TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BÌNH THẠNH

Danh sách những trường các khối mầm non, đái học, trung học tập cơ sở, phổ thông, và những đơn vị giáo dục khác trực trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Thạnh. (cập nhật 2020)

*


Các trường khối mầm non mẫu giáo

STTTên solo vịTên miền
1Mầm non 1https://mn1binhthanh.hcm.edu.vn
2Mầm non 27https://mn27binhthanh.hcm.edu.vn
3Mầm non 25Ahttps://mn25abinhthanh.hcm.edu.vn
4Mầm non 14https://mn14binhthanh.hcm.edu.vn
5Mầm non 24Bhttps://mn24bbinhthanh.hcm.edu.vn
6Mầm non 15 Bhttps://mn15bbinhthanh.hcm.edu.vn
7Mầm non 6https://mn6binhthanh.hcm.edu.vn
8Mầm non 11Ahttps://mn11abinhthanh.hcm.edu.vn
9Mầm non 7Bhttps://mn7bbinhthanh.hcm.edu.vn
10Mầm non 28https://mn28binhthanh.hcm.edu.vn
11Mầm non 13https://mn13binhthanh.hcm.edu.vn
12Mầm non 15https://mn15binhthanh.hcm.edu.vn
13Mầm non 11Bhttps://mn11bbinhthanh.hcm.edu.vn
14Mầm non 17https://mn17binhthanh.hcm.edu.vn
15Mầm non 25Bhttps://mn25bbinhthanh.hcm.edu.vn
16Mầm non 7Ahttps://mn7abinhthanh.hcm.edu.vn
17Mầm non 22https://mn22binhthanh.hcm.edu.vn
18Mầm non 5https://mn5binhthanh.hcm.edu.vn
19Mầm non 21https://mn21binhthanh.hcm.edu.vn
20Mầm Non 3https://mn3binhthanh.hcm.edu.vn
21Mầm non 12https://mn12binhthanh.hcm.edu.vn
22Mầm non 24Ahttps://mn24abinhthanh.hcm.edu.vn
23Mầm non 2https://mn2binhthanh.hcm.edu.vn
24TRƯỜNG MẦM NON THIÊN ANHhttps://mnthienanhbinhthanh.hcm.edu.vn
25Mầm non 19https://mn19binhthanh.hcm.edu.vn
26Mầm non 26https://mn26binhthanh.hcm.edu.vn
27Mẫu Giáo Việt Anhhttps://mgvietanh.hcm.edu.vn
28Mầm non Văn Thánh Bắchttps://mnvanthanhbac.hcm.edu.vn
29Mầm Non Mai Thônhttps://mnmaithon.hcm.edu.vn
30Mầm non Chú người thương Nônghttps://mnchubonong.hcm.edu.vn
31Mầm non bốn thục Kim Đồnghttps://mnkimdong.hcm.edu.vn
32Mẫu Giáo Minh Tâmhttps://mgminhtam.hcm.edu.vn
33Mầm non Việt Úcvas.edu.vn/

Các trường tiểu học tại Bình Thạnh

STTTên 1-1 vịTên miền
1Tiểu học tập Yên Thếhttps://thyenthebinhthanh.hcm.edu.vn
2Tiểu học Bình Hoàhttps://thbinhhoa.hcm.edu.vn
3Tiểu học tập Nguyễn Đình Chiểuhttps://thnguyendinhchieu.hcm.edu.vn
4Tiểu học tập Bình Lợi Trunghttps://thbinhloitrung.hcm.edu.vn
5Tiểu học tập Hồng Hàhttps://thhongha.hcm.edu.vn
6Tiểu Học è cổ Quang Vinhhttps://thtranquangvinh.hcm.edu.vn
7Tiểu học tập Bình Quới Tâyhttps://thbinhquoitay1.hcm.edu.vn
8Tiểu học tập Bế Văn Đànhttps://thbevandan.hcm.edu.vn
9Tiểu học Lam Sơnhttps://thlamsonbinhthanh.hcm.edu.vn
10Tiểu học Bạch Đằnghttps://thbachdangbinhthanh.hcm.edu.vn
11Tiểu học tập Chu Văn Anhttps://thchuvanan.hcm.edu.vn
12Tiểu học tập Tô Vĩnh Diệnhttps://thtovinhdien.hcm.edu.vn
13Trường Tiểu học tập Đống Đahttps://thdongdabinhthanh.hcm.edu.vn
14Tiểu học tập Lê Đình Chinhhttps://thledinhchinhbinhthanh.hcm.edu.vn
15Tiểu học tập Hà Huy Tậphttps://thhahuytap.hcm.edu.vn
16Tiểu học tập Nguyễn Bá Ngọc
17Tiểu học Phan Văn Trịhttps://thphanvantribinhthanh.hcm.edu.vn
18Tiểu học tập Thạnh Mỹ Tâyhttps://ththanhmytay.hcm.edu.vn
19Tiểu học Thanh Đahttps://ththanhda.hcm.edu.vn
20Tiểu học tập Tầm Vuhttps://thtamvu.hcm.edu.vn
21Tiểu học tập Phù Đổnghttps://thphudongbinhthanh.hcm.edu.vn
22Tiểu học Cửu Longhttps://thcuulong.hcm.edu.vn
23Tiểu học Việt Mỹhttps://thvietmybinhthanh.hcm.edu.vn
24Tiểu học Việt Úcvas.edu.vn/
25Mầm non 19
26Mầm non 26
27Mẫu Giáo Việt Anh
28Mầm non Văn Thánh Bắc
29Mầm Non Mai Thôn
30Mầm non Chú người yêu Nông
31Mầm non tư thục Kim Đồng
32Mẫu Giáo Minh Tâm
33Mầm non Việt Úc

Các trường thcs

STTTên đối kháng vịTên miền
1THCS Lê Văn Tám