TRUYỆN MA ĐẠO TỔ SƯ TRUYỆN TRANH

+ phiên bản dịch phi yêu quý mại, ĐÃ ĐƯỢC SỰ mang lại PHÉP của artist.+ vui miệng không mang thoát khỏi dvdtuhoc.com cùng facebook của Trứng Ốp Đường.

Pass: Đặt pass đa phần là vì sự việc thuần phong mỹ tục, pass siêu đơn giản, thương hiệu nguyên tác, ko hoa, không dấu, ko cách.