Tra cứu thông tin bảo hiểm

Mã số bảo hiểm xã hội ( BHXH ) được xem như thể mã số định danh tốt nhất được cấp cho một cá thể ghi nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được cơ sở BHXH cung cấp và nó nối liền xuyên trong cả với quy trình đóng BHXH, BHYT của mỗi cá nhân.

Để thuận tiện cho những người lao đụng tra cứu vớt số sổ hiểm làng hôi, quy trình đóng bảo hiểm xã hội… fan lao động triển khai theo gợi ý mà Văn Phòng lao lý Sư Kết Nối share nhé ! 

*
*
*
*

Các bước đăng ký số smartphone nhận mã OTP với cơ quan bảo hiểm:

Theo điều 1công văn 5147/BHXH-QLT2018 quy định:

Để bảo đảm thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN câu hỏi tra cứu vớt phải trải qua số điện thoại cảm ứng thông minh di hễ của cá thể người gia nhập bảo hiểm,do đó:

-Đối với đơn vị có phát sinh tăng mới lao động:  trong ngôi trường hợp chưa tồn tại mã số BHXH hoặc chưa cung ứng số điện thoại cảm ứng cho ban ngành BHXHà tiến hành kê khai tờ khai TK1-TS ( ban hành quyết định 888/QĐ-BHXH) với không thiếu thông tin với số smartphone di đụng của cá thể người tham gia, giữ hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N

Đối với những người đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN: đối kháng vị thu thập các tin tức còn thiếu và số điện thoại di động cá nhân người tham gia, lập chủng loại TK1-TS, giữ hộ hồ sơ điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QĐ1259N. Trường hợp bao gồm số lao động lớn lập danh sách D02-TS bổ sung cập nhật số điện thoại cảm ứng di hễ của fan lao rượu cồn vào cột ghi chú, trên sheet import_SMS có trường SĐT, gửi hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QD1259N cho cơ quan liêu BHXH

Đối với người lao cồn đã ngủ việc: kê khai mẫu TJK1-TS giữ hộ trực tiếp cơ quan BHXH chỗ cư trú để bổ sung hoặc điều chỉnh SĐT cá nhân.