Bài tập viết lại câu tiếng anh có đáp án

Bài tập viết lại câu giờ Anh lớp 5 thường xuyên là giữa những bài tập demo thách bé nhỏ nhất. Vì sao bởi các từ sắp xếp lộn xộn nên khó nhận biết vị trí ban đầu. Tuy nhiên nếu biết phương pháp làm cùng mẹo giải nhanh bé sẽ dễ dãi thành thành thục dạng bài bác tập này. Bài bác tập tiếp sau đây sẽ reviews cho nhỏ xíu cách có tác dụng + 80 câu thực hành thực tế viết lại câu giờ Anh. Hãy cùng dvdtuhoc.com mày mò ngay thôi.


Cấu trúc dạng bài bác tập viết lại câu giờ Anh lớp 5
*

Cấu trúc của bài xích tập thu xếp câu giờ đồng hồ Anh lớp 5 hay bài tập thu xếp câu nói chung, khá đơn giản dễ dàng và dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu tiếng anh có đáp án

Một bài xích gồm những câu đã trở nên đảo vị trí của những từ. Lấy ví dụ như I want lớn go trang chủ được biến thành want / I / go / to/ home

Yêu cầu: fan làm cần sắp xếp lại đúng vị trí các từ thành 1 câu đúng nghĩa. Theo đó bé nhỏ cần đảm bảo:

Câu trả chỉnh, đúng với đáp án

Viết đúng bao gồm tả (chữ loại viết hoa, vệt câu đúng)

Bài tập thu xếp câu tiếng Anh dành cho mọi độ tuổi từ tè học cho đến người lớn, mức độ khó của câu phù hợp với từng giới hạn tuổi nhất định.

Cách làm bài bác tập viết lại câu giờ Anh lớp 5

*

Cách thông thường

Để làm bài tập này, nhỏ bé nên bốn duy theo công việc sau đây:

Bước 1: Đọc qua cả câu để xác định tổng quan liêu câu nói tới gì (bước thứ nhất này siêu quan trọng)

Bước 2: bé bỏng tìm các cụm từ bỏ có chân thành và ý nghĩa trước, tiếp đến mới xác định vị trí của những giới từ, trạng từ, thán từ… (nếu tất cả trong câu)

Bước 3: Dựa vào cấu tạo câu cơ bạn dạng nhất S + V + O và sự phát âm biết, nhỏ bé hoàn chỉnh thành một câu đúng.

Mẹo làm bài bác giúp nhỏ nhắn tránh mắc lỗi

Bé ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp cơ bản sau:

Cấu trúc câu dễ dàng S + V + O (chủ ngữ + đụng từ + tân ngữ)

Câu lấp định: S + AUX + V + O (chủ ngữ + trợ rượu cồn từ + rượu cồn từ + tân ngữ) - lốt hiệu nhận biết là khi có những trợ động từ phủ định: vị not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t)...

Ví dụ: I don’t go to school today

Câu nghi vấn: AUX + S + V + O? (Trợ rượu cồn từ + chủ ngữ + động từ + tân ngữ)

Ví dụ: Is this your sister?

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi: What/when/why/where/how + AUX + S + V ?

Ví dụ: What do you do?

Giới trường đoản cú gồm các từ chỉ thời gian, xứ sở như: In, on, at

Trạng trường đoản cú như always, sometimes, luckily… đứng trước động từ và che khuất động trường đoản cú tobe

Tính tự như good, black, short,...đứng trước danh từ

Chương trình học trên áp dụng dvdtuhoc.com Storieshơn 1100 chuyện tranh tương tác, hơn 430 sách nói thuộc 243 bài học kinh nghiệm Phonics góp trẻ cải tiến và phát triển cả 4 khả năng tiếng Anh quan trọng là nghe, nói, đọc và viết. Qua dvdtuhoc.com Stories, nhỏ học được không ít từ vựng, cấu tạo câu hơn, nâng cấp tốc độ làm những bài tập giờ Anh, trong những số đó có dạng nội dung bài viết lại câu.

Các dạng bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh lớp 5

Dưới đây là một số dạng bài tập bố trí câu tiếng Anh lớp 5 tất cả đáp án để bạn đọc luyện tập.

Dạng 1: Viết lại câu theo đồ vật tự đúng chuẩn từ rất nhiều từ mang lại sẵn/ sắp tới xếp những từ sau thành câu trả chỉnh

Exercise 1

1. Mai, / you / to lớn / nice / Hi / again / meet

…………………………………………………………………….

2. Class / new / She’s / in / a / our / student…………………………………………………………………….

3. In / address / your / What’s / Hanoi?

…………………………………………………………………….

4. Vị / live? / Where / you

…………………………………………………………………….

5. With / Now / I / my / parents / live / Hanoi / city / in

…………………………………………………………………….

6. Live / in / tower / second / Hanoi / I / the / on / floor / of / 10 / Flat

…………………………………………………………………….

7. The / you / in / Did / city? / live

…………………………………………………………………….

8. Is / My / small / house

…………………………………………………………………….

9. Like / in / Summer? / weather / the / What’s

…………………………………………………………………….

10. The / a / lives / in / She / in / village / mountains

…………………………………………………………………….

11. Village / is / The / quite / pretty / and

…………………………………………………………………….

12. Busy / is / thành phố / The / big / and

…………………………………………………………………….

13. What’s / your / hometown / like

…………………………………………………………………….

14. School / is / near / home / new / His / his

…………………………………………………………………….

15. The / get / early / always / up / in / morning / I

…………………………………………………………………….

16. Has / he / a / big / before / goes / breakfast / to / school / He

…………………………………………………………………….

17. Online / talks / often / I / with / friends

…………………………………………………………………….

18. Sometimes / My / father / the / in / TV / watches / evening

…………………………………………………………………….

19. You / vì chưng / in / afternoon? / What / the / do

…………………………………………………………………….

20. Are / looking / for? / What / you

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. Hi Mai, nice khổng lồ meet you again

2. She’s a new student in our class

3. What’s your address in Hanoi?

4. Where do you live?

5. Now I live with my parents in Hanoi city

6. I live in Flat 10 on the second floor of Hanoi tower

7. Did you live in the city?

8. My house is small

9. What’s the weather like in Summer?

10. She lives in a village in the mountains

11. The village is pretty và quite

12. The thành phố is big và busy

13. What’s your hometown like

14. His new school is near his home

15. I always get up early in the morning

16. He has a big breakfast before he goes to lớn school

17. I often talks with friends online

Exercise 2: sắp xếp lại câu trả chỉnh

1. Often / to / you / come / bởi / the / How / library?

…………………………………………………………………….

2. Football / I / friends / after / school / with / play / my

…………………………………………………………………….

3. Mondays / mother / goes / on / My / shopping

…………………………………………………………………….

4. Camping / go / weekend. / at / often / the / We

…………………………………………………………………….

5. Badminton / dinner / cooks / often / plays / & / sometimes / She

…………………………………………………………………….

6. She / week? / once / What / a / does / programmes / watch / TV

…………………………………………………………………….

7. Did / go / you / Where / yesterday?

…………………………………………………………………….

8. On / Where / go / holiday? / she / did

…………………………………………………………………….

9. You / were / on / Where / holiday?

…………………………………………………………………….

10. Boat / I / a / trip / took

…………………………………………………………………….

11. He / went / in / Halong / bay / to / June

…………………………………………………………………….

12. There? / get / you / did / How

…………………………………………………………………….

13. Grandparents / to lớn / Lan / see / by / her / went / bus

…………………………………………………………………….

14. Trip? / the / enjoy / you / Did

…………………………………………………………………….

15. Their / Lan / on / were / holidays / và / Hoa

…………………………………………………………………….

16. Và / enjoyed / tiệc nhỏ / We / the / at / drink / the / food

…………………………………………………………………….

17. When / party? / was / last / birthday / your

…………………………………………………………………….

18. I / my / for / go / picnic / family / I / will / think / a / and

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Khi Chia 1 Số Cho 48 Thì Được Số Dư Là 41, Khi Chia Một Số Cho 48 Thì Được Số Dư Là 41

19. Home / at / be / I’ll

…………………………………………………………………….

20. You / be / will / weekend? / this / Where

…………………………………………………………………….

21. Mai / Will / you / Chau / province? / visit

…………………………………………………………………….

22. Caves / bay / Halong / the / may / explore / I / in

…………………………………………………………………….

23. Next / play / badminton / will / & / monday / I / on / sister / My

…………………………………………………………………….

24. Lesions / today? / many / have / How / you / do

…………………………………………………………………….

25. You / today? / have / school / Do

…………………………………………………………………….

26. You / have / English? / How / often / do

…………………………………………………………………….

27. English? / How / you / learn / do

…………………………………………………………………….

28. A / I / English / four / have / week / times

…………………………………………………………………….

29. She / new / her / aloud / and / in / read / notebook / words / them / writes

…………………………………………………………………….

30. He / English / everyday / speaks

…………………………………………………………………….

31. Comic / reading / like / English / books / I

…………………………………………………………………….

32. How / you / vocabulary? / vị / English / practice

…………………………………………………………………….

33. I’m / a / story / Halloween / about / reading

…………………………………………………………………….

34. You / lượt thích / vì / tales? / fairy

…………………………………………………………………….

35. At / elephant / the / baby / zoo / saw / I / a

…………………………………………………………………….

36. At / family / really / time / had / good / a / My / zoo / the

…………………………………………………………………….

Đáp án bài bác tập viết lại câu tiếng Anh lớp 5

How often vì you come lớn the library?

I play football with my friends after school

My mother goes shopping on mondays

We often go camping at the weekend.

She often plays badminton và sometimes cooks dinner

What TV programmes does she watch once a week?

Where did you go yesterday?

Where did she go on holiday?

Where were you on holiday?

I took a boat trip

He went lớn Halong cất cánh in June

How did you get there?

Lan went to see her grandparents by bus

Did you enjoy the trip?

Lan và Hoa were on their holidays

We enjoyed the food and drink at the party

When was your last birthday party?I think my family and I will go for a picnicI’ll be at home

20. Where will you be this weekend?

21. Will you visit Mai Chau province?

22. I may explore the caves in Halong bay

23. My sister và I will play badminton on next monday

24. How many lesions vị you have today?

25. Bởi vì you have school today?

26. How often vì you have English?

27. How do you learn English?

28. I have English four times a week

29. She writes new words in her notebook and read them aloud

30. I like reading English comic books

31. How vị you practice English vocabulary?

32. I’m reading a story about Halloween

33. Vày you lượt thích fairy tales?

34. My family had a really good time at the zoo

Exercise 3: bài xích tập viết lại câu với từ bỏ gợi ý

1. With / matter / the / What’s / you

…………………………………………………………………….

2. Doesn’t / well / She / feel

…………………………………………………………………….

3. Lunch / to lớn / will / mom / after / take / me / doctor / My / the

…………………………………………………………………….

4. A / I / toothache / have

…………………………………………………………………….

5. He / his / in / a / pain / throat / has

…………………………………………………………………….

6. Can’t / He / go / today / to / school

…………………………………………………………………….

7. Wash / before / meals / hands / having / your

…………………………………………………………………….

8. With / play / Don’t / the / knife

…………………………………………………………………….

9. In / you / What / hand? / are / your / holding

…………………………………………………………………….

10. Cat / on / street / the / playing / She’s / with / a

…………………………………………………………………….

11. Time? / your / miễn phí / bởi / you / vì chưng / What / in

…………………………………………………………………….

12. Vì chưng / watching / like / animal / programmes? / you

…………………………………………………………………….

13. Mạng internet / time / her / không tính tiền / sister / Her / the / surfs / in

…………………………………………………………………….

14. In / What / like / to / future / the / you / be / would

…………………………………………………………………….

15. Lớn / doctor / be / a / I / want

…………………………………………………………………….

16. The / lớn / lượt thích / around / He / world / travel / would

…………………………………………………………………….

17. The / is / toilet? / Where

…………………………………………………………………….

18. The / supermarket / My / near / is / house

…………………………………………………………………….

19. Would / to / you / like / eat? / What

…………………………………………………………………….

20. Noodles, / please / a / of / lượt thích / bowl / I’d

…………………………………………………………………….

21. Be / the / lượt thích / What / weather / will / tomorrow?

…………………………………………………………………….

22. Tomorrow / will / be / thành phố / It / sunny / Hanoi / in

…………………………………………………………………….

23. Visit? / like / places / Which / you / khổng lồ / would

…………………………………………………………………….

24. You / What / it? / of / think / do

…………………………………………………………………….

Đáp án:

1. What’s the matter with you

2. She doesn’t feel well

3. My mom will take me to the doctor after lunch

4. I have a toothache

5. He has a pain in his throat

6. He can’t go khổng lồ school today

7. Wash your hands before having meals

8. Don’t play with the knife

9. What are you holding in your hand?

10. She’s playing with a cát on the street

11. What vì you bởi in your miễn phí time?

12. Bởi you like watching animal programmes?

13. Her sister surfs the internet in her không tính phí time

14. What would you lượt thích to be in the future

15. I want khổng lồ be a doctor

16. He would like to travel around the world

17. Where is the toilet?

18. My house is near the supermarket

19. What would you lượt thích to eat?

20. I’d lượt thích a bowl of noodles, please

21. What will the weather be like tomorrow?

22. It will be sunny in Hanoi thành phố tomorrow

23. Which places would you lượt thích to visit?

24. What vày you think of it?

Dạng 2: Viết lại câu với từ lưu ý trong ngoặc (thay đổi chủ ngữ câu)

1. You go to lớn school at 8 o"clock. (SHE)