Xếp Hạng Lck Mùa Hè 2019

Bảng xếp thứ hạng LCK mùa hè 2019: vòng bảng

Bảng xếp hạng LCK 2019 ngày hè (vòng bảng)

Hạng

Đội

Thắng

Thua

Hiệu số

1

Griffin

13

5

+16

2

Damwon Gaming

13

5

+12

3

Sandbox Gaming

12

6

+9

4

SK Telecom T1

11

7

+9

5

Afreeca Freecs

11

7

+6

6

Gen.G

10

8

+4

7

Kingzone DragonX

9

9

0

8

KT Rolster

6

12

–12

9

Hanwa Life Esports

5

13

–12

10

Jin Air Green Wings

0

18

–32

Bảng xếp thứ hạng LCK ngày hè 2019: tầm thường cuộc

Bảng xếp hạng LCK 2019 ngày hè (chung cuộc)

Hạng

Đội

Thắng

Thua

Hiệu số

1

SK Telecom T1

11

7

+9

2

Griffin

13

5

+16

3

Damwon Gaming

13

5

+12

4

Sandbox Gaming

12

6

+9

5

Afreeca Freecs

11

7

+6

6

Gen.G

10

8

+4

7

Kingzone DragonX

9

9

0

8

KT Rolster

6

12

–12

9

Hanwa Life Esports

5

13

–12

10

Jin Air Green Wings

0

18

–32

Kết quả vòng Playoff LCK:

*
Playoff LCK ngày hè 2019

Top 10 MVP LCK mùa hè 2019:

Bảng xếp hạng MVP LCK vòng bảng