VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 1 NĂM 2022

Mua tài khoản dvdtuhoc.com Pro để trải nghiệm website dvdtuhoc.com KHÔNG quảng cáotải File rất nhanh chỉ còn 79.000đ.

Bạn đang xem: Violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1 năm 2022


Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, cũng giống như hệ thống lại loài kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 giờ Anh đạt hiệu quả cao. Mời các em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:


Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

Xem thêm: Có Nên Sạc Đầy Pin Iphone - Cũng Đừng Dùng Sạc Không Dây Nữa!

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?


10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order lớn make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice lớn meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tìm hiểu thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai

dvdtuhoc.com


371
Lượt tải: 19.357 Lượt xem: 96.674 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết dvdtuhoc.com về

Link dvdtuhoc.com chính thức:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 cho vòng 35 tải về

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi

Tài liệu tìm hiểu thêm khác


Chủ đề liên quan


Mới tốt nhất trong tuần


Tài khoảnGói thành viênGiới thiệuĐiều khoảnBảo mậtLiên hệFacebookTwitterDMCA