KHOÁC ÁO LÊN VAI ĐỜI LÃNG TỬ

truongan1977): "khoác áo lên vai đời lãng tử, thưa ngoại con đi đua xe 5rưỡi con về