Hỗn Hợp Gồm 0 1 Mol Một Axit

Câu 441395: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng 15,8 gam. Tên của axit là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp gồm 0 1 mol một axit

axit metanoic.

B. axit butanoic.

C. axit etanoic.

Xem thêm: 4 Cách Xem Tướng Số Qua Đường Chỉ Tay : 9 Bước (Kèm Ảnh), Cách Để Xem Chỉ Tay: 9 Bước (Kèm Ảnh)

D. axit propanoic.


Gọi axit có dạng là RCOOH và muối có dạng RCOOA

Dựa vào số liệu đề bài cho ⟹ Phương trình liên hệ giữa R và A.


Giải chi tiết:

Gọi axit có dạng là RCOOH và muối có dạng RCOOA

Ta có m = 0,1(R + 45) + 0,1(R + 44 + A) = 15,8. ⟹ 2R + A = 69

Nhận thấy đáp án cho axit là axit no, đơn chức, mạch hở ⟹ A = 39 (K) và R = 15 (–CH3)

Vậy axit là CH3COOH (axit etanoic).

Chọn C.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát