Sơ Đồ Tư Duy Hóa Học 12

Lý thuyết là câu dễ ăn được điểm và tốn ít thời hạn khi làm bài thi môn Hóa. Nội dung bài viết này dvdtuhoc.com xin giữ hộ tới những thí sinh sơ đồ tứ duy chất hóa học về loài kiến thức lý thuyết môn Hóa lớp 12 dưới dạng định hướng để một thể ôn tập.

*

*

*

*

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài bác sau:

Chương 1: Este – Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: khái niệm về Xà phòng và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4: luyện tập Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập kết cấu và tính chất của CacbohiđratBài 8: thực hành Điều chế, đặc điểm hóa học tập của Este với Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit cùng Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit và ProteinBài 12 Luyện tập kết cấu và tính chất của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương về polimeBài 14 vật liệu polimeBài 15: rèn luyện Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một vài tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương cứng Về Kim Loại

Bài 17: vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loạiBài 18: đặc thù của kim loại và dãy điện hóa của kim loạiBài 19 đúng theo kimBài 20: Sự làm mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập đặc thù của kim loạiBài 23 rèn luyện Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24: thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự làm mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: kim loại kiềm cùng hợp chất quan trọng đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc trưng của chúngBài 27: Nhôm với hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc điểm của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29: Luyện tập đặc thù của nhôm và hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành tính chất của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một số trong những Kim loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: hợp kim của sắtBài 34: Crom cùng hợp hóa học của CromBài 35: Đồng với hợp hóa học của ĐồngBài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc điểm hóa học của sắt với hợp chất của sắtBài 38: Luyện tập đặc điểm hóa học của crom, đồng với hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: nhận biết một trong những ion vào dung dịchBài 41: dìm biết một trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một vài chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học cùng Vấn Đề cải cách và phát triển Kinh Tế, làng mạc Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề cách tân và phát triển kinh tếBài 44: chất hóa học và vụ việc xã hộiBài 45: hóa học và vụ việc môi trường