HỖN HỢP GỒM 0 1 MOL MỘT AXIT

Câu 441395: Hỗn hợp bao gồm 0,1 mol một axit cacboxylic 1-1 chức cùng 0,1 mol muối hạt của axit kia với sắt kẽm kim loại kiềm có tổng trọng lượng 15,8 gam. Tên của axit là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp gồm 0 1 mol một axit

axit metanoic.

B. axit butanoic.

C. axit etanoic.

Xem thêm: 4 Cách Xem Tướng Số Qua Đường Chỉ Tay : 9 Bước (Kèm Ảnh), Cách Để Xem Chỉ Tay: 9 Bước (Kèm Ảnh)

D. axit propanoic.


Gọi axit có dạng là RCOOH và muối có dạng RCOOA

Dựa vào số liệu đề bài xích cho ⟹ Phương trình contact giữa R cùng A.


Giải bỏ ra tiết:

Gọi axit bao gồm dạng là RCOOH và muối tất cả dạng RCOOA

Ta gồm m = 0,1(R + 45) + 0,1(R + 44 + A) = 15,8. ⟹ 2R + A = 69

Nhận thấy lời giải cho axit là axit no, 1-1 chức, mạch hở ⟹ A = 39 (K) với R = 15 (–CH3)

Vậy axit là CH3COOH (axit etanoic).

Chọn C.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát