CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 14

16. Lệch giá của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi dìm khi tác dụng của giao dịch thanh toán đó được khẳng định một phương pháp đáng tin cậy. Trường hợp thanh toán về cung cấp dịch vụ tương quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhấn trong kỳ theo công dụng phần công việc đã chấm dứt vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Công dụng của giao dịch hỗ trợ dịch vụ được xác minh khi thỏa mãn toàn bộ bốn (4) đk sau:

(a) lệch giá được xác định tương đối chắc chắn;

(b) có khả năng thu được lợi ích kinh tế tự giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) xác minh được phần các bước đã dứt vào ngày lập Bảng phẳng phiu kế toán;

(d) xác minh được giá cả phát sinh cho giao dịch và chi phí để kết thúc giao dịch cung ứng dịch vụ đó.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 14

17. Ngôi trường hợp giao dịch về hỗ trợ dịch vụ thực hiện trong nhiều kỳ kế toán tài chính thì câu hỏi xác định lệch giá của thương mại & dịch vụ trong từng kỳ thường được triển khai theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành. Theo phương pháp này, lợi nhuận được ghi dấn trong kỳ kế toán tài chính được xác minh theo tỷ lệ phần công việc đã hoàn thành.

18. Doanh thu hỗ trợ dịch vụ chỉ được ghi dấn khi đảm bảo an toàn là doanh nghiệp nhận được tác dụng kinh tế từ giao dịch. Lúc không thể tịch thu được khoản lệch giá đã ghi nhận thì yêu cầu hạch toán vào giá cả mà ko được ghi bớt doanh thu. Khi không chắc chắn là thu hồi được một khoản nhưng mà trước này đã ghi vào lợi nhuận (Nợ nên thu khó đòi) thì đề xuất lập dự trữ nợ nên thu cạnh tranh đòi cơ mà không ghi bớt doanh thu. Khoản nợ phải thu cực nhọc đòi khi khẳng định thực sự là không đòi được thì được bù đắp bởi nguồn dự trữ nợ cần thu cực nhọc đòi.

19. Doanh nghiệp có thể ước tính doanh thu cung ứng dịch vụ khi thỏa thuận được cùng với bên công ty đối tác giao dịch những đk sau:

(a) trọng trách và quyền của mỗi bên phía trong việc cung cấp hoặc thừa nhận dịch vụ;

(b) giá chỉ thanh toán;

(c) Thời hạn và thủ tục thanh toán.

Để ước tính doanh thu hỗ trợ dịch vụ, doanh nghiệp phải có hệ thống kế hoạch tài chủ yếu và kế toán tài chính phù hợp. Khi phải thiết, doanh nghiệp có quyền để mắt tới và sửa đổi biện pháp ước tính lệch giá trong quá trình cung ứng dịch vụ.

20. Phần quá trình đã ngừng được xác minh theo một trong các ba phương pháp sau, tuỳ nằm trong vào bản chất của dịch vụ:

(a) Đánh giá phần công việc đã trả thành;

(b) So sánh phần trăm (%) giữa khối lượng các bước đã dứt với tổng khối lượng công việc phải hoàn thành;

(c) phần trăm (%) chi tiêu đã phát sinh so cùng với tổng ngân sách ước tính để chấm dứt toàn bộ giao dịch cung ứng dịch vụ.

Phần các bước đã xong xuôi không phụ thuộc vào vào các khoản thanh toán giao dịch định kỳ hay những khoản ứng trước của khách hàng.

Xem thêm: Những Khó Khăn Khi Mở Xưởng May Gia Công Hàng Vnxk Uy Tín, Xưởng May Gia Công Hàng Vnxk Uy Tín

21. Ngôi trường hợp dịch vụ thương mại được tiến hành bằng nhiều hoạt động khác nhau mà lại không tách biệt được, cùng được triển khai trong các kỳ kế toán nhất thiết thì lợi nhuận từng kỳ được ghi nhấn theo cách thức bình quân. Khi gồm một hoạt động cơ bản so cùng với các hoạt động khác thì việc ghi nhận lợi nhuận được thực hiện theo hoạt động cơ bản đó.

22. Khi hiệu quả của một giao dịch về hỗ trợ dịch vụ ko thể xác định được chắc chắn rằng thì lệch giá được ghi nhận tương xứng với chi phí đã ghi dìm và rất có thể thu hồi.

23. Trong quá trình đầu của một thanh toán giao dịch về cung cấp dịch vụ, khi chưa xác định được công dụng một cách chắc chắn là thì lợi nhuận được ghi dấn bằng chi tiêu đã ghi nhấn và rất có thể thu hồi được. Nếu chi phí liên quan lại đến dịch vụ thương mại đó chắc chắn rằng không thu hồi được thì không ghi nhấn doanh thu, và chi tiêu đã phát sinh được hạch toán vào chi tiêu để xác định công dụng kinh doanh trong kỳ. Lúc có bằng chứng tin cẩn về các chi phí đã gây ra sẽ tịch thu được thì doanh thu được ghi nhấn theo quy định ở chỗ 16.

*

Chuẩn mực kế toán tài chính số 14 - Doanh thu cung cấp dịch vụ

#vas14 #dvdtuhoc.com #phuongketoan #hopnhatkinhdoanh

===========================

*
Địa chỉ trụ sở chính: Số 55, ngõ 207/103, phố Nhang, phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc tự Liêm, Hà Nội.

Văn chống Long Biên: Tòa công ty Sunrise Building IIIA, khu đô thị Sài Đồng, p Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội.

Văn chống Thanh Trì: chống 0909-CT03, Tòa công ty IEC Residence, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

*
gmail.com

Nhóm support Kế toán Thuế QC-Quản trị nội bộ:https://www.facebook.com/groups/tuvanketoanthuequantrinoibo