PLEASE WAIT

Thì lúc này đơn là thì cơ phiên bản và thường xuyên lộ diện trong những đề khám nghiệm của công tác hợp lớp 6. Bởi vì vậy, chúng ta cần núm vững để làm tốt bài bác kiểm tra với học những chương trình nâng cao cho xuất sắc hơn. Hãy cùng WElearn tò mò về công thức thì lúc này đơn lớp 6 thường gặp gỡ nhé!


Nội dung bài xích viết2. Công thức thì lúc này đơn lớp 67. Bài tập vận dụng công thức thì lúc này đơn lớp 6

1. Thì bây giờ đơn là gì?

Thì bây giờ đơn (Simple Present tense) là thì dùng để mô tả một hành động 

Mang tính liên tục (regular action)Theo kiến thức (habitual action)Lặp đi lặp lại có tính quy luậtDiễn tả đạo lý và thực sự hiển nhiên.

Bạn đang xem: Please wait

Ví dụ

I clean the house every day. ( Tôi lau nhà hằng ngày)Janny often plays badminton. (Janny tiếp tục chơi mong lông)

2. Công thức thì lúc này đơn lớp 6

Thì bây giờ đơn được chia nhỏ ra 2 dạng: Động từ thường và đụng từ tobe

2.1. Động từ hay tobe

2.1.1. Thể khẳng định

S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

(subject): chủ ngữN/ Adj (Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

S = I + amS = He/ She/ It + isS = You/ We/ They + are

*
Thì bây giờ đơn
Ví dụ:

Hoa’s mother is a doctor (Mẹ của Hoa là 1 bác sĩ)John and his friends are worker (John và những người bạn của anh ấy ấy là công nhân)I am a good student. (Tôi là một học sinh tốt)

Như vậy với chủ ngữ khác biệt động từ “to be” chia khác nhau.

2.1.2. Thể phủ định

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Lưu ý:

“Am not” không tồn tại dạng viết tắtIs not = Isn’tAre not = Aren’t

Ví dụ:

I am not a bad student. (Tôi chưa hẳn một học viên hư.)My little sister isn’t tall. (Em gái tôi không cao.)You aren’t from Vietnam. (Bạn không đến từ Việt Nam.)2.1.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No

Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

Trả lời:

Yes, S + am/ is/ are.No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

Is he intelligent? (Anh ấy tất cả thông minh không?)Yes, he is./ No, she isn’t.Are they here? (Họ có tại đây không?)Yes, they are./ No, they aren’t.Am I good enough? (Tớ gồm đủ tốt không?)Yes, you are./ No, you aren’t.

Câu hỏi WH- question

WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Các Wh-word gồm: what (cái gi), which (cái nào), where (ở đâu). When (khi nào), why (tại sao). Who (ai), how (thế nào)

Ví dụ:

What is it? (Đây là cái gì?)Where am I? (Tôi sẽ ở đâu?)Who is this? (Đây là ai?)

2.2. Động từ hay thường

2.2.1. Thể khẳng định

S + V(s/ es) +…

Trong đó:

(subject): công ty ngữV (verb): Động từ

*
Thì hiện tại đơn với các động tự thường
Lưu ý:

S = I/ You/ We/ They/ Danh từ số những + ĐỘNG TỪ làm việc dạng NGUYÊN MẪUS = He/ She/ It/ Danh từ bỏ số không nhiều + ĐỘNG TỪ thêm “S” hoặc “ES”

Ví dụ

I usually get up early. (tôi thường xuyên dậy sớm)She does homework every evening. (Cô ấy làm bài bác về đơn vị mỗi tối)The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở hướng Tây)2.2.2. Thể lấp định

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ta có: 

Do not = don’tDoes not = doesn’t

Lưu ý:

S = I/ We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số các + do + notS = He/ She/ It/ Danh tự số ít + does + not

Ví dụ:

I don’t go to lớn bed early. (Tôi thường xuyên không đi ngủ sớm.)

