Tình Yêu Mong Muốn

Tạo bài tập cho học viên của bạn trong dvdtuhoc.com Teams. Quản lý đường thời gian của bài tập, hướng dẫn, thêm tài nguyên để nộp bài và nhiều nội dung khác.

Bạn đang xem: Tình yêu mong muốn

 


Lưu ý: Bài tập chỉ có sẵn trong các nhóm lớp. Bạn có thể phân công bài tập cho các lớp học có tối đa 300 học sinh.


Nhập tiêu đề cho bài tập này – đây là trường bắt buộc.

Cung cấp thêm thông tin về bài tập.Các bước sau đây là tùy chọn:


*


Chọn người nhận bài tập

Quyết định xem liệu những học sinh tham gia lớp học này trong tương lai có nhận được bài tập này không. Theo mặc định, chỉ có học sinh trong lớp của bạn bây giờ sẽ nhận được.Để thực hiện điều này, chọn Chỉnh sửa bên cạnh Không phân công học viên được thêm vào lớp học này trong tương lai. Thực hiện lựa chọn của bạn, rồi chọn Xong


*

*


Thêm hướng dẫn bổ sung

Bấm vào hộp hướng dẫn để thêm hướng dẫn và chỉnh sửa chúng trong văn bản có định dạng.


*


Thêm tài nguyên hoặc tệp mới

Thêm các tệp, liên kết hoặc tích hợp bài tập hiện có vào bài tập của bạn. Bạn cũng có thể tạo và đặt tên cho tệp mới ngay từ đây để học sinh nộp.

Xem thêm: Muỗi Đốt Có Làm Lây Nhiễm Hiv Có Lây Qua Đường Muỗi Đốt Không ?

Đính kèm các tài nguyên vào bài tập bằng cách chọn Thêm tài nguyên.

Chọn một tệp từ máy tính OneDrive, tải lên tệp từ thiết bị của bạn hoặc chọn một trong các tùy chọn khác, chẳng hạn như MakeCode.

Chọn +Mới để tạo tài liệu Word (.docx), Excel (.xlsx) hoặc PowerPoint (.pptx) trống để phân phát cho học viên.

Mặc định cho tài nguyên hoặc tệp mới bạn thêm sẽ là Họcviên không thể chỉnh sửa , có nghĩa là tài liệu ở dạng chỉ đọc. Đây là tùy chọn tuyệt vời cho tài liệu tham khảo.

*
> Học sinh chỉnh sửa bản của mình nếu bạn muốn từng học viên tự chỉnh sửa tài liệu của riêng mình, sau đó nộp bài để chấm điểm.

Bạn có thể thêm tối đa năm tệp cho học viên để chỉnh sửa. Tổng số tài nguyên bạn có thể thêm vào một nhiệm vụ là 10, cho dù có thể chỉnh sửa hay không thể chỉnh sửa. Tệp tham chiếu chỉ đọc có thể có kích cỡ lên đến 500 MB. Tệp dành cho học viên chỉnh sửa có thể có kích cỡ lên đến 50 MB.


Lưu ý: 

Nếu bạn có tài liệu cũ hơn với phần mở rộng tệp .doc, .xls hoặc .ppt thì học viên sẽ không thể chỉnh sửa các tài liệu này. Bạn có thể đính kèm các tài liệu này dưới dạng tài liệu tham khảo chỉ đọc hoặc tạo tệp mới trong Teams. Sao chép nội dung cũ và lưu. Tệp mới của bạn sẽ có phần mở rộng tệp được cập nhật là .docx, .xlsx và .pptx. Tất cả các tệp bạn mới tạo trong Teams hoặc các ứng dụng Office 365 khác sẽ có phần mở rộng chính xác.