Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học giỏi môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm học 2021 - 2022 chọn lọc, gồm đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hy vọng với cỗ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 đọc là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là máy Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là đồ vật mấy?

A. đồ vật Hai B. trang bị Ba C. sản phẩm công nghệ Tư D. máy Năm

Câu 3: Số lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của nhị số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 và 47 C. 37 với 55 D. 55 và 47

Câu 5: Hình vẽ dưới đây có từng nào tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn bao gồm 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một vài cây đào thì khu vực vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã buôn bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học viên đặt tính theo hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có nhị chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Kem Mềm Giữ Nếp Tóc Xoăn - 1️⃣【 Gel Giữ Nếp Tóc Xoăn Nào Tốt 】® Tóc Đẹp Az

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: hiệu quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học sinh đặt tính sản phẩm dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan bao gồm số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu đều nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số tức tốc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên tất cả mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai tất cả 16 chiếc kẹo, Mai có nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan gồm bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là trang bị hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là thiết bị mấy?

A. trang bị tư B. trang bị năm C. trang bị sáu D. sản phẩm công nghệ bảy

II. Trường đoản cú luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo sản phẩm dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tra cứu x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube dvdtuhoc.com


Đã có tiện ích dvdtuhoc.com trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và share nhé! Các phản hồi không cân xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.