→ vào câu này, nhà ngữ là “I” bắt buộc mượn trợ động từ “do” + not, và đụng từ “go” theo sau nghỉ ngơi dạng NGUYÊN MẪU.

He doesn’t go out on Sunday. (Anh ấy ko đi ra phía bên ngoài vào công ty nhật.)

→ Ở ví dụ này, chủ ngữ là “He” yêu cầu phải mượn trợ động từ “does” + not, đụng từ “work” theo sau ngơi nghỉ dạng NGUYÊN MẪU.

2.2.3. Thể nghi vấnCâu hỏi Yes/No question 

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Trả lời:

Yes, S + do/ does.No, S + do/ does + not.

Ví dụ:

Do you like eating pizza? (Bạn bao gồm thích ăn pizza không?)

Yes, I do./ No, I don’t.

Xem thêm: Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Tín Dụng Ngân Hàng Và Thông Tin Cần Biết

→ Ở lấy một ví dụ này, nhà ngữ là “you” yêu cầu ta mượn trợ cồn từ “do”, động từ “like” được phân chia ở dạng nguyên mẫu.

Does your sister go swimming? (Chị gái của bạn sẽ đi tập bơi chứ?)

Yes, she does./ No, she doesn’t.

→ trong câu này, chủ ngữ là “your sister” (tương ứng với ngôi “she”) buộc phải ta mượn trợ cồn từ “Does” đứng trước nhà ngữ, rượu cồn từ chủ yếu “go” được phân chia ở dạng nguyên mẫu.

Câu hỏi WH- question

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Trả lời: S + V(s/ es) +…

Ví dụ:

What do you do in your freetime (Bạn làm gì vào thời gian rảnh?)Where does she come from? (Cô ấy đến từ đâu?)

3. Phương pháp dùng phương pháp thì bây giờ đơn lớp 6

Thì hiện tại đơn được sử dụng khi

Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày: I alway get up at 6.am (tôi luôn luôn luôn thức dậy vào 6h sáng)Nói về sự việc thật, đạo lý hiển nhiên (là những sự vật, hiện tượng kỳ lạ hiển nhiên trong cuộc sống không có gì để tranh luận): The sun sets in the west (Mặt Trời luôn luôn mọc ở hướng Đông).Nói về tài năng của ai đó: She plays basketball very well (Cô ấy nghịch bóng rổ hết sức tốt).Nói về kế hoạch trình định sẵn hay xuyên, quy trình: This train goes khổng lồ Milan at 9a.m tomorrow. (Xe lửa sẽ đến Milan vào 9h sáng sủa mai)

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn lớp 6

Thì lúc này đơn thường xuyên đi với các trạng từ hay xuyên

always (luôn luôn)usually (thường xuyên)often (thường xuyên)frequently (thường xuyên)sometimes (thỉnh thoảng)seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi)hardly (hiếm khi)never (không bao giờ)generally (nhìn chung)regularly (thường xuyên)

*
Trạng tự chỉ tuần suất
Lưu ý: Trong câu bây giờ đơn, những trạng từ chỉ tần suất, hay đứng trước cồn từ thường, lép vế động từ tobe với trợ rượu cồn từ.

Ngoài ra, thì bây giờ đơn hay còn thường xuyên đi với những trạng tự chỉ sự mức độ sau

Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, sản phẩm tháng, mặt hàng quý, hàng năm)

5. Phép tắc thêm “S” hoặc “ES” sau rượu cồn từ trong bí quyết thì lúc này đơn

Ở thì bây giờ đơn, những động từ thường xuyên khi đi với ngôi thiết bị 3 số ít (câu khẳng định) ta bắt buộc thêm “s” hoặc “es”. Có những quy tắc thêm “s” hoặc “es” dưới các chúng ta nên thuộc:

Thêm s vào đằng sau số đông các cồn từ: want – wants; work – works;…Thêm es vào những động từ kết thúc bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss – misses; wash – washes; fix – fixes; teach – teaches; go – goes …Bỏ y và thêm ies vào sau những động từ xong xuôi bởi một phụ âm + y: study – studies; fly – flies; try – tries …Nếu một hễ từ bao gồm đuôi “Y” nhưng trước nó là một trong những nguyên âm (a, u, e, i, o) thì ta không thay đổi “Y”, thêm “S”: obey – obeys; slay – slays; annoy – annoys; display – displays;…Trong trường hợp sệt biệt, tất cả “have” khi đi với ngôi thứ 3 số không nhiều sẽ thay đổi “has”.

6. Cách đọc cồn từ gồm “S” hoặc “ES” trong cách làm thì lúc này đơn

Lưu ý các phát âm phụ âm cuối này phải nhờ vào phiên âm nước ngoài mà không phải phụ thuộc vào cách viết.

/s/: khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð//iz/:Khi từ có tận thuộc là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường gồm tận cùng là các chữ loại ce, x, z, sh, ch, s, ge)/z/: lúc từ bao gồm tận thuộc là nguyên âm và các phụ âm còn lại

7. Bài bác tập vận dụng công thức thì bây giờ đơn lớp 6

Bài 1: Điền trợ cồn từI ……….want lớn drink milktea.He ………. Play đoạn phim games on Sunday.You ………. Get up early.They……….do homework on weekends.The bus ……….arrive at 8.30 a.m.My younger sister ……….watch TV at 8 p.m.Our friends ………. Play trò chơi together.The dog ………. Like Lan.Bài 2: sử dụng những rượu cồn từ cho sau đây để điền vào nơi trống thích hợp

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Jason ………. Japanese very well.I don’t often …… ……lemon juice.The store . . … at 8 every morning.Bad driving … . .. .. … many accidents.My aunt’s family .. .. . …in a small vilage.The Olympic Games .. … place every four years.The Panama Canal …… the Atlantic và Pacific Oceans.Bài 3: Viết lại thành câu hoàn chỉnh

Eg: They/ wear suits to lớn work? => vì they wear suits lớn work?

she/not/come back trang chủ at the weekend =>Hoa/ believe/ ghost=>__you/know/this house?=>They/not/ go out on Monday=>David/ want some coffee? =>__she/ have three pencils =>__when/ she/ visit her teacher? =>__why/ I/ have to lớn clean up? =>__

Đáp án

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từI don’t want khổng lồ milktea.He doesn’t play clip games on Sunday.You don’t get up early.They don’t vị homework on weekends.The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.My younger sister doesn’t watch TV at 8 p.m.Our friends don’t play game together.The dog doesn’t lượt thích LanBài 2: áp dụng những hễ từ cho sau đây để điền vào nơi trống say đắm hợpspeaksdrinkopenscauseslivetakeconnectsBài 3: Viết lại thành câu trả chỉnhShe doesn’t come back trang chủ at the weekend.Hoa believes in ghost.Do you know this house?They don’t go out on MondayDoes David want some coffee?Her teacher has three pencils.When does she visit her teacher?Why bởi I have to clean up?

Như vậy, Trung trọng tâm gia sư WElearn đang tổng hợp lại phần nhiều công thức thì hiện tại đơn lớp 6 với những bài tập đưa ra tiết. Hi vọng các bạn cũng có thể hiểu và bổ sung cập nhật kiến thức của mình. Chúc chúng ta thành công!


? Trung trọng điểm gia sư WElearn siêng giới thiệu, cung cấp và làm chủ Gia sư.? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 gia sư được kiểm chăm chút kỹ càng.? tiêu chuẩn của cửa hàng chúng tôi là cấp tốc CHÓNG với HIỆU QUẢ. Cấp tốc CHÓNG tất cả Gia sư cùng HIỆU QUẢ trong giảng dạy.