XEM NGÀY TỐT THÁNG 3 NĂM 2018

Để góp quý khách dễ dãi trong việc xem ngày tốttháng 3 năm 2018 cũng tương tự thuận tiện thể trong việc so sánh các ngày vào tháng 3/2018 với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất cả ngày đẹp vào tháng 32018 cũng như đưa ra các ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường hợp quý các bạn không bắt buộc xem ngày xuất sắc tháng 3 năm 2018 tuyệt xem ngày đẹp tháng 3 năm 2018 bởi vì đã có dự định tiến hành công việc vào một ngày ví dụ trong tháng 3, quý bạn vui miệng tìm đến ngày tương ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn chế độ Xem ngày xuất sắc xấu để thấy một ngày cầm thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 3 năm 2018

Xem ngày tốt tháng 4 năm 2018


Xem ngày giỏi tháng 5 năm 2018


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 3 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng sát Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng gần cạnh Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 3


Lịch âm

16

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Ngọ, tháng tiếp giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 3


Lịch âm

17

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, tháng liền kề Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 3


Lịch âm

18

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 3


Lịch âm

19

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng tiếp giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 3


Lịch âm

20

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 3


Lịch âm

21

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng liền kề Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 3


Lịch âm

22

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 3


Lịch âm

23

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng liền kề Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 3


Lịch âm

24

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng tiếp giáp Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 3


Lịch âm

25

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng sát Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 3


Lịch âm

26

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày gần kề Thìn, tháng gần kề Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 3


Lịch âm

27

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng gần kề Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 3


Lịch âm

28

Tháng 1


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng ngay cạnh Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 3


Lịch âm

29

Tháng 1


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng gần cạnh Dần, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 3


Lịch âm

1

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 3


Lịch âm

2

Tháng 2


Ngày Xấu


Xem thêm: Dụng Cụ Xây Dựng Cầm Tay Bay Chỉ, Bay Tam Giác, Bàn Chà Hồ Nhựa

Ngày Kỷ Dậu, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 3


Lịch âm

3

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 3


Lịch âm

4

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 3


Lịch âm

5

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 3


Lịch âm

6

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 3


Lịch âm

7

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày liền kề Dần, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 3


Lịch âm

8

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 3


Lịch âm

9

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 3


Lịch âm

10

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 3


Lịch âm

11

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 3


Lịch âm

12

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 3


Lịch âm

13

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 3


Lịch âm

14

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 3


Lịch âm

15

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đó là Tổng đúng theo ngày tốt tháng 3 năm 2018 mà shop chúng tôi muốn gởi đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng như các công việckhác nhau. Ráng nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu vào thời điểm tháng 3/2018 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và chính xác nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày giỏi tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202120222023202420252026 2027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại thông minh có phải là cửa nhà phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim điện thoại thông minh đều có những tích điện riêng, tùy theo trật trường đoản cú của hàng số nhưng mà Sim điện thoại thông minh có thể ảnh hưởng tới các bạn theo hướng tốt (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim xuất sắc cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa hy vọng muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giải vận hạn
*
Nằm mơ đi ghép lúa đoán trước điềm gì trong tương lai?
*
Tìm đọc về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm hiểu về Sao Kim vào 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? sự thật về 4 Nguyên tố và 3 đội tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu cùng ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình ở trong cung hoàng đạo như thế nào và dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa cân xứng của bạn
*
Đặc điểm tính cách 12 cung hoàng đạo nam phụ nữ thu hút nhất
*
Thiên Bình và tuy nhiên Tử tất cả phải cặp đôi bạn trẻ tâm đầu ý hợp giành riêng cho nhau?
*
Giải mã phiên bản đồ sao cá nhân và chỉ dẫn đọc bản đồ sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu