ĐẠI HOC KINH TẾ HUẾ

Giới thiệuSản phẩmTin tức dự án Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành học Trường học


Tin tức dự án công trình Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành Học lựa chọn trườngĐăng ký bốn vấn
Trang chủ/ lựa chọn trường/ ngôi trường Đại học tài chính - Đại học Huế (University of Economics – Hue University)

A. TỔNG QUAN

*
Nguồn ảnh: Đại học kinh tế tài chính - Đại học tập Huế

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh trên cả nước.

Bạn đang xem: Đại hoc kinh tế huế

3. Cách làm tuyển sinh: Xét tuyển học tập bạ, xét tuyển hiệu quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển chọn dựa theo thủ tục riêng, Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh hiện hành

II. Các ngành tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh theo ngành, theo từng thủ tục xét tuyển

TT

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Chương trình đại trà

1

7310101

Kinh tế (có 3 chuyên ngành)

- kế hoạch - Đầu tư

- tài chính và làm chủ tài nguyên môi trường

- kinh tế và thống trị du lịch

100

KQ thi TN

110

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

50

301

Tuyển thẳng

20

303

Theo đề án CSDT

2

7620115

Kinh tế nông nghiệp

100

KQ thi TN

15

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

10

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

3

7310106

Kinh tế quốc tế

100

KQ thi TN

60

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

10

303

Theo đề án CSDT

4

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

100

KQ thi TN

105

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

15

303

Theo đề án CSDT

5

7340301

Kế toán

100

KQ thi TN

340

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

40

303

Theo đề án CSDT

6

7340302

Kiểm toán

100

KQ thi TN

90

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

10

303

Theo đề án CSDT

7

7340405

Hệ thống thông tin thống trị (có 02 chăm ngành)

Tin học kinh tế;

Phân tích dữ liệu kinh doanh.

100

KQ thi TN

45

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

25

301

Tuyển thẳng

10

303

Theo đề án CSDT

8

7310107

Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh)

100

KQ thi TN

25

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

15

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

9

7340121

Kinh doanh yêu mến mại

100

KQ thi TN

110

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

10

303

Theo đề án CSDT

19

7340122

Thương mại năng lượng điện tử

100

KQ thi TN

50

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

10

303

Theo đề án CSDT

11

7340101

Quản trị gớm doanh

100

KQ thi TN

315

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

35

303

Theo đề án CSDT

12

7340115

Marketing

100

KQ thi TN

135

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

15

303

Theo đề án CSDT

13

7340404

Quản trị nhân lực

100

KQ thi TN

45

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

14

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng, (có 3 chuyên ngành)

Công nghệ tài chính; Tài chính;

Ngân hàng.

100

KQ thi TN

90

A00;D96;D01;D03

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

10

303

Theo đề án CSDT

15

7310102

Kinh tế chính trị

100

KQ thi TN

35

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

0

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

Chương trình liên kết

16

7349001

Tài thiết yếu – Ngân hàng: link đồng cấp bởi với trường Đại học Rennes I cộng hòa Pháp

100

KQ thi TN

15

A00;D96;D01;D03

200

Học bạ

10

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

17

7903124

Song ngành kinh tế tài chính - Tài chính: Đào tạo bằng tiếng Anh, thực hiện CT huấn luyện nhập khẩu từ trường ĐH Sysney, Úc.

100

KQ thi TN

25

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

10

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

18

7349002

Quản trị khiếp doanh: Liên kết đào tạo với Đại học technology Dublin – Ireland.

100

KQ thi TN

25

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

10

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

Chương trình chất lượng cao

19

7310101CL

Kinh tế (chuyên ngành kế hoạch - Đầu tư)

100

KQ thi TN

15

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

10

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

20

7340302CL

Kiểm toán

100

KQ thi TN

15

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

10

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

21

7340101CL

Quản trị ghê doanh

100

KQ thi TN

30

A00;A01;D01;C15

200

Học bạ

15

301

Tuyển thẳng

5

303

Theo đề án CSDT

Mã cách tiến hành xét tuyển:

100: Xét tuyển căn cứ hiệu quả thi tốt nghiệp THPT

200: Xét tuyển căn cứ kết quả học bạ THPT

301: Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy định tuyển sinh hiện tại hành.

303: Xét tuyển theo cách làm riêng của đại lý đào tạo.

Mã tổng hợp xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Tổ thích hợp môn xét tuyển

1

A00

Toán, trang bị lý, Hóa học

2

A01

Toán, thứ lý, tiếng Anh;

3

C15

Toán, Ngữ văn, KHXH

4

D01

Ngữ văn, Toán, tiếng anh

5

D03

Toán, Ngữ văn, tiếng Pháp

6

D96

Toán, KHXH, giờ đồng hồ Anh

2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT:

- Hội đồng tuyển chọn sinh (HĐTS) Đại học tập Huế xác minh ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào và ra mắt trên Cổng tin tức tuyển sinh của Đại học tập Huế trước lúc thí sinh kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng.

- Đối với những ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển chọn (chưa nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (nếu có) đề xuất ≥ 18,0.

3. Những thông tin cần thiết khác

- địa thế căn cứ ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào đh hệ chủ yếu quy năm 2022, HĐTS Đại học tập Huế quyết định điểm trúng tuyển chọn theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển;

- Điểm trúng tuyển chọn được mang từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng cùng dự bị đh được giao về Đại học Huế;

Chương trình chất lượng cao:

- Chương trình rất chất lượng được Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo được cho phép triển khai tại công văn số 1872/BGDĐT-GDĐH ngày thứ tư tháng 5 năm 2017 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

+ Chương trình giảng dạy được tạo và cách tân và phát triển dựa trên chương trình đào tạo và giảng dạy ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến nước ngoài.

+ Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy bao hàm giảng viên có trình độ cao của ngôi trường Đại học kinh tế, ĐH Huế, giáo viên thỉnh giảng nước ngoài.

+ Được tiếp cận thực tế tại các tổ chức/doanh nghiệp với được giáo viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.

+ Ngôn ngữ đào tạo và giảng dạy tiếng Việt và tiếng Anh. Hơn 30% các học phần được đào tạo bằng tiếng Anh.

+ Sinh viên học chương trình rất chất lượng có cơ hội được học hiệp thương (từ 1 học kỳ mang đến 1 năm), thực tập ngắn hạn ở quốc tế theo những chương trình đàm phán sinh viên giữa bên trường cùng các công ty đối tác nước ngoài.

Chương trình liên kết:

- Ngành Tài chủ yếu – ngân hàng liên kết đồng cấp bằng với trường Đại học Rennes I cộng hòa Pháp:

+ lịch trình được xây dựng dựa trên sự phối kết hợp những nhân tố vượt trội của nhị chương trình giáo dục đào tạo Pháp – Việt Nam nhằm đào tạo gần như cử nhân ưu tú trong lĩnh vực Tài thiết yếu – Ngân hàng;

+ ngôn từ giảng dạy: giờ đồng hồ Việt và Tiếng Pháp (Sinh viên bước đầu học một vài học phần siêng ngành bởi tiếng Pháp tính từ lúc năm thứ ba);

+ thời hạn đào tạo: 4 năm, trong những số đó năm vật dụng 4 học tập tại ngôi trường ĐH Rennes I – cùng hòa Pháp nếu đáp ứng yêu mong về kỹ năng khoa học với tiếng Pháp theo quy định;

+ Bằng xuất sắc nghiệp: sinh viên được trung học cơ sở bằng đại học chính quy của trường ĐH tởm tế, ĐH Huế với ĐH Rennes I – cùng hòa Pháp;

+ Ưu đãi: sinh viên được học tập tiếng Pháp tăng cường trong hai năm đầu để hoàn toàn có thể học siêng ngành bởi tiếng Pháp từ năm thứ bố và quý phái Pháp học vào khoảng thời gian thứ tư; sinh viên sang học ở Pháp được hưởng phần nhiều ưu đãi giành cho sinh viên của ĐH Rennes I - cộng hòa Pháp (ký túc xá, hỗ trợ xã hội, …);

- Ngành quản ngại trị sale liên kết huấn luyện với Đại học công nghệ Dublin – Ireland:

+ ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh với Tiếng Việt. Thời gian đào chế tạo từ 4 – 5 năm tùy theo mô hình Chương trình links tương ứng:

+ tế bào hình: 4+0: bởi Cử nhân quản lí trị kinh doanh do trường ĐH kinh tế, ĐH Huế cấp;

+ mô hình: 3+1: Sinh viên học 3 năm tại Trường Đại học ghê tế, ĐH Huế và một năm tại Đại học công nghệ Dublin – Ireland cùng được cấp 2 bởi cử nhân ngành QTKD: 1 vị Trường ĐH kinh tế, ĐH Huế cung cấp và 1 vì chưng Đại học công nghệ Dublin – Ireland cấp cho (Bachelor Degree of Business).

+ tế bào hình: 3+2: Sinh viên học tập 3 năm trên Trường Đại học tởm tế, ĐH Huế và hai năm tại Đại học technology Dublin – Ireland cùng được cấp 2 bằng cử nhân ngành QTKD: 1 vị Trường ĐH ghê tế, ĐH Huế cấp và 1 bởi Đại học technology Dublin – Ireland cung cấp (Honnor Bachelor Degree of Business).

