Trắc nghiệm lịch sử bài 17 lớp 12


I. Nhận biết:

Câu 1. Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ lại vững thành quả này cách mạng 1945 là gì?

A. Triển khai nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử bài 17 lớp 12

B. Thành lập và hoạt động chính phủ chính thức và thông qua hiến pháp mới.

C. Quyết tâm loạn lạc chống Pháp xâm lược và trừng trị lũ nội phản.

D. Củng cố, bảo đảm an toàn chính quyền phương pháp mạng và ra sức xây dựng cơ chế mới.

A. Pháp mở rộng xâm chiếm các tỉnh phái mạnh kỳ.

B. Pháp đồng ý xâm lược nước ta lần thiết bị hai.

C. Pháp lấn chiếm một số vị trí quan trọng ở nam giới bộ.

D. Pháp tấn công đoàn mít tinh mừng ngày Độc lập ở dùng Gòn.

Câu 3. Để giải quyết và xử lý nạn đói trước đôi mắt sau cách mạng tháng Tám, Đảng chính phủ và quản trị Hồ Chí Minh sẽ có phương án gì bên dưới đây? A. Lôi kéo sự cứu vớt trợ của cố kỉnh giới.

B. Cấm sử dụng gạo, ngô nhằm nấu rượu.

C. Nhường cơm trắng sẻ áo, hủ gạo cứu đói.

D. Trưng thu gạo của người giàu chia cho người ngh o.

Câu 4. Mon 1-1946 đã ra mắt sự kiện lịch sử vẻ vang gì tiếp sau đây của nước việt nam dân công ty cộng hoà?

A. Thông qua bản Hiến pháp đầu tiên.

B. Tổng tuyển chọn cử thai Quốc hội khoá I.

C. Việt nam và Pháp kí hiệp định Sơ bộ.

D. Quốc hội đồng ý lưu hành đồng xu tiền Việt Nam.

Câu 5. Để hạn chế tình trạng khó khăn về tài chủ yếu sau bí quyết mạng mon Tám Đảng, cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã bao gồm chủ trương gì dưới đây?

A. “Quỹ độc lập”

B. “Ngày đồng tâm”.

C. “Tăng tài sản xuất”.

D. “Không một tấc đất bỏ hoang”.

Câu 6. Ngày /9/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết sắc lệnh gì bên dưới đây?

A. Ra đời Nha Cảnh sát

B. Ra đời Nha An Ninh

C. Thành lập Nha bình dân học vụ

D. Thành lập quân đội giang sơn Việt Nam

A. Xong bắn ngay sinh hoạt Nam Bộ.

B. Nhượng đến Pháp một vài quyền lợi chính trị.

C. Ta nhượng bộ thêm vào cho Pháp một số quyền lợi tài chính – văn hoá sinh sống Việt Nam.

D. Pháp công nhận vn có cơ quan chỉ đạo của chính phủ tự trị phía trong khối liên hiệp Pháp.

Câu 8. Dễ dãi cơ bản của nước nước ta Dân chủ Cộng hòa sau tháng Tám-1945 nước ta là:

Nhân dân sẵn sàng đảm bảo thành quả cách mạng.Hệ thống thôn hội nhà nghĩa hình thành và phát triển.Phong trào giải phóng dân tộc bản địa đang dâng cao ở những nước trực thuộc địa phụ thuộc.Nhân dân ta giành bao gồm quyền, tin cậy vào sự chỉ huy của Đảng, chưng Hồ.

Câu 9. Để giải quyết và xử lý nạn đói mang ý nghĩa chiến lược thọ dài, phương án nào dưới đấy là cơ bạn dạng nhất?

A. Phát rượu cồn ngày đồng tâm.

B. Lôi kéo sự cứu vãn trợ từ mặt ngoài.

C. Phân chia lại ruộng công cho dân ngh o.

D. Tăng gia tài xuất thực hành tiết kiệm.

Câu 10: Lực lượng nào dưới đây đã dọn mặt đường tiếp tay đến thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta?

