Princess

câu chữ

Câu chuyện dựa trên giấc mơ 3 ngày tức thì của tác giả, là câu chuyện tình cảm của máu cùng nước mắt, chưa hẳn chỉ một nhân thứ mà tương đối nhiều nhân vật. Câu chuyện bước đầu khi hoàng tử Biyon đưa ra quyết định lập Bii- đứa đàn bà nhũ chủng loại làm hoàng phi, làm cho mọi máy trở đề xuất rối ren, bà mẹ của Bii lo ngại cho định mệnh tương lai phụ nữ mình, cần đã cho những người đưa Bii thoát khỏi cung, kị khỏi đông đảo mưu đồ chủ yếu trị. 5 năm hối hả đi qua, cứ tưởng đa số chuyện rồi sẽ êm đềm thoảng qua, cho tới một ngày, Bii quay trở lại cung mà không biết rằng trước mặt mình là cả một sóng gió sẽ ập đến. Đó là câu chuyện trải lâu năm 3 nuốm hệ, nhưng tập trung chủ yếu vào ráng hệ thứ hai là Bii và vậy hệ vật dụng 3 : Pry – phụ nữ của Biyon và Bii.


Bạn đang xem: Princess

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Vua Trò Chơi Yugi Oh - Xem Phim Vua Trò Chơi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*