- tuy vậy ngành tài chính - Tài chính: lịch trình tiên tiến, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, sử dụng chương trình đào tạo và giảng dạy nhập khẩu từ trường Đại học Sysney, Úc.

3.1 xác minh điểm trúng tuyển chọn với từng cách thức xét

3.1.1 Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT

- Đại học gớm tế, Đại học tập Huế sử dụng công dụng học tập của 02 học kỳ năm học tập lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển cho những trường đại học thành viên; trường, khoa trực thuộc Đại học tập Huế và Phân hiệu Đại học tập Huế trên Quảng Trị.

Xem thêm: Xem Phim Produce 101 Trung Quốc Vietsub + Thuyết Minh, Ep1:101 Girls Select Seat

Điều kiện xét tuyển:

- Điểm những môn trong tổng hợp môn xét tuyển là điểm trung bình bình thường mỗi môn học (làm tròn cho 1 chữ số thập phân) của 02 học tập kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12;

- Điều kiện xét tuyển chọn là tổng điểm các môn trong tổng hợp môn xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có) làm tròn cho 2 chữ số thập phân đề xuất ≥ 18,0. Riêng những ngành thuộc đội ngành đào tạo giáo viên thì ngoài điều kiện trên, thí sinh phải tất cả học lực lớp 12 xếp loại xuất sắc hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên.3.1.2 Xét tuyển kết hợp (dự con kiến 10% chỉ tiêu) đối với thí sinh tất cả chứng chỉ thế giới môn tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học tập lực 7,0 trở lên, hạnh kiểm tốt 5 học tập kỳ bậc trung học phổ thông (không tính học tập kỳ II năm lớp 12). Sỹ tử xét tuyển các chương trình báo chí truyền thông điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn thpt (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt buổi tối thiểu 6,5 trở lên.

3.1.2 Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

- Điểm các môn/ bài xích thi trong tổng hợp môn xét tuyển chọn được đem từ công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022.

- Đối với các ngành khác, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế khẳng định ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào và công bố trên trang tin tức tuyển sinh của Đại học tập Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

3.1.3 Xét tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành

- HĐTS xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn vào đại học hệ thiết yếu quy năm 2022 cùng với tiêu chí rõ ràng như sau: Xét hết tiêu chí theo thiết bị tự ưu tiên: Thí sinh tham gia kỳ thi chọn đội tuyển nước nhà dự thi Olympic quốc tế; trong nhóm tuyển nước nhà dự hội thi khoa học, chuyên môn quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi lựa chọn học sinh tốt quốc gia; thí sinh giành giải nhất, nhì, cha trong hội thi khoa học, kỹ thuật cung cấp quốc gia; trong khi có thể địa thế căn cứ thêm kết quả học tập ở cấp THPT.

3.1.4 Xét tuyển theo cách làm riêng của những đơn vị đào tạo

Trường Đại học kinh tế tài chính ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vừa lòng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có tác dụng học tập đạt học sinh xuất sắc 03 học kỳ (học kỳ I, II năm học tập lớp 11 và học kỳ I năm học tập lớp 12) đạt loại xuất sắc trở lên.

- Đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh xuất sắc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương những năm 2021, 2022 (môn giành giải đề xuất thuộc tổ hợp môn xét tuyển).

- Có chứng từ Tiếng Anh (còn thời hạn cho ngày nộp hồ nước sơ đăng ký xét tuyển) IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 60 hoặc TOEFL ITP ≥ 500

3.2 tiêu chí phụ xét tuyển: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh vào năm 2022

III. Thời gian tuyển sinh

1. Thời hạn nhận hồ sơ ĐKXT:

* Đối với thí sinh xét tuyển chọn căn cứ công dụng thi THPT: theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo

* Đối với đk xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học tập ở cung cấp THPT

* Đối với xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh hiện nay hành:

- theo hướng dẫn xét tuyển chọn thẳng với ưu tiên xét tuyển của bộ GD&ĐT.

2. Vẻ ngoài nhận hồ sơ:

- Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả học bạ THPT

- Nộp trực tiếp tại Ban Đào sinh sản và công tác làm việc sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

+ Đăng ký kết xét tuyển trực tuyến đường (online) tại địa chỉ cửa hàng http://dkxt.hueuni.edu.vn/dkxt.

+ Nộp qua mặt đường Bưu điện theo hiệ tượng thư chuyển phát cấp tốc đến showroom như trên

- Xét tuyển phụ thuộc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022:

+ Nộp hồ sơ ĐKXT tại các điểm thu dìm hồ sơ do những Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thường trực quy định

+ xác thực nhập học tập tại Ban Đào tạo ra và công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế hoặc xác nhận nhập học tập trực con đường tại địa

chỉ https://dkxt.hueuni.edu.vn/xacnhannhaphoc.

- Xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành: theo hướng dẫn xét tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển của cục GD&ĐT cùng theo thông báo xét tuyển chọn thẳng và ưu tiên xét tuyển của HĐTS Đại học Huế.

- Xét tuyển theo phương thức riêng của đơn vị chức năng đào tạo

+ Nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo nên và công tác làm việc sinh viên Đại học tập Huế, số 01 Điện Biên Phủ, tp Huế hoặc tại những đơn vị đào tạo.

+ Nộp qua con đường Bưu năng lượng điện theo hình thức thư đưa phát nhanh đến showroom như trên.

3. Thời gian dự con kiến tuyển sinh các đợt trong năm:

- Theo lịch chung của cục GD&ĐT và theo thông báo của trường.

4. Câu hỏi cơ sở đào tạo triển khai các cam kết đối cùng với thí sinh giải quyết khiếu nại, đảm bảo an toàn quyền lợi quang minh chính đại của thí sinh một trong những trường hợp không may ro

IV. Chính sách ưu tiên: xem cụ thể tại Đề án tuyển sinh 2022

V. Chi phí khóa học dự con kiến với sinh viên thiết yếu quy năm 2022

- chương trình đại trà: mức thu ngân sách học phí được triển khai theo nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức thu tổi thiểu 12.500.000đồng/năm. Mức học phí trong những năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo lộ trình tăng ngân sách học phí của thiết yếu phủ.

- Sinh viên học tập ngành kinh tế chính trị được miễn học tập phí

- Chương trình quality cao: nấc thu về tối thiểu 17 triệu đồng/năm.

- Ngành Tài thiết yếu – ngân hàng liên kết đồng cấp bởi với trường Đại học Rennes I cùng hòa Pháp: học phí 30 triệu đồng/ năm với không biến đổi trong toàn khóa huấn luyện và đào tạo (kể cả năm cuối học tập tại Pháp).

- Ngành quản lí trị sale liên kết huấn luyện với Đại học công nghệ Dublin – Ireland: khoản học phí 30 triệu đồng/01 sinh viên/01 năm.

- song ngành kinh tế tài chính - Tài chính

Khóa

Năm máy 1

(2022 – 2023)

Năm lắp thêm 2

(2023 – 2024(

Năm thiết bị 3

(2024 – 2025)

Năm vật dụng 4

(2025 - 2026

Khóa 11

(2022 – 2016)

20 trđ/học kỳ

21 trđ/học kỳ

21 trđ/học kỳ

23 trđ/học kỳ

VI. Điểm trúng tuyển chọn của hai năm gần nhất

Nhóm ngành/Ngành/Tổ thích hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2020

Năm tuyển sinh 2021

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Nhóm ngành III: kinh doanh và cai quản lý
Quản trị nhân lực

50

22

50

17

Kiểm toán

100

18

100

17

Kiểm toán (chất lượng cao)

30

18

30

17

Kinh doanh yêu mến mại

90

18

120

17

Marketing

100

20

130

23

Quản trị ghê doanh

240

20

230

22

Quản trị kinh doanh liên kết

50

16

30

16

Quản trị khiếp doanh chất lượng cao

50

18

50

18

Tài bao gồm - Ngân hàng

100

17

100

17

Tài thiết yếu - ngân hàng liên kết

30

15

20

16

Tài bao gồm - bank (chất lượng cao)

30

17

Kế toán

230

18

280

20

Hệ thống tin tức quản lý

60

15

60

16

Hệ thống thông tin thống trị (chất lượng cao)

30

15

Thương mại điện tử

60

18

60

20

Nhóm ngành V: Nông lâm cùng thuỷ sản
Kinh tế nông nghiệp

30

15

20

16

Kinh doanh nông nghiệp

30

15

Song ngành kinh tế - Tài chính

40

15

30

16

Nhóm ngành VII: công nghệ xã hội và

hành vi

Kinh tế

220

15

130

18

Kinh tế (chất lượng cao)

30

15

30

18

Thống kê tởm tế

50

15

60

16

Kinh tế bao gồm trị

40

15

40

16

Kinh tế quốc tế

50

15

70

16

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

60

15

90

20

Chi ngày tiết Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY

Trong quy trình tổng vừa lòng và chia sẻ thông tin, những tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh ngoài thiếu sót. Rất mong mỏi được người hâm mộ cảm thông và góp ý tích cực để giúp Hướng nghiệp 4.0 CDM ngày một hoàn thiện và phát triển.