Tiểu sử ông lê khả phiêu

*
*
*
*
Nguyên Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản nước ta Lê Khả Phiêu (1931-2020).

Bạn đang xem: Tiểu sử ông lê khả phiêu

Từ năm 1947 cho năm 1949, Đồng chí dạy dân gian học vụ sinh hoạt xã. Mon 6/1949 bằng hữu được thu nạp vào Đảng cùng sản Việt Nam, phụ trách công tác làm việc tuyên truyền, làm Chánh Văn phòng đưa ra bộ xã.

Từ mon 5/1950 mang lại tháng 8/1954, Đồng chí nhập ngũ, làm chiến sĩ, rồi đảm nhiệm các chức vụ Tiểu team tr¬ưởng, Trung nhóm trưởng, thiết yếu trị viên phó Đại đội, chủ yếu trị viên Đại đội, Trung đoàn 66, Đại đoàn 304.

Từ tháng 9/1954 mang lại tháng 3/1955, Đồng chí học bổ túc quân thiết yếu trung cấp cho khoá I.

Từ mon 3/1955 đến tháng 3/1958, Đồng chí theo thứ tự đảm nhiệm những chức vụ Trưởng tiểu ban tổ chức Trung đoàn, thiết yếu trị viên tè đoàn; Phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304.

Tháng 4/1958, Đồng chí là học viên Trường chính trị trung cao.

Từ mon 6/1961 mang đến năm 1966, Đồng chí theo thứ tự giữ các chức vụ phó phòng ban Cán cỗ rồi trưởng phòng ban Tổ chức, Phòng chính trị S¬ư đoàn 304; kế tiếp làm Phó thiết yếu uỷ rồi chủ yếu uỷ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân quần thể Hữu Ngạn, Đảng uỷ viên S¬ư đoàn.

Tháng 7/1967, Đồng chí vào chiến trường Trị Thiên chiến đấu, làm chủ yếu uỷ Trung đoàn 9. Tháng 01/1968, Đồng chí kiêm Trung trưởng đoàn Trung đoàn 9.

Năm 1970, Đồng chí làm Tr¬ưởng Phòng tổ chức triển khai Quân quần thể Trị Thiên.

Từ mon 10/1971 cho tháng 02/1974, Đồng chí làm cho Phó chủ nhiệm chính trị Quân quần thể Trị Thiên.

Tháng 3/1974, Đồng chí thống trị nhiệm bao gồm trị Quân khu vực Trị Thiên (sau là binh đoàn 2), Đảng uỷ viên Quân đoàn.

Tháng 02/1978, Đồng chí làm chủ nhiệm thiết yếu trị rồi Phó bao gồm uỷ kiêm công ty nhiệm chính trị Quân khu vực 9.

Xem thêm: Bài Hát Khi Chung Ta Gia - Lời Bài Hát Khi Chúng Ta Già

Tháng 8/1980, Đồng chí có tác dụng Phó tư lệnh về bao gồm trị kiêm nhà nhiệm chủ yếu trị Quân khu vực 9, được bầu vào Th¬ường vụ rồi Phó bí thư¬ Đảng uỷ Quân khu.

Tháng 3/1983, Đồng chí giữ lại chức nhà nhiệm chính trị Quân quần thể 9.

Tháng 4/1984, Đồng chí cai quản nhiệm chính trị bộ Tư lệnh 719, Đồng chí được thăng quân hàm thiếu hụt t¬ướng.

Năm 1986, Đồng chí làm Phó Tư¬ lệnh về chủ yếu trị kiêm chủ nhiệm chính trị bộ Tư lệnh 719, làm cho Uỷ viên rồi Phó túng bấn thư¬ Ban cán sự cỗ Tư lệnh 719.

Tháng 6/1988, Đồng chí được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 8/1988, Đồng chí làm cho Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân vn (phụ trách khối tổ chức, cán bộ, bảo vệ).

Tại Đại hội Đảng vn lần thiết bị VII (tháng 6/1991), Đồng chí được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, phân công cai quản nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội dân chúng Việt Nam, Uỷ viên Th¬ường vụ Đảng uỷ Quân sự tw (nay là Quân uỷ Trung ương).

Tại hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần vật dụng ba, khoá VII, Đồng chí được thai vào Ban túng thiếu thư trung ương Đảng.

Tháng 6/1992, Đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Tại hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành tw khoá VII (tháng 01/1994), Đồng chí được thai vào Bộ bao gồm trị.

Tại Đại hội Đảng toàn nước lần thiết bị VIII (tháng 6/1996), Đồng chí liên tục được thai làm Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng và được Ban Chấp hành trung ương bầu vào Bộ thiết yếu trị, được cử gia nhập Thường vụ Bộ chủ yếu trị, phân công làm trực thuộc Bộ chính trị kiêm Trưởng Ban bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Tại họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw lần đồ vật tư, khoá VIII (tháng 12/1997), Đồng chí được bầu làm Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam, túng thư Đảng uỷ Quân sự tw (nay là Quân uỷ Trung ương).

Đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành tw Đảng những khoá VII, VIII; túng thư tw Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ bao gồm trị các khoá VII, VIII; Uỷ viên hay vụ, trực thuộc Bộ chủ yếu trị khoá VIII; Tổng túng bấn thư Ban Chấp hành tw Đảng khoá VIII (từ tháng 12/1997 mang đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội những khoá IX, X.

Tháng 10/2006, Đồng chí được nghỉ công tác làm việc theo chế độ.

Do có rất nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp phương pháp mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng và Nhà nước bộ quà tặng kèm theo thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và những huân, huy chương cao tay khác của nước ta và quốc tế./.