Bìa mô hình mua ở đâu tphcm

bìa cứng ghép mô hình ( fomex ) 30x40 cm ; 40x60 cm 3 - 5mm làm đồ handmade

Giá mà bìa cứng ghép mô hình ( fomex ) 30x40 cm ; 40x60 cm 3 - 5mm làm đồ handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...Bạn đang xem: Bìa mô hình mua ở đâu tphcm

9,000đ 9,000đ


*

Bìa mô hình fomex 40x60cm foam 3mm và 5mm làm handmade

Giá mà Bìa mô hình fomex 40x60cm foam 3mm và 5mm làm handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

Bạn đang xem: Bìa mô hình mua ở đâu tphcm

15,000đ 15,000đ


*

Bìa fomex làm mô hình nhiều kích thước dày 5mm non , nhận cắt theo yêu cầu" title=" Bìa fomex làm mô hình nhiều kích thước dày 5mm non , nhận cắt theo yêu cầu" class="img-responsive" /> Bìa fomex làm mô hình nhiều kích thước dày 5mm non , nhận cắt theo yêu cầu

Giá mà Bìa fomex làm mô hình nhiều kích thước dày 5mm non , nhận cắt theo yêu cầu đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

3,000đ 3,000đ


*

Bìa mô hình cứng (fomex) 40x60cm làm handmade

Giá mà Bìa mô hình cứng (fomex) 40x60cm làm handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

7,000đ 7,000đ


*

Bìa fomex làm bìa mô hình độ dầy fomex 3mm (3ly), fomex 5mm (5ly), 8mm (8ly), 10mm (10ly) kích thước A4,A3,A2

Giá mà Bìa fomex làm bìa mô hình độ dầy fomex 3mm (3ly), fomex 5mm (5ly), 8mm (8ly), 10mm (10ly) kích thước A4,A3,A2 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

10,000đ 10,000đ -40%


*

Bìa mô hình (Fomex)

Giá mà Bìa mô hình (Fomex) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

7,000đ 7,000đ

Bìa mô hình Fomex 20x30cm (2mm,3mm,5mm,8mm,10mm) hanmade

Giá mà Bìa mô hình Fomex 20x30cm (2mm,3mm,5mm,8mm,10mm) hanmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

3,000đ 3,000đ

Bìa Mô hình Fomex dày 3li (40x60cm)

Giá mà Bìa Mô hình Fomex dày 3li (40x60cm) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

14,000đ 15,000đ -7%

Bìa mô hình, fomex A4, A5, nguyên liệu làm mô hình kién trúc, nguyên liệu Handmade

Giá mà Bìa mô hình, fomex A4, A5, nguyên liệu làm mô hình kién trúc, nguyên liệu Handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

4,000đ 4,000đ

Bìa mô hình fomex 40x60cm (2mm, 3mm, 5mm) làm hanmade

Giá mà Bìa mô hình fomex 40x60cm (2mm, 3mm, 5mm) làm hanmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

10,000đ 10,000đ

Bìa mô hình fomex 40x60cm foam 3mm và 5mm làm handmade

Giá mà Bìa mô hình fomex 40x60cm foam 3mm và 5mm làm handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

15,000đ 15,000đ

Bìa mô hình fomex 3mm - 5mm (30cm x 30cm)

Giá mà Bìa mô hình fomex 3mm - 5mm (30cm x 30cm) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

10,000đ 10,000đ

Tấm Bìa Mô Hình, FOMEX Trắng dày 3mm, 4mm, 5mm Đủ Kích Thước (A2, A3, A4)

Giá mà Tấm Bìa Mô Hình, FOMEX Trắng dày 3mm, 4mm, 5mm Đủ Kích Thước (A2, A3, A4) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

6,500đ 10,000đ -40%

Bìa mô hình Fomex (20x30cm) 2mm- 3mm / 5mm-8mm

Giá mà Bìa mô hình Fomex (20x30cm) 2mm- 3mm / 5mm-8mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

3,500đ 3,500đ

Bìa mô hình fomex 8mm

Giá mà Bìa mô hình fomex 8mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

22,000đ 22,000đ

Bìa mô hình cứng (fomex) 40x60cm làm handmade

Giá mà Bìa mô hình cứng (fomex) 40x60cm làm handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

7,000đ 7,000đ

Bìa mô hình, fomex dày 2mm, 3mm , dày 5mm cỡ A4, A3, A2

Giá mà Bìa mô hình, fomex dày 2mm, 3mm , dày 5mm cỡ A4, A3, A2 đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

7,000đ 7,000đ

Bìa Mô hình dày 3li (40x60cm) chất lượng

Giá mà Bìa Mô hình dày 3li (40x60cm) chất lượng đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

14,000đ 16,000đ -13%

Bìa mô hình, fomex, fomic 60x90 8li

Giá mà Bìa mô hình, fomex, fomic 60x90 8li đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

65,000đ 65,000đ

(COMBO 2 TẤM) Bìa mô hình Fomex ( 30x40cm) Độ dày 2mm- 3mm / 5mm-8mm

12,000đ 12,000đ

Bìa mô hình, fomex cỡ A4 dày 3mm , dày 5mm - Nguyên liệu Handmade

Giá mà Bìa mô hình, fomex cỡ A4 dày 3mm , dày 5mm - Nguyên liệu Handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

Xem thêm: Dầu Gội Nhuộm Tóc Thái Dương Có Tốt Không? Giá Bán Dầu Gội Đen Tóc Thảo Dược Thái Dương

7,000đ 7,000đ

Tấm bìa mô hình fomex loại 5li ( KT: 40x80cm)

Giá mà Tấm bìa mô hình fomex loại 5li ( KT: 40x80cm) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

39,000đ 39,000đ

Bìa mô hình Fomex 30x60cm (2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm) hanmade

Giá mà Bìa mô hình Fomex 30x60cm (2mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm) hanmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

5,000đ 5,000đ

Tấm Bìa Mô Hình Fomex loại 8li ( kt: 40x60cm)

Giá mà Tấm Bìa Mô Hình Fomex loại 8li ( kt: 40x60cm) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

36,000đ 38,000đ -5%

Tấm Nhựa Fomex 60x120 5li, Bìa Mô Hình ( Fomex ) Làm Đồ Handmade,Trang Trí Nhà Cửa.

Giá mà Tấm Nhựa Fomex 60x120 5li, Bìa Mô Hình ( Fomex ) Làm Đồ Handmade,Trang Trí Nhà Cửa. đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

81,000đ 90,000đ -10%

Bìa mô hình Fomex (40x60cm) 2mm- 3mm / 5mm-8mm

Giá mà Bìa mô hình Fomex (40x60cm) 2mm- 3mm / 5mm-8mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

13,500đ 13,500đ

Bìa mô hình, fomex 40x60 3li

Giá mà Bìa mô hình, fomex 40x60 3li đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

14,000đ 14,000đ

Tấm Nhựa Fomex 30x60cm 2mm-3mm,Bìa Mô Hình ( Fomex ) Làm Đồ Handmade

Giá mà Tấm Nhựa Fomex 30x60cm 2mm-3mm,Bìa Mô Hình ( Fomex ) Làm Đồ Handmade đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

17,100đ 19,000đ -10%

Bìa mô hình 40x60cm (fomex)

Giá mà Bìa mô hình 40x60cm (fomex) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

10,000đ 10,000đ

4 Tấm bìa mô hình loại đẹp 40x30cm, dày 3mm

Giá mà 4 Tấm bìa mô hình loại đẹp 40x30cm, dày 3mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

45,000đ 45,000đ

Tấm Bìa mô hình fomex 5li ( 20x30 cm )

Giá mà Tấm Bìa mô hình fomex 5li ( 20x30 cm ) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

9,500đ 11,000đ -14%

Bìa mô hình A4 - A3, nguyên liệu làm mô hình, nguyên liệu Handmade, màu vẽ, nhíp, dao trổ...

Giá mà Bìa mô hình A4 - A3, nguyên liệu làm mô hình, nguyên liệu Handmade, màu vẽ, nhíp, dao trổ... đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

9,000đ 9,000đ

Tấm Bìa Mô Hình, FOMEX Trắng dày 3mm, 5mm Đủ Kích Thước (A2, A3, A4)

Giá mà Tấm Bìa Mô Hình, FOMEX Trắng dày 3mm, 5mm Đủ Kích Thước (A2, A3, A4) đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

7,000đ 10,000đ -40%

Tấm bìa mô hình fomex trắng 3mm-5mm

Giá mà Tấm bìa mô hình fomex trắng 3mm-5mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

4,000đ 4,000đ

( COMBO 2 TẤM) Bìa mô hình Fomex (20x30cm) Độ dày 2mm- 3mm / 5mm-8mm

Giá mà ( COMBO 2 TẤM) Bìa mô hình Fomex (20x30cm) Độ dày 2mm- 3mm / 5mm-8mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

6,000đ 6,000đ

Combo 5 tấm bìa mô hình foam 40 x 30 cm 5mm

Giá mà Combo 5 tấm bìa mô hình foam 40 x 30 cm 5mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

68,000đ 68,000đ

TẤM BÌA MÔ HÌNH (PVC Foam) 30x60cm Dày 5li

Giá mà TẤM BÌA MÔ HÌNH (PVC Foam) 30x60cm Dày 5li đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

18,000đ 19,000đ -5%

20x30 BÌA Mô Hình (pvc) FOMEX full độ dày

Giá mà 20x30 BÌA Mô Hình (pvc) FOMEX full độ dày đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...

19,000đ 19,000đ

Bìa mô hình Fomex (30x40cm) 2mm- 3mm / 5mm-8mm

Giá mà Bìa mô hình Fomex (30x40cm) 2mm- 3mm / 5mm-8mm đang được bán không chắc là giá rẻ nhất, nhưng chắc chắn giá tốt nhất khi so sánh kèm với chất lượng, hậu mãi mà sản phẩm mang lại...