bị ăn mòn điện hóa.

(d) mang lại dung dịch FeCl3 vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 (phản ứng hoàn toàn), chiếm được kết tủa bao gồm AgCl với Ag.

Số tuyên bố đúng là


Cho tất cả hổn hợp rắn tất cả Na2O, BaO, NaHCO3, Al2O3 cùng NH4Cl tất cả cùng số mol vào nước dư. Ngừng các phản ứng thu được dung dịch X. Hỗn hợp X chứa các chất tung là


Cho những chất sau: H2N- C2H4-COO-CH3, Al, Al(OH)3, KHSO4, CH3COONH4, H2N-CH2-COOH, NaHCO3, Pb(OH)2, Sn(OH)2, NaHS. Số hóa học có tính chất lưỡng tính là


Có 6 lọ mất nhãn đựng những dụng dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, FeCl2, AlCl3, NH4Cl. Rất có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận thấy các hỗn hợp trên?


Phương trình bội phản ứng nào sau đây không đúng?


Cho hình vẽ thể hiện thí nghiệm điều chế khí X khi cho dung dịch axit chức năng với hóa học rắn (kim loại hoặc muối). Hình vẽ dưới minh họa bội nghịch ứng như thế nào sau đây?

*


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Mang đến dãy gồm những chất: Fe, KNO3, KMnO4, BaCl2, NaOH, Cu. Số chất trong hàng phản ứng được với hỗn hợp X


Oxit nào sau đây phản ứng được với nước ở đk thường?


X với Y là hai sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch HCl mà lại không chức năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2. X,Y là


Cho một lượng hộp kim bố – mãng cầu vào 200 ml dung dịch X tất cả HCl 0,1M với CuCl2 0,1M. Xong các phản ứng, nhận được 0,448 lít khí (đktc) với m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hòa tan hết 8,976 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeS2, FeS, Cu2S với Cu trong 864 ml hỗn hợp HNO3 1M đun nóng, sau khi xong xuôi các làm phản ứng thu được dung dịch Y và 0,186 mol một chất khí bay ra. đến Y tác dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu dược 11,184 gam kết tủa. Khía cạnh khác, dung dịch Y bội nghịch ứng tối đa cùng với m gam Fe, biết trong các quy trình trên, sản phẩm khử tốt nhất của NO3- là NO. Giá trị của m là


Cho 7,65 gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch có HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X cùng khí H2. Cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau bội phản ứng hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa có hai chất. Phương diện khác, đến từ tự dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi lượng kết tủa lớn nhất, thanh lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, chiếm được m gam hóa học rắn. Quý giá của m gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây


Cho một lượng hỗn hợp X gồm tía và mãng cầu vào 200 ml dung dịch Y có HCl 0,1M và CuCl2 0,04M. Ngừng các làm phản ứng, chiếm được 0,448 lít khí (đktc) và m gam kết tủa. Quý giá của m là


Trong chống thí nghiệm, gồm thể minh chứng khả năng hòa tan tốt nhất trong nước của một số chất khí theo như hình vẽ:

*

Thí nghiệm bên trên được thực hiện với những khí làm sao sau đây


Phương trình chất hóa học nào tiếp sau đây viết sai?


Dung dịch nào tiếp sau đây có pH
Cho 4 dung dịch được kí hiệu tình cờ là X, Y, Z, T. Trộn lẫn một số trong những cặp hỗn hợp với nhau, công dụng thí nghiệm được khắc ghi ở bảng sau: