Đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2019

Đáp án bao gồm thức toàn bộ các môn trắc nghiệm của Bộ giáo dục và đào tạo đã được công bố. Coi và sở hữu ngay đáp án toàn bộ các môn dvdtuhoc.com THPTQG 2019: Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD toàn bộ các mã đề bên dưới đây.

Đáp án đề dvdtuhoc.com THPTQG 2019 - toàn bộ các môn

Tải Đáp án tệp tin pdf những môn:

Môn Toán - Môn Lý - Môn Hóa - Môn Sinh - Môn Sử - Môn Địa - Môn GDCD

Tiếng Anh - giờ Nhật - giờ Đức - giờ Nga - tiếng Trung - giờ đồng hồ Pháp

Đáp án Môn Toán:

*

Đáp án Môn Anh:

*

Đáp án Môn Lý:

*

Đáp án môn Hóa:

*

Đáp án môn Sinh:

*

Đáp án môn Sử: 

*

Đáp án môn Địa

*

Đáp án môn GDCD

*

Đáp án giờ Nhật

*

Đáp án giờ Trung

*

Đáp án tiếng Pháp

*

Đáp án tiếng Nga

*

Đáp án giờ đồng hồ Đức

*

Đáp án đề dvdtuhoc.com THPT nước nhà môn Toán của cục GD tất cả các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề dvdtuhoc.com THPT quốc gia môn Lý, Hóa, Sinh của cục GD&ĐT tất cả các mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề dvdtuhoc.com THPT nước nhà môn giờ đồng hồ Anh của cục GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề dvdtuhoc.com THPT quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của cục Giáo dục toàn bộ các mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324.