Thi thử chuyên khoa học tự nhiên

1C2C3D4C5D6D7D8A9A10B
11C12C13A14B15A16A17B18B19B20D
21A22C23A24D25A26B27D28C29B30C
31B32C33D34C35A36D37D38A39C40B

Câu 1.

Bạn đang xem: Thi thử chuyên khoa học tự nhiên

vào tự nhiên, can xi sunfat tồn tại dưới dạng muối hạt ngậm nước (CaSO4.2H2O) được call là

A. Boxit. B. đá vôi. C. Thạch cao sống. D. Thạch cao nung.

Câu 2. Natri hidroxit được dùng làm nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh luyện quặng nhôm vào công nghiệp luyện nhôm và sử dụng trong công nghiệp bào chế dầu mỏ. Phương pháp của Natri hidroxit là

A. Na2O. B. NaHCO3. C. NaOH. D. Na2CO3.

Câu 3. Axit fomic tất cả trong nọc kiến. Khi bị loài kiến cắn, nên chọn lựa chất nào dưới đây bôi vào vết thương để giảm sưng tấy?

A. Nước. B. Muối bột ăn. C. Giấm ăn. D. Vôi tôi.

Câu 4. chất nào dưới đây thuộc các loại chất năng lượng điện ly mạnh?

A. CH3COOH. B. H2O C. NaCl. D. C2H5OH.

Câu 5. Hợp hóa học nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. CH3COOCH3. B. AICl3. C. NH4NO3. D. NaHCO3.

Câu 6. Thành phần bao gồm của quặng xixerit là

A. FeS2. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeCO3.

Câu 7. Thành phần chính của thuốc nổ đen là

A. KNO3, C và p B. KNO3, p và S. C. KClO3, C với S. D. KNO3, C cùng S.


Câu 8. Chất to (triglixerit hay triaxylglixerol) không tan trong dung môi như thế nào sau đây?

A. Nước. B. Clorofom. C. Hexan. D. Benzen.

Câu 9. sắt kẽm kim loại nào sau đây hoàn toàn có thể tan hoàn toàn trong nước ở đk thường?

A. K. B. Al. C. Fe. D. Cu.

Câu 10. hóa học nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?

A. HCI. B. Na2CO3. C. KNO3. D. NaHCO3.

Câu 11. sắt kẽm kim loại sắt ko phản ứng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. H2SO4 loãng. B. HNO3 loãng. C. HNO3 đặc, nguội. D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 12. tính chất hóa học chung của kim loại là

A. Tính axit. B. Tính oxi hóa. C. Tính khử. D. Tính dẫn điện.

Câu 13. Este nào dưới đây không thể pha chế được bằng phản ứng este hóa

A. Vinyl axetat. B. Benzyl axetat. C. Metyl axetat. D. Isoamyl axetat.

Câu 14. kim loại nào dưới đây không trường thọ trạng thái rắn ở điều kiện thường?

A. Natri. B. Thủy ngân. C. Nhôm. D. Nitơ.

Câu 15. vào máu người dân có một lượng chất X cùng với nồng độ số đông không đổi khoảng chừng 0,1%. Chất X Ià

A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.


Câu 16. Số links peptit vào phân tử peptit Gly-Ala–Val-Gly là

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

Câu 17. PVC là chất rắn vô định hình, bí quyết điện tốt, bền cùng với axit, được sử dụng làm vật tư cách điện, ống dẫn nước, vải bịt mưa,… PVC được tổng thích hợp trực tiếp trường đoản cú monome như thế nào sau đây?


Bạn vẫn xem chưa: <2020> Kiểm tra thời điểm giữa kỳ 1 Hóa 12 - chuyên viên Định - hồ Chí Minh

A. Vinyl axetat. B. Vinyl clorua. C. Propilen. D. Acrilonitrin.

Câu 18. Tên sửa chữa của CH3-NH-CH3 là

A. Metylamin. B. N-metylmetanamin. C. Etanamin. D. Dimetyl amin.

Câu 19. Etanol là chất ảnh hưởng tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong ngày tiết tăng thì sẽ sở hữu được hiện tượng nôn, mất tỉnh táo khuyết và rất có thể tử vong. Tên thường gọi khác của etanol là

A. Phenol. B. Ancol etylic. C. Etanal. D. Axit fomic.

Câu 20. Ở đk thường chất nào sau đây tồn trên trạng thái rắn?

A. Trimetyl amin. B. Triolein. C. Anilin. D. Alanin.

Xem thêm: Đừng Ngạc Nhiên Khi Em Không Cần Anh Nữa, Không Cần Anh Nữa Đâu

(Xem giải) Câu 21. Thủy phân hoàn toàn 0,02 mol saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, với hiệu suất là 75%, thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X thu được dung dịch Y, đem cục bộ dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) đến khi kết thúc phản ứng chiếm được m gam Ag. Quý hiếm của m là:

A. 6,48. B. 3,24. C. 7,56. D. 3,78.

Câu 22. phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. Trong môi trường thiên nhiên bazơ, fructozơ với glucozơ có thể chuyển hóa tương hỗ nhau.

B. Thủy phân hoàn toàn tinh bột nhận được glucozơ.

C. Trong dung dịch NH3, glucozơ lão hóa AgNO3 thành Ag.


D. Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang quẻ hợp.

(Xem giải) Câu 23. đến m gam chất mập X chứa những triglixerit và axit bự tự do tính năng vừa đầy đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M, làm cho nóng thu được 69,78 gam tất cả hổn hợp muối của những axit béo no. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam X nên dùng 6,06 mol O2. Quý hiếm của m là

A. 67,32. B. 66,32. C. 68,48. D. 67,14.

(Xem giải) Câu 24. mang lại 52,8 gam các thành phần hỗn hợp hai este (no, 1-1 chức, mạch hở là đồng phân của nhau, phần lớn không gia nhập tráng gương) vào 750 ml dung dịch KOH 1M, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nhì muối X, Y (MX (Xem giải) Câu 25. Một ly nước tất cả chứa các ion: K+ (0,01 mol), Na+ (0,01 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi ly nước trên cho tới khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc

A. Gồm tính cứng vĩnh cửu. B. Tất cả tính cứng nhất thời thời.

C. Có tính cứng toàn phần. D. Là nước mềm.

(Xem giải) Câu 26. hàng gồm các chất đều tính năng được với dung dịch HCl loãng là

A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS, K2Cr2O7. B. Mg(HCO3)2, HCOONa, Cu(OH)2, Fe(NO3)2 .

C. FeS, BaSO4, KOH, CaCO3. D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3, Na2SiO3.

(Xem giải) Câu 27. Hợp chất hữu cơ X bền, mạch hở, có công thức phân tử C2HxOy (MX (Xem giải) Câu 28. các thành phần hỗn hợp X tất cả hai chất có cùng số mol. Cho X vào nước dư, thấy tan trọn vẹn và thu được dung dịch Y đựng một chất tan. Cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được hóa học rắn có hai chất. Hóa học rắn X có thể gồm


Bạn đang xem chưa: <2021> Thi học kỳ 1 sở GDĐT Hà Nam

A. FeCl2 với FeSO4. B. Fe cùng FeCl3. C. Fe với Fe2(SO4)3. D. Cu cùng Fe2(SO4)3.

(Xem giải) Câu 29. Thủy phân hoàn toàn 19,6 gam tripeptit Val-Gly-Ala trong 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, thu được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là


A. 28,72. B. 30,16. C. 34,70. D. 24,50.

(Xem giải) Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X tất cả C cùng S cần dùng 4,48 lít khí O2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Hấp thụ Y vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Z. Cho tiếp BaCl2 dư vào Z chiếm được 42,4 gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A. 5,1. B. 4,5. C. 5,4. D. 4,8.

(Xem giải) Câu 31. Cho 7,36 gam lếu hợp bao gồm Al với Zn tính năng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% nhận được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch nhận được sau bội phản ứng là

A. 105,36. B. 104,96. C. 105,16. D. 97,80.

(Xem giải) Câu 32. Cho các phát biểu sau:(a) Ở đk thường, các kim loại đều có cân nặng riêng phệ hơn khối lượng riêng của nước.(b) đặc điểm hóa học đặc thù của kim loại là tính khử.(c) những kim loại chỉ có một trong những oxi hóa độc nhất vô nhị trong thích hợp chất.(d) mang đến khí H2 dư qua hỗn hợp Fe2O3 và CuO nung lạnh thu được Fe cùng Cu.(e) Tro thực thứ cũng là một trong những loại phân kali vì gồm chứa K2CO3.(f) Sắt gồm trong hemoglobin (huyết mong tố) của máu.Số phát biểu đúng là

A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.

(Xem giải) Câu 33. triển khai các thể nghiệm sau:(a) mang đến Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.(c) mang đến Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.(d) đến bột sắt dư vào hỗn hợp FeCl3.(e) Hòa tan hỗn hợp rắn gồm Na với Al (có cùng số mol) vào ít nước dư.(g) Sục khí Cl2 dư vào hỗn hợp FeCl2.Số phân tách sau phản bội ứng sót lại dung dịch chứa một muối tan là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

(Xem giải) Câu 34. hỗn hợp E gồm cha este no, mạch hở X, Y, Z (MX (Xem giải) Câu 35. Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp CuSO4 với NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với những điện cực trơ, màng chống xốp, chiếc điện có cường độ không đổi. Hiệu quả thí nghiệm cho bảng sau:

Thời gian năng lượng điện phân (giây)a2a3a
Tổng số mol khí thoát ra ở cả hai cực0,040,120,19

Giả sử năng suất điện phân là 100%, bỏ qua sự cất cánh hơi của nước. Quý hiếm của m là


Bạn đã xem chưa: <2021> Thi thử TN ngôi trường Nguyễn trường Tộ - quá Thiên Huế

A. 18,10. B. 15,76. C. 16,20. D. 17,48.

(Xem giải) Câu 36. các thành phần hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) cùng 0,02 mol (H2N)2C5H9(COOH). đến X vào dung dịch chứa 0,11 mol HCl, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản nghịch ứng ứng hoàn toản với dung dịch gồm 0,12 mol NaOH và 0,04 mol KOH, nhận được dung dịch đựng 14,605 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn X chiếm được a mol CO2. Giá trị của a là

A. 0,21 B. 0,18 C. 0,24 D. 0,27

(Xem giải) Câu 37. Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tính năng với lượng dư hỗn hợp NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp hai muối bột cacboxylat Y với Z (MY (a) Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.(b) tên gọi của Z là natri acrylat.(c) Có bố công thức cấu trúc thỏa mãn đặc điểm của X.(d) vào phân tử chất X gồm hai một số loại nhóm chức không giống nhau.(e) Axit cacboxylic của muối Y làm mất đi màu hỗn hợp brom.Số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

(Xem giải) Câu 38. đến hơi nước trải qua than rét đỏ thu được các thành phần hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X trải qua 25,52 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và FeCO3 (trong Y bao gồm mFeO : mFe2O3 = 9 : 20), nung rét thu được chất rắn Z tất cả Fe, FeO, Fe3O4, tương đối nước cùng 0,2 mol CO2. Chia Z thành 2 phần bằng nhau:– Phần 1: hòa hợp hết trong 200 gam dung dịch chứa t (mol) HNO3 chiếm được 0,1 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch T.– Phần 2: hài hòa hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch G chứa hai muối gồm số mol bang nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.Nồng độ xác suất của muối Fe(NO3)3 trong T là:

A. 11,74%. B. 4,18%. C. 4,36%. D. 11,23%.

(Xem giải) Câu 39. tiến hành các nghiên cứu sau:Thí nghiệm 1: hấp thụ hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch cất 0,2 mol Ba(OH)2 cùng 0,3 mol NaOH, thu được m gam kết tủa.Thí nghiệm 2: kêt nạp hết V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch cất 0,5 mol Ba(OH)2, thu được 3m gam kết tủa.Thí nghiệm 3: kêt nạp hết V lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M và KOH 1M chiếm được a gam kết tủa. Quý hiếm của a là

A. 10,00. B. 5,00. C. 19,70. D. 9,00.

(Xem giải) Câu 40. tiến hành thí nghiệm theo công việc như sau:Bước 1: Thêm 4 ml ancol isoamylic cùng 4 ml axit axetic kết tinh và khoảng tầm 2 ml H2SO4 quánh vào ống thử khô. Rung lắc đều.Bước 2: Đưa ống nghiệm vào nồi nước sôi từ 10-15 phút. Tiếp đến lấy ra và làm lạnh.Bước 3: Cho các thành phần hỗn hợp trong ống nghiệm vào một trong những ống nghiệm to hơn chứa 10 ml nước lạnh. Cho các phát biểu sau:(a) Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa.(b) Sau cách 3, các thành phần hỗn hợp chất lỏng tách thành nhị lớp.(c) rất có thể thay nước rét trong ống nghiệm to ở bước 3 bởi dung dịch NaCl bão hòa.(d) Sau bước 3, các thành phần hỗn hợp chất lỏng thu được bám mùi chuối chín.(e) HSO4 đặc đóng vai trò chất xúc tác cùng hút nước để vận động và di chuyển cân bằng.Số phát biểu đúng là