TÌM NGƯỜI YÊU TRÊN FACEBOOK

Bạn thân mến, chủ đề tìm người yêu trên Facebook đã được mình viết 6 năm rồi, tất cả lẽ bài viết đã lỗi thời kha khá về mặt cách thức