Thành Phố Sau Lưng Karaoke Mã Số

khi vũ trụ lên đèn thành phố ngả nghiêng men rượu say mèm. Tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ. Phần ba tuổi đời hoang phế truất sau lưng. Nay góp khía cạnh góp lời làm bộ đội mà thôi đối diện đây rồi.Từng đêm quê nhà đạn cất cánh súng nổ, hỏa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị.Ngày nào đó tôi còn thèm ánh nắng kinh đô, thèm ly bia qua giờ nhạc mơ hồ, cùng ngàn nụ cười ánh mắt giai nhân.Nay trả lại cho người thành phố sau lưng môi ngọt rượu nồng, giầy xô (sault) tôi đi hằn bên trên lá cỏ, Đồn xa tôi sinh sống trấn quân thù hôm mai tỏ mặt.

Bạn đang xem: Thành phố sau lưng karaoke mã số


Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Dự Đoán Đề Văn 2019 ? Đen Vâu Là Thánh Đoán Đề Thi Ngữ Văn 2019

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.