Đế quốc Mĩ.Phát xít Nhật.Thực dân Anh.Quân trung hoa Dân quốc.

A. Nhì bên chấm dứt bắn sinh sống Nam Bộ.

B. Nhượng cho Pháp một trong những quyền lợi gớm tế, văn hoá ngơi nghỉ Việt Nam

C. Ta đồng ý cho Pháp ra khu vực miền bắc thay gắng cho quân nước trung hoa Dân Quốc.

D. Pháp công nhận vn là non sông tự do, nằm trong khối kết hợp Pháp.

Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân nhóm Đồng minh làm sao vào Việt Nam để triển khai nhiệm vụ giải gần kề quân Nhật?

A. Quân Anh cùng Mĩ.

B. Quân Anh và Pháp.

C. Quân Anh và china dân quốc.

D. Quân Mĩ và trung quốc dân quốc.

II. Thông hiểu:

Câu 1. “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, từng tháng nhịn ăn ba bữa, lấy gạo kia (mỗi bữa một bơ) để cứu vớt dân ngh o” là câu nói của ai?

A. Hồ Chí Minh.

B. Phạm Văn Đồng.

C. Trường Chinh.

D. Tôn Đức Thắng.

Câu 2. Nặng nề khăn lớn nhất mà nước vn Dân nhà Cộng hòa phải đương đầu sau bí quyết mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Ngoại xâm cùng nội phản.

B. Rộng 90% số lượng dân sinh mù chữ.

C. Ngân quỹ bên nước trống rỗng

D. Nàn đói nạt doạ nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân ta.

Câu 3. Sự kiện hầu hết nào dưới đây diễn ra trong năm 1946 đã đánh dấu củng gắng nền móng cho chế độ mới?

Thành lập quân team Quốc gia.Bầu cử Hội đồng nhân dân những cấp.Thành lập Ủy phát hành chính những cấp.Tổng tuyển chọn cử thai Quốc hội trong cả nước.

Câu 4. Âm mưu công ty yếu của những thế lực phản đụng trong và ko kể nước đối với Việt nam sau biện pháp mạng thánh Tám năm 1945 là gì?

A. đảm bảo an toàn chính quyền trằn Trọng Kim sống Việt Nam.

B. Chuyển thực dân Pháp trở về Việt Nam.

C. Mở đường mang đến đế quốc Mĩ xâm lăng Việt Nam.

D. Chống phá tổ chức chính quyền cách mạng Việt Nam.

A. Sự nhân nhượng của lực lượng phương pháp mạng.

B. Sự thành công của Pháp trên mặt trận ngoại giao.

C. Sự thoả hiệp của Pháp so với Chính lấp ta.

D. Công ty trương đúng mực và đúng lúc của Đảng và chính phủ.

A. Pháp công nhận việt nam là một non sông tự do.

B. Pháp công nhận nước ta là một nước nhà độc lập.

C. Việt nam thuận đến 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế sửa chữa quân Tưởng với rút dần dần trong 5 năm.

D. 2 bên thực hiện kết thúc bắn ngay làm việc Nam Bộ.

Câu 7. Trở ngại cơ bạn dạng nhất mà lại nước việt nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau biện pháp mạng mon Tám 1945?

A. Những tổ chức phản cách mạng vào nước ngách dậy phòng phá giải pháp mạng.

B. Nạn đói, nạn dốt đang đe doạ nghiêm trọng.

C. Ngoại xâm với nội phản.

D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.

A. Nhân nhượng với china Dân quốc để đánh Pháp.

B. Hòa với Pháp để đuổi nước trung hoa Dân quốc.

C. Hòa cùng với Pháp và nước trung hoa Dân quốc để sẵn sàng lực lượng.

Xem thêm: Cách Làm Sủi Cảo Trung Quốc, Cách Làm Sủi Cảo Truyền Thống Trung Hoa

D. Nhân nhượng cùng với quân nước trung hoa Dân quốc.

Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu ớt nào tiếp sau đây làm cho hội nghị Phông-ten-nơ-blô (Pháp) không tồn tại kết quả?

Pháp thủ đoạn kéo dài thêm chiến tranh xâm lược nước ta.Thời gian điều đình ngắn.Ta chưa nhận thấy sự đống ý ủng hộ của bằng hữu quốc tế.Pháp quyết trọng điểm cướp vn một lần nữa.

A. Nâng cấp uy tín của nước việt nam Dân công ty cộng hòa.

B. Khơi dậy lòng tin yêu nước, quản lý đất nước của nhân dân.

C. Đưa nước nhà thoát ngoài tình thế “ngàn cân nặng treo tua tóc”.

D. Giáng một đòn vào thủ đoạn xuyên tạc, phân chia rẽ của quân địch đối với chế độ mới.

Câu 11. Đảng và chính phủ đã thực hiện chế độ đối ngoại mềm dẻo sau bí quyết mạng tháng Tám vì chưng lí bởi nào bên dưới đây?

Kẻ thù còn mạnh, kháng phá chính quyền cách mạng .Pháp được sự giúp sức và hậu thuẫn của quân Anh.Chính quyền còn non trẻ, không thể đối phó với nhiều kẻ thù.Trung Hoa Dân quốc sử dụng tay không nên để kháng phá cách mạng.

Câu 12. Sự khiếu nại nào dưới đây đã buộc thiết yếu phủ nước ta Dân nhà Cộng hòa đưa từ đánh Pháp sang hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?

Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.Vì Pháp được bầy phản cồn tay sai góp đỡ.Vì ta tránh chứng trạng một cơ hội đối phó với khá nhiều kẻ thù.Vì Pháp và trung hoa Dân quốc kí Hiệp mong Hoa-Pháp.

III. Vận dụng:

Câu 1. Sắp xếp những sự khiếu nại sau theo trình từ thời gian:

Tổng tuyển chọn cử bầu Quốc HộiChính phủ việt nam Dân công ty Cộng hòa cam kết với Pháp phiên bản Tạm ước.Chính phủ vn Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.

A. 2,1,3.

B. 1,3,2.

C. 3,1,2.

D. 2,3,1.

Câu 2: Hình hình ảnh dưới đây thể hiện truyền thống lâu đời gì của quần chúng ta?

*

Tương thân tương ái.Đoàn kết toàn dân.Vì tương lai phát triển.Truyền thống yêu thương nước.

Câu 3. Hình hình ảnh đoàn quân “Nam tiến” năm 1945 thể hiện lòng tin gì của các thế hệ bạn teen Việt Nam?

*

A. Yêu nước.

B. Tương thân tương ái.

C. Đoàn kết.

D. Xung kích.

Tránh đụng độ cùng với nhiều quân thù trong cùng 1 thời gian.Để nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng về nước.Tranh thủ thời hạn hoà hoãn để phát triển lực lượng.Có thời gian chuyển các cơ quan lại đầu não đến nơi bình an .sự nhượng cỗ của ta trong việc phân hoá kẻ thù.sự thoả hiệp của Đảng ta và cơ quan chính phủ ta.sự tinh giảm trong lãnh đạo của ta.vai trò chỉ đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 6. Mục tiêu của nước việt nam Dân công ty Cộng hòa kí với Pháp phiên bản Tạm mong ngày 14 – 9- 1946 là

A. đào thải một vạn quân Anh ra khỏi miền Nam.

B. Tỏ nhã ý của ta và kéo dãn thời gian để gây ra lực lượng.

C. Tạo thành không khí hòa nhẹ để tiếp tục đàm phán trên Phôngtennơblô.

D. đuổi đôi mươi vạn quân china Dân quốc thoát khỏi miền Nam.

Câu 7. Nhiệm vụ cơ bản nhất mà nước việt nam Dân chủ Cộng hòa cần triển khai sau phương pháp mạng mon Tám là gì?

A. Giải quyết nạn đói.

B. Giải quyết nạn dốt.

C. Xử lý khó khăn về tài chính.

D. Xây dựng tổ chức chính quyền cách mạng.

A. Nguy cơ đối đầu với quân trung quốc Dân quốc.

B. Yêu cầu cầm súng lúc Pháp đưa quân ra miền Bắc.

C. Quân địch cấu kết với nhau chống phá chính quyền cách mạng.

D. Cùng một lúc yêu cầu đối phó với Pháp và trung hoa Dân quốc.

A. Đánh Pháp .

B. Hòa cùng với Pháp.

C. Đánh china Dân quốc.

D. Hòa china Dân quốc.

Câu 10. Đảng và cơ quan chính phủ đã chọn giải pháp “Hoà để tiến” nhằm mục đích mục đích gì dưới đây?

A. Xây dựng, củng cố chính quyền mới

B. Chuẩn bị cơ sở vật hóa học xây dựng khu đất nước.

C. Đẩy quân nước trung hoa Dân quốc thoát ra khỏi nước ta.

D. Kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng.

Câu 11: mục đích của Đảng, chính phủ nước nhà khi lôi kéo đồng bào triển khai “tuần lễ vàng”, “quỹ độc lập” là gì?

A. Để hỗ trợ giải quyết nàn đói.

B. Quyên góp chi phí để thành lập đất nước.

C. Quyên góp quà để gây ra đất nước.

D. Giải quyết khó khăn về tài chủ yếu của khu đất nước.

A. Triệu tập vào quân địch chính.

B. Tránh thuộc lúc tuyên chiến và cạnh tranh với các kẻ thù.

C. Bao gồm thêm thời gian để chế tạo và củng cụ lực lượng.

D. Tiêu giảm việc Pháp và china Dân quốc hòa hợp với nhau.

IV. áp dụng cao:

***Câu 1: giải pháp cơ bạn dạng nào sau đây của cơ quan chính phủ đã kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính vn sau bí quyết mạng tháng Tám 1945?

vạc động phong trào “Tuần lễ vàng”.Kí sắc lệnh ban hành tiền Việt Nam.Quyết định lưu giữ hành chi phí Việt Nam.Quyết định ra đời Ngân mặt hàng Việt Nam.Mềm dẻo trong chế độ đối ngoại.Đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.Kết đúng theo đấu tranh quân sự chiến lược với nước ngoài giao.Triệt nhằm lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.Đa phương hóa trong tình dục quốc tế.Kết hợp đấu tranh quân sự với ngoại giao.Triệt nhằm lợi dụng xích míc giữa những nước.

A. Mở rộng quan hệ quốc tế.

B. Mềm mỏng trong chế độ đối ngoại.

C. Kết hợp đấu tranh tài chính với chủ yếu trị.

D. Phối hợp đấu tranh bao gồm trị với quân sự.

Câu 5: bài học kinh nghiệm cơ phiên bản nào được rút ra từ tác dụng việc giải quyết và xử lý nạn đói sau biện pháp mạng tháng Tám 1945 của Đảng?

Đầu tư trở nên tân tiến nông nghiệp.Đẩy khỏe khoắn tăng tài sản xuất.Triệt để thực hành thực tế tiết kiệm.Xây dựng khối hệ thống thủy lợi.

B. Đa phương hóa các mối quan lại hệ.

C. Kiên trì trong đấu tranh ngoại giao.

D. Xử lý tranh chấp bởi hòa bình.

A. Lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

B. Bền chí trong đấu tranh bảo đảm an toàn lợi ích quốc gia.

C. Sự đồng thuận vào việc giải quyết và xử lý tranh chấp.

D. Chắc nịch về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

Câu 8: nguyên tố cơ phiên bản nào tiếp sau đây đã đưa cách mạng việt nam vượt qua khó khăn sau phương pháp mạng mon Tám 1945?

A. Tinh thần đoàn kết toàn dân.

B. Sự ủng hộ của chúng ta b quốc tế.

C. Sự chỉ đạo sáng trong cả của Đảng.

D. Truